Bankernas avskaffande av kontanter

Dags att stoppa Bankerna beslut om att avskaffa kontanthanteringen, och det måste anses högst angeläget och dags för handikapporganisationerna att agerar i frågan om bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen.För många, kommer bankernas beslut att avskaffa kontanthanteringen att innebära omfattande problem, då många personer med funktionsnedsättningar vare sig har eller får inneha bankkort, många får och kan dock hantera mindre summor kontanter, något som ser ut att bli omöjligt för många i bland annat Härnösand där Handelsbanken som sista bank beslutat att avskaffa kontanthanteringen från och med 1 november 2018, något som måste anses utgöra en form av diskriminering, dessutom, är det betydligt mer osäkert och otryggt för mig som medborgare och bankkund  att hämta kontanter i en bankomat än inne på ett bankkontor, till detta kommer att bankomaternas text i de allra flesta fallen är mycket svår att läsa eftersom de har en mycket underlig textfärg, och hur stämmer bankernas beslut överens med ett samhälle tillgängligt för alla? tyvärr rätt dåligt. Åter kan vi alltså ta del av ett beslut fattat av en grupp fullt friska starka människor som i de flesta fall inte heller tycks ha tänkt på den ökade rånrisken, när man tvingas stå i kö till bankomaterna, och vad har bankerna för reserver för att ersätta eventuella förluster för kunder som tidigare kunde hämta sina pengar tryggt och säkert inne på ett bankkontor? vidare har många äldre varken tillgång till dator eller internet och kan således inte heller göra sina bankärenden via dator, Om jag vill ha kontanter kan jag visserligen beställa sådana, men får då betala en tilläggsavgift på ca 50 kr/gång tala om ocker, den beskrivna situationen har även beskrivits för banktjänstemän, som dock hänvisar till att kontanthanteringen har avtagit i sådan grad så att den skall avskaffas, är detta ett samhälle till för alla? Nej Absolut inte, det är alltså bråttom för bankerna att omgående tänka och göra om och göra rätt.

Banken slutar med kontanthantering ?

God morgon Västernorrland och övriga Sverige
Riksbankens och därmed bankernas ide om att upphöra med kontanthanteringen f.r.o.m 2018-11-01 drabbar åter oss som medborgare, då riskerna för rån på gatan som redan är stor i dag med all sannolikhet kommer att öka i och med bankernas upphörande av hanteringen med kontanter, vidare kan man ju fråga sig vem som tar ansvaret för de påtalade riskerna , kunden eller banken ? med all sannolikhet i vart fall inte baken, alltså drabbar det åter oss som medborgare, och frågan man ställer sig då är vad skall banken ägna sig åt i framtiden när de inte servar kunderna över disk längre ?

Bankerna och kontanthanteringen

Vi hanterar ej kontanter
Vi hanterar ej kontanter
Allt oftare händer det att bankerna saknar kontanter, detta trots att Reksbankschef Stefan Ingves för kort tid klart utryckt att kontanterna skall finnas kvar, och man måste fråga sig vad som håller på att hända med Sveriges kontanthantering. Vi skall komma i håg att det finns många äldre som inte har bankomatkort, det finns vidare många människor, som av olika skäl inte kan eller får inneha bankomatkort., men de får hantera mindre summor kontanter, skall nu dessa grupper lämnas utan möjlighet att göra sina nödvändiga inköp på grund av att en hög herrar och damer sitter och bestämmer om att kontanthanteringen skall upphöra, samtidigt som det trycks nya sedlar, vad skall vi med de nya sedlarna till när bankerna tydligen skall upphöra med kontanthanteringen, och vad skall bankerna göra i framtiden ?
Det är dags att Sveriges Riksbankschef snarast uttalar sig om hur framtidens penninghantering skall skötas så att alla även fortsättningsvis kan sköta sina affärer om små eller stora spelar ingen roll.

Bankerna och kontanthanteringen

Allt oftare händer det att bankerna saknar kontanter, detta trots att Reksbankschef Stefan Ingves för kort tid klart utryckt att kontanterna skall finnas kvar, och man måste fråga sig vad som håller på att hända med Sveriges kontanthantering. Vi skall komma i håg att det finns många äldre som inte har bankomatkort, det finns vidare många människor, som av olika skäl inte kan eller får inneha bankomatkort., men de får hantera mindre summor kontanter, skall nu dessa grupper lämnas utan möjlighet att göra sina nödvändiga inköp på grund av att en hög herrar och damer sitter och bestämmer om att kontanthanteringen skall upphöra, samtidigt som det trycks nya sedlar, vad skall vi med de nya sedlarna till när bankerna tydligen skall upphöra med kontanthanteringen, och vad skall bankerna göra i framtiden ?
Det är dags att Sveriges Riksbankschef snarast uttalar sig om hur framtidens penninghantering skall skötas så att alla även fortsättningsvis kan sköta sina affärer om små eller stora spelar ingen roll.

Vi hanterar ej kontanter
Vi hanterar ej kontanter

Upprop på Nätet

Uppmaning till alla som värnar om att viktiga samhällsfunktioner även fungerar i framtiden uppmanas att
http://www.skrivunder.com/stoppa_bankerna_fran_att_avskaffa_kontanthanteringen
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden
Detta är två upprop som angår oss alla och därför är det viktigt att vi som medborgare med bestämdhet och kraft visar våra beslutsfattare vad vi har för åsikt i dessa frågor

Tack för din påskrift

Härnösand 2014-07-18

Andreas Menzel

Kontanthanteringen snart ett minne blott ?

Fråga till bankledningarna i Sverige och Härnösand
Kontanthanteringen på bankerna snart ett minne blott ?
Var häromdagen inne på Handelsbanken för att beställa valuta.
Jag lade ’fram mitt ärende och får då till svar att banken egentliggen inte längre
tillhandahåller denna service längre. Utan jag skulle ta detta ärende via bankomaten,
där man numera tydligen kan välja vilken valuta man vill köpa. Men eftersom valutaköp innebär
att man behöver kunna göra omräkningar och ett som annat så undrade jag om inte banken kunde
hjälpa mig som bankkund att beställa önskad valuta, varpå ett vänligt svar blev att vi kan göra ett undantag denna gång, man frågar sig vilken bakens uppgift är eller blir om man inte längre kan serva kunderna med kontanter, undantaget måste vara att behöva använda bankomater, undantaget skall inte vara att bli betjänad vid disk, tänk på alla äldre och i vissa fall handikappade som sköter sina bankärenden själv men av en eller annan anledning inte innehar något bankomatkort var skall dessa vända sig med sina bakärenden och hur skall de komma åt kontanter i framtiden ? Tacksam för svar..