Beslutet om nedläggning av Campus i Härnösand aldrig försvarbart

Inte heller vad gäller Campus flytt från Härnösand till Sundsvall finns någon konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys, det ända som verkar säkert är att tveksamheten är stor till att denna flytt lyckas, frågan är ju också vad som kommer att hända med Campus i Härnösand och framför allt när allt har raserats i Härnösand, när skall beslutsfattarna i denna så väl som i andra frågor förstå att medborgarna d.v.s. i detta fall i första hand studenternas utsago bör väga tungt i framtiden för Campus i Härnösand, som har fått status som ett av landets bästa Campus, men hur skall man kunna vara stolt över något som en klicka i toppen har beslutat att det skall läggas ned, och vad har Härnösand som under ca 25-30 år har förlorat många 1000 -tals arbetstillfällen i allt som försvunnit till Länets Mecka Sundsvall för framtid?

Nej nu måste vi få dessa beslutsfattare att inse att stordrift inte lönar sig, des värre kommer dessa först att förstå det tokiga och felaktiga i detta beslut när det är för sent, även här efterlyser jag konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för vad mitt universitet tjänar på denna nedläggning, förmodligen ingenting förrän de största bovarna i detta beslutmed Rektor Anders Söderholm i spetsen befrias från sina tjänster och uppdrag, vilket är alldeles nödvändigt  och oundvikligt när man tillåter sig en sådan skandal som att förre stadsministern Torbjörn Fälldin lämnar igen sin doktorshatt och stav, det borde väl om något föranleda Miuns ledning med rektor Anders Söderholm att ompröva beslutet att lägga ned Campus i Härnösand.