Vindkraft på väg till Norrland

Detta mäktiga fartyg lastat med vingar till nya vindkraftverk till Ramseletrakten ligger just nu i Härnösands Hamn och syns tack vare sin storlek på långt håll. En mäkta imponerande syn och många var det som tog sig en promenad längs hamnleden eller stannade till med sina bilar längs hamnleden i Härnösand på söndagseftermiddagen. Detta är nödvändiga satsningar för att säkra framtidens energiförsörjning

Vindkraftverk på väg till Ramsele i Norrland

Energi Vindkraft

Gunnar Fredriksson säger att stora delar av Norrland skulle komma att ödeläggas till följd av vindkraften. Detta är ju som vi alla vet inte sant.
För det första så vet vi alla att det på 1970 talet tror det var 1976 fattades av ett beslut av den då sittande borgerliga regeringen om avveckling av kärnkraften, konsekvensen måste bli att vi måste satsa på förnyelsebar energi så som vind och vattenkraft, för ingen vill ju minska sin elförsörjning eller i värsta fall stänga av alla hushållsmaskiner med mera. Vi vet också att vindkraftverk byggs på platser dit människor sällan eller aldrig tar sig till fots , då dessa platser ofta ligger i mycket oländig terräng. Som tillhörande den något yngre generationen född på 60-talet hoppas jag ha åtminstone ha 20-25 år kvar att leva, och då hoppas jag i likhet med många i Sverige och Norrland boende att vi skall kunna glädjas åt en ren energi så som vind och vattenkraften, har man rest en del i Europa, så vet man att där satsas det fortfarande på kärnkraft och skitig kolkraft, som förstör miljön och naturen, Tänk bara på Herrisburgolyckan Tjernobyl, där Sverige och just Norrland var ett av de värst drabbade områdena vad gäller nedsläppet. Så tackar vet jag Vind och Vattenkraft, och till sist säger jag bara bygg ut vind och vattenkraften, så att vi har framtidens energi säkrad.

Framtidens energiförsörjning måste säkras

Kommentar på Gunnar Fredrikssons inlägg i TÅ 2014-04-03
Gunnar Fredriksson säger att stora delar av Norrland skulle komma att ödeläggas till följd av vindkraften. Detta är ju som vi alla vet inte sant.
För det första så vet vi alla att det på 1970 talet tror det var 1976 fattades av ett beslut av den då sittande borgerliga regeringen om avveckling av kärnkraften, konsekvensen måste bli att vi måste satsa på förnyelsebar energi så som vind och vattenkraft, för ingen vill ju minska sin elförsörjning eller i värsta fall stänga av alla hushållsmaskiner med mera. Vi vet också att vindkraftverk byggs på platser dit människor sällan eller aldrig tar sig till fots , då dessa platser ofta ligger i mycket oländig terräng. Som tillhörande den något yngre generationen född på 60-talet hoppas jag ha åtminstone ha 20-25 år kvar att leva, och då hoppas jag i likhet med många i Sverige och Norrland boende att vi skall kunna glädjas åt en ren energi så som vind och vattenkraften, har man rest en del i Europa, så vet man att där satsas det fortfarande på kärnkraft och skitig kolkraft, som förstör miljön och naturen, Tänk bara på Herrisburgolyckan Tjernobyl, där Sverige och just Norrland var ett av de värst drabbade områdena vad gäller nedsläppet. Så tackar vet jag Vind och Vattenkraft, och till sist säger jag bara bygg ut vind och vattenkraften, så att vi har framtidens energi säkrad.

Vindkraftverk på väg genom Härnösand

Under tisdags förmidagen gick åter igen ett antal transporter med vindkraftverk genom Härnösand, då Härnösands hamn blivit en stor hamn för just vindkraftverk, en energikälla som blir allt mera oundviklig ju närmare en avveckling av kärnkraften vi närmar oss, och man blir glad varje gång man ser dessa transporter för en framtid, med energi som ger oss värme och ljus i våra hus

Vidkraftverk på väg genom Härnösand