Flyktingboendet Soludden

Soludden en bra affär för Härnösand?
Ja frågan är väl hur bra denna affär egentligen blev, med tanke på att det fortfarande bedrivs vårdverksamhet om än i mycket begränsad omfattning i lokalerna, och frågan är om dessa våra nyanlända har tillträde till Rehabbassängen utan tillsyn ? Verkar inte alldeles otroligt och inte helt lyckat heller, det var väl ändå inte meningen att kommunen och därmed vi medborgare och skattebetalare skulle få sämre Medicinsk Rehabiliteringsvård, medan Kommunen anser att detta var en bra affär, vilket kan tolkas som att vi som hade behövt den medicinska Rehabiliteringen intakt är för dyr, medan Flyktingarna är en ekonomisk tillgång,