Information om behovet av att investera i hälsa, kostens betydelse för hälsan och rehabilitering

HSO= Handikappföreningarnas samarbetsorgan inbjöd på tisdagen till en intressant seminariedag om hälsa, kostens och motionens betydelse för en bra hälsa och rehabiliteringen. Arrangemanget hade lockat ett 50-tal personer från länets olika handikapporganissationer., och som föreläsare hade man inbjudit Johannes Dock folkhälsoplanerare på Landstinget Kostvetare Ninni Engblom och Sjukgymnast Erika Nilsson från Österåsen. Samantaget en intressant dag, för vilken vi tackar de ansvariga .

Seminariedag om kost motion och nyttan och behovet av att investera i hälsa