Kapitlet Spjutegården tycks få ett sorgligt slut

Spjutegårdens framtid

Kapitlet Spjutegården tycks ta ett tragiskt slut , då det ser ut som om kockarna Ronny Larsson och Mats Forsström med personal skickas hem i slutet av februari Kan inte låta bli att känna en innerlig sorg över vad som händer med Spjutegården och des personal, och inte minst med alla trogna gäster, vi talar dagligen om hur vi skall utveckla Härnösand, en del av denna utveckling låg i så väl Länsmuseet , som Spjutegården, så en vädjan till er som skall besluta i denna fråga gör halt gör om gör rätt, det tjänar alla på .

God fortsättning på det nya året i en förhoppningsvis positivare utvecklingsanda av Härnösand