Nybrogatan i Härnösand och des framtid

Som svar Till

Kanppbritta Thyr MP

Magnus Oskarsson S

Anders Nordström KD

Anders Bergqvist V

Fantastiskt gensvar gällande Nybrogatan

Jag hoppas att de i denna artikel tilltalade och  undertecknare av insändare fantastisk gensvar gällande Nybrogatan och som säger nej till att som de utytrycker det snöpa Nybrogatan alltså minska des bredd också tänker på att förslaget att minska Nybrogatan hade en väl genomtänkt tanke där tanken var att försöka värna om trafiksäkerheten, något man alltså säger nej till med dagens bredd, jag hoppas även att ni som hoppar högt Nybrogatan i eran insändare tog till er av undertecknads inlägg vid Kommunfullmäktiges senaste sammanträde gällande trafiksäkerheten i Härnösand, att bredda Nybrogatan eller i vart fall inte avsmalna den är ju att springa de bilburnas ärenden och glömma boer de oskyddade trafikanterna gånger och Cyklister, tänk om tänk rätt smalna av Nybrogatan för allas trafiksäkerhet, bredda gärna trottoarer och cykelbanor så att dessa trafikanter kan mötas på ett tryggt och säkert sätt .

Nybrogatan Härnösand

Trädgårdsgatan i Härnösand rena puckelpisten

Här höll jag på att köra omkull med rullatorn i lördags, och frågan är när man tänker återställa gatan? Samtidigt kan man passa på att fasta trottoarkanten så att man tar sig upp på truttoaren på ett säkert sätt, Hoppas att denna puckelpist åtgärdas omgående så att inga allvarliga olyckor hinner inträffa, för då blir dt dyrt för fastighetsägaren/ägarna, och frågan är vem av fastighetsägarna som i såfall skall ställas till svars ? så här hat det varit sedan i fjol Rena puckelpisten, elelr tror man att alla är bilburna? Ja även då är det rent omänskligt att ta sigf fram här

Trädgårdsgatan i Härnösand rena puckelpisten 

Snöröjningen i Härnösand får med all rätt mycket hård kritik.

Tidigare röjde man även trottoarer, men detta tycks av besparingsskäl ha plockats bort, så nu tvingas man att gå ut i vägbanan i vart fall om man är beroende av hjälpmedel, men inte heller där får snöröjningen godkänt, och vem tänker i detta fall på trafiksäkerheten, för såväl bilist som fotgängare ? Ja knappast de som upphandlat snöröjningen, med ett tydligen så uruselt avtal för snöröjningen sätter man alltså människors säkerhet i spel och fara och frågan är om detta är ett rätt val, med tanke på att trafikolyckor är mycket kostsamma, och i detta fall kan bli onödigt kostsamma för en kommun med kärv ekonomi, bilar är hårda människor mjuka, det innebär att jag som fotgängare i  de allra flesta fallen får ta den större smällen vid en trafikolycka än vad bilisten får utstå.

Nej snälla beslutsfattare och ansvariga för upphandlingen v snöröjningen i Härnösand, tänk om och gör rätt ta inte det billigaste anbudet och sätt inte människors liv och hälsa på spel på bekostnad av en urusel snöröjning det kan bli mycket kostsamt, och vi fotgängare behöver också ta oss fram på ett säkert och anständigt sätt .