Passage genom ytterdörr Nattviksgatan 5 kvälls och Nattetid

Bor i en lägenhet på Nattviksgatan 5 i Härnösand, där ytterdörren är försedd med automatlås.
Då jag har min lägenhet så att mitt sovrum väter mot yttedörren skulle jag vara tacksam om
de som passerar denna dörr mellan 22 och 07 vardagar och gärna något längre på helger skulle vilja vara snälla och inte använda automatlåset utan i stället använda sig av nyckeln i ytterdörrens lås och bromsa dörren när den går igen, jag arbetar på dagarna och behöver min nattsömn

Med vänlig hälsning och tack för visad hänsyn

Andraes Menzel