Handeln i Härnösand

Hur tänker Härnösandsborna egentligen ? Tänker de som är bilburna bara på sig själva ?, och tänker de inte på miljö när de sätter sig och blåser till det som tycks vara Härnösands Mecka Nummer ett Birsta city? Härnösandsborna klagar att det inte finns några affärer i Härnösand, men vad gör de för att rädda handeln i Härnösand? Ja rakt ingenting, de som är bilburna ser det som en utflykt, men saknar man bil och körkort, är den utveckling som nu tycks drabba Härnösand att betrakta som en sto fara för handeln i Härnösand i framtiden, skall soppan verkligen behöva kosta 30 40 ja rent av 50 kr litern innan dessa lämmeltåg till detta eländes Birsta City slutar ?

Lindex i Härnösand lägger ner 

Truttoarer i Härnösands Centrum

 

Förbättringar av Avfasningar av trottoarer i Härnösands Centrum

På många ställen saknas avfasningar av trottoarer, så att det skall vara lätt att ta sig fram med hjälpmedel typ rullator med fler hjälpmedel, som exempel kan nämnas Nybrogatan, Storgatan, Stadsparken, Västra Kyrkogatan, och med tanke på att det skall vara lätt för alla att ta sig fram så är det av vikt att snara åtgärder vidtas för att göra det så lätt så möjligt för funktionshindrade att ta sig fram är det av största vikt och värde att önskemålen om förbättringar av trottoarer i Härnösands Centrum vidas snarast möjligt. Tacksam för svar och fortlöpande information i frågan Härnösand 2017-09-19

Vänliga hälsningar

Andreas Menzel