Oroligheterna i Härnösands Centrum

Härnösand

Till politikerna i Härnösands Kommun med anledning av den senaste tidens oroligheter.

Fråga till Fred Nilsson och Socialnämndens ordförande Krister Fagerström med anledning av den senaste tidens oroligheter i Härnösands Centrum
Härnösand är en trivsam och i många avseenden mycket trevlig stad att leva i Som uppvuxen i Härnösand och med anledning av den senaste tidens oroligheter i Centrum med knivskärningar, där som jag förstått, oskyldiga människor drabbats , undrar jag hur jag som skötsam medborgare skall våga ge mig ut i Härnösand på kvällarna när oroligheterna med knivskärningar tycks eskalera. Det är inte roligt för någon att behöva gå om kring och vara rädd, vilket kan leda till en ökad isolering till följd av att man inte vågar ge sig ut Jag förstår att frågan är av besvärlig .men det är minst lika besvärande att känna att man inte skall våga gå ut på kvällarna i Härnösand, bara för att det finns ett antal personer eller ett antal gäng som ger sig på oskyldiga människor.
och det trivsamma och trevliga förtas något när man skall behöva gå omkring med ögonen i nacken och vara rädd., och frågan är vad Kommunen gör åt detta och vad jag som enskild medborgare skall göra för att skydda mig själv..

Jag förstår att frågan är besvärlig för våra beslutsfattare och jag har förstått att det jobbas på frågan, men min oro som medborgare kvarstår och detta är ett sätt att försöka få svar på min fråga., då det blir extra besvärligt för personer ,med kroppsliga funktionsnedsättningar, men även för övrig befolkning är sådana situationer obehagliga .

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel