Viktigt att allmänheten får möjlighet att belysa för medborgarna viktiga frågor

Det är viktigt att medbrharna aggerar i för medborgarna viktiga frågor , därför är det mycket bra att Härnösands Kommun inte helt har slopat chansen för medborgarna att ställa frågor och i vissa fall aggera i viktiga frågor och dagens frågr måste ända ha ansetts utgöra ett visst värde för våra beslutsfattare som gjorde ett undantag och lät mig som förslagsställare ,lägga tyngd bakom de frågor som jag hade  lagts fram till dagens sammanträde, den ena gällande trafiksittuationen på nybrogatan och den andra gällande avfasningar av truttoarer , något som är viktigt inte minst för att göra det så lätt så möjligt för funktionshindrade elller äldre vilka är beroende av hjälpmedel för att ta sig fram,jag skulle bara önska att många fler agerade, för det lägger bättre tyngd bakom dessa och många andra frågor inte minst vad gäller tillgänglighet

Andreasd Menzel i Kommunfullmäktige i Härnösandhttp://harnosand.webbtvkf.se/?20190429

 

Medborgarförslagen slopas i Härnösand

Svar till Susanne Sjöstedt Tack och lov har man slopat medborgarförslagen i Härnösand säger hon.Det var det dummaste jag hört av Susanne Sjöstedt. Som Journalist borde du veta bättre ,och förstå att man inte kan utelämna enskilda medborgares engagemang, så som nu har blivit fallet i Härnösands Kommun .

Som mycket flitig samhällsmedborgare och debattör hat jag lämna in en hel del, medborgarförslag som enskild, men sedan årsskiftet är alltså det alltså slut med möjligheten för enskilda personer att delta i samhällsutvecklingen i Härnösand, och numera gäller bara klumpförslag , och jag kräver besked från Andreas Sjölander Kommunalråd i Härnösand hur jag som enskild skall bete mig för att lämna in ett enskilt förslag och av Susanne Sjöstedt kräver jag en förklaring och en ursäkt för ditt otroligt dumma och klumpiga uttalande i en så viktig fråga som att alla samhällsmedborgare oavsett grupp=klump eller enskild skall kunna lämna in medborgarförslag och därmed aktivt delta i samhällsdebatten i Härnösand, Som så kallad Journalist borde Susanne Sjöstedt hålla sig neutral och objektiv i en så viktig fråga som samtidigt är en medborgerlig rätt som skall kunna utnyttjas av så väl enskilda som grupper..

 

Andreas Menzel

Gaturenhållningen i Härnösand

Vi skulle inte klaga på gaturenhållningen i Härnösand medan snön vräkte ner, men nu hart det varit mildväder i flera dagar och trottoarerna är så gått som oframkomliga om man är beroende av hjälpmedel, var i dag ute med rullatorn och det var bara ogjort att jag skulle ha slagit en rejäl vurpa på Nybrogatan på grund av knölig is och dåligt undanröjda plogkanter, och jag är inte ensam om denna kritik, och frågan är om detta är kontentan av att Härnösands Kommun tydligen antagit det lägsta anbudet på gaturenhållningen något som kan bli både ödesdigert och mycket dyrt om man har otur, och vi är många som hoppas på en snar bättring innan någon riktigt svår olycka inträffar, och frågan är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna vid en olycka ?

Medborgarförslagen i Härnösands Kommun skrotas anses för byråkratiska.

Medborgarförslagen skrotas i Härnösand,då de anses för byråkratiska, ett tråkigt beslut som jag och säkert många med mig hoppas att våra beslutsfattare tar sig både en och två funderare på om det var/är rätt beslut, medborgarskapslagen är en utomordentligt bra möjlighet för medborgarna att påtala försöka att förändra saker som kan bli bättre,men nu tycks alltså tråkigt nog Härnösands Kommun följa sin norra granne Umeå Kommun där samma misstag begåtts, och frågan är då hur beslutsfattarna tror att medborgarna skall känna någon delaktighet i viktiga frågor och hur det är tänkt att medborgarna skall kunna påtala sådant som man önskar förändringar av?
Andreas Menzel