Nytt Hotell i Härnösand

Nytt Hotell i Härnösand skapar irritation
Kanaludden olämplig plats att bygga hotell på
Enligt Nya Moderaterna och Anders Gäfvert behöver Härnösand ett nytt hotell med goda konferensmöjligheter och närhet till resecentrum Enligt Nya Moderaterna och Anders Gäfvert är vidare det naturliga området Torsvik, på grund av des närhet till Resecentrum. Men om vi nu skall bevara Kanaludden vad är det då som säger att vi skall förstöra ett annat av Härnösands mest attraktivaste områden Torsvik med en ful skyskrapa. Härnösand sägs behöva ett nytt hotell, med goda konferensmöjligheter.
Jag hoppas i likhet med många andra att Härnösands Kommun inbjuder till medborgardialog där vi medborgare får information om allternativa platser och möjligheter till ett hotell.
Till sist får inga som helst skattepengar finansiera detta hotellbygge, då vi vet att det films helt andra mycket viktigare frågor och problem att ta tag i .
Varför har man kört fast på Torsvik och Kanaludden ? Se på Försäkringskassans f.d. lokaler på Tullportsgatan med Så gott som hela polishuset är tomt, båda allternativen innebär maximalt 10 minuters gångavstånd till resecentrum, så en vädjan kör inte fast i allternativen Kanaludden och Torsvik, då vill ingen flytta till Härnösand längre. Ett hotell är ju inte det enda som utgör framtioiden för en stad, för detta krävs mycket mera som tyvärr redan har försvunnit.

Nytt hotell i Härnösand

Hotellbygget i Härnösand.
Många ör de olösta frågorna från medborgarna kring bygget av ett nytt hotell i Härnösand, hel del frågor har bland annat ställts av undertecknad, och i dag måndag 2014-07-23 ser jag en insändare med en del identiska frågor från Rolf Eriksson plus en hel del frågor som inte ställts tidigare.
Den fråga som är mycket snarlik frågan som ställts av bland annat undertecknad är hur ett hotellbygge kommer att belasta skattebetalarna, en icke oväsentlig fråga då vi som bekant vet att det finns nämnder med ekonomiska problem i Härnösands Kommun. Att tro att ett hotellbygge inte skulle belasta skattebetarna är som vi alla förstår att vara blåögd. så en snar medborgardialog är att föredra, förslag till lämplig plats är Härnösands Teater som rymmer 500 personer eller Härnösands Arena, som visserligen är det sämre allternativet med tanke på dess läge, men den rymmer ju ett antal tusen personer, och Härnösands befolkning borde ju vara intresserad av denna fråga då det inte kan bortses ifrån att detta hotellbygge med all sannolikhet kommer att belasta skattsedeln
Alltså Medborgardialog , Konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser och alternativa platser är något som snarast måste pressenteras för oss medborgare och skattebetalare.

Nytt Hotell i Härnäsand ?

Som uppvuxen i Härnösand så tror jag att om hotellallternativet hade presenterats för medborgarna alltså som medborgardialog först och då som ett lågbyggnadsalternativ, alltså med 2 eller maximalt tre våningar vilket hade passat in i stadens övriga miljö så hade hotellplanerna i Härnösand sannolikt inte skapat den debatt och irritation som detta projekt gjort alltså samråd i form av mednorgardialog hade med all sannolikhet kunnat undvika mycket av den irritation som detta projekt tyvärr har skapat i.I presentationen hade behövt ingå en finansieringsplan innehållande projektering framtida drift, underhåll, detta måste vara fullt möjligt med dagens möjligheter att kalkylera. Till sist har 2 av stadens absolut attraktivaste områden Kanaludden och Torsvik varit de platser som varit föreslagna . Varför har man inte sett på andra förslag som funnits

Nytt Hotell i Härnösand inget som skall bekostas med skattemedel

Svar till Palle gällande Hotellbygget i Härnösand.
Om det skall byggas något nytt hotell i Härnösand så är Badhus området det ända rätta. Detta för att göra detta bygge kostnadseffektivt, då slipper vi ju betala en spa anläggning i ett hotell som varken du eller jag som skattebetalare och medborgare kommer att nyttja.En hotellentreprenör får ju lov att finna sig i den plats han bir anvisad för ett sådant vansinsbygge,. Du frågar vidare om hotellbygget kommer att kompenseras med Kommunala medel ? Det hoppas jag som värnar om Kommunens ansvar för mycket viktigare frågor än att finansiera ett hotell att det absolut inte kommer att skjutas till några Kommunala medel till detta bygge. Om nu ändå ett hotell skall byggas vid simhallen så se till att så snabbt så mjöligt privatisera badhuset så kan detta ingå i ett nytt hotell som vi alla kommer att få vara med att betala. Härnösands Kommun har helt andra problem att dras med än att bidra till detta hotellbygge och framtida drift och underhållskostnader ,. Till sist har många nämndes i Härnösands Kommun haft det kämpigt med ekonomin och då skall vi som medborgare och skattebetalare inte behöva vara med och bekosta detta hotellbygge, där vare sig kostnadsberäkningar eller konsekvensbeskrivning ännu så länge har pressenterats. I en eventuell kommunal konsekvensbeskrivning skall ingå en beskrivning av vad ett hotellbygge får för konsekvenser inte minst ur Svar till Palle gällande Hotellbygget i Härnösand Om det skall byggas något nytt hotell i Härnösand så är Badhus området det ända rätta. Detta för att göra detta bygge kostnadseffektivt, då slipper vi ju betala en spa anläggning i ett hotell som varken du eller jag som skattebetalare och medborgare kommer att nyttja. En hotell entreprenör får ju lov att finna sig i den plats han bir anvisad för ett sådant vansinsbygge,. Du frågar vidare om hotellbygget kommer att kompenseras med Kommunala medel ? Det hoppas jag som värnar om Kommunens ansvar för mycket viktigare frågor än att finansiera ett hotell att det absolut inte kommer att skjutas till några Kommunala medel till detta bygge. Om nu ändå ett hotell skall byggas vid simhallen så se till att så snabbt så mjöligt privatisera badhuset så kan detta ingå i ett nytt hotell som vi alla kommer att få vara med att betala. Härnösands Kommun har helt andra problem att dras med än att bidra till detta hotellbygge och framtida drift och underhållskostnader ,. Till sist har många nämnder i Härnösands Kommun haft det kämpigt med ekonomin och då skall vi som medborgare och skattebetalare inte behöva vara med och bekosta detta hotellbygge, där vare sig kostnadsberäkningar eller konsekvensbeskrivning ännu så länge har pressenterats. I en eventuell kommunal konsekvensbeskrivning skall ingå en beskrivning av vad ett hotellbygge får för konsekvenser för sådant som är Kommunala angelägenheter, vilket inte ett hotellbygge kan anses utgöra.

Nytt hotell i Härnösand ?

Enligt Tommy Birgersson är Kanaludden för vacker för att bebyggas med ett nytt hotell, vilket han i sig har rätt, men eftersom Tommy Birgersson föreslår Torsvik som allternativ plats för det nya hotellet, så frågar jag i egenskap av boende på Torsviksområdet, vad han har för motiv till att Torsvik allternativet är det bättre? Oavsett plats,så vill ju ingen ha en sådan stencools framför fönstret, och om så bygg ett lågalterna6iv vid simhallen mellan Simhallen och f.d. Brandstationen detta är det absolut bästa allternativet, om det nu nödvändigtvis skall byggas ett nytt hotell då får hotellets gäster tillgång till simhall träningsmöjligheter, minigolfbana ja praktiskt taget alla tänkbara faciliteter :Tack för ordet Andreas Menzel, då har de som nyttjar hotellet tillgång till alla faciliteter på nära håll och bra plats för parkeringar finns också