2.6 miljarder till Svenska vägar.järnvägar och sjöfart

Enligt ett reportage i aktuellt tisdag den 15 juli skall det satsats 2,6 miljarder på Svenska vägar, järnvägar och sjöfart de närmaste åren, må vi hoppas att även Norrlandslänen får del av dessa miljarder, så att man kan satsa på bland annat järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall, eftersom allt mera trafik går på denna sträcka på såväl Land som järnväg och därmed måste även denna sträcka kunna vara berättiga till stöd ur denna miljardsatsning, då en fungerande infrastruktur måste vara något som skall angå hela Sverige alltså även Norrlandslänen. Hoppas nu att våra politiker från Norrland håller sig framme så att vi får del av dessa miljarder.