Samtrans förnekar telefonfel

Sedan  Onsdag morgon 07:00 försöker jag komma i kontakt med samtrans Ånge.Detta är dock omöjligt,eftersom de har ett fel, des värre drabbar det mig som kund ochj jag råder alla som har färdtjänst och behöver komma i kontak med dem att ringa 0690 76 40 00 Hur kan man i sten neka att man har ett fel när till och med de lokala taxibolagen säger samma sak. Kom i håg devoisen kunden i centrum och kunden har alltid rätt,

Laddning av busskort måste bli enklare

Skulle häromdagen åka ut till mina föräldrar som bor utanför Härnösand, då kortet isade att det inte fanns tillräckligt med pengar så ville jag ladda det via mitt bankkort  inte heller detta gick eftersom någonting helt enkelt inte stämde mellan mitt busskort och bussens maskin, vad som inte stämde vet varken förare eller jag som passagerare, och frågan är om det framledes skall bli så att om jag upptäcker på bussen att mitt kort är tomt och det inte går att ladda till följd av tekniska problem så skall jag gå ? Hoppas verkligen inte att så är fallet, det har ju eller skall jag som passagerare straffas för att jag vill, men till följd av tekniskt krångel inte kan ladda mitt kort ? Hoppas inte att så är fallet, frågan är bara vad som hade hänt om en kontrollant hade kommit ombord, att man tar bort kontanthanteringen i stora städer må väl kanske vara m, men varför jämföra en liten stad som Härnösand med stora städer, där brottsligheten och rånrisken är betydligt större än i lilla Härnösand, där för övrigt föraren känner de flesta passagerarna och de flesta passagerarna känner de flesta förarna, alltså lätta på de nu gällande reglerna för kontanthanteringen på bussarna, det tjänar alla på .Varför har det blivit så otroligt komplicerat att ladda busskorten, och skall det verkligen vara så komplicerat i framtiden ? Emotser tacksamt omgående svar med löfte om att det skall bli lättare att ladda busskorten

Kollektivtraffikmyndighetens konferensresor

Skandalerna uppdagas en efter en. man kan som skattebetalare bara bli både mörkrädd och förbannad på hur det slösas med våra skattepengar
Enligt uppgifter i artikeln om Kollektivtraffikmyndighetens konferenser har vi skattebetalare betalt ca 740 000 kronor för myndighetens konferenser på fjällhotell, vilket innehåller spa. bufféer och mycket annat,alltså allt på skattebetalarnas bekostnad. man frågar sig om dessa människor inte tänker på att de själva är skattebetalare. Och sedan till den viktigaste frågan. Hur kommer dessa konferenskostnadsskandaler att påverka prisbilden för resor med kollektivtrafiken ? Och sist men inte minst vad har dessa människor för kunskap och koll på ekonomin ? Ingen alls kan man tycka
Använd skattepengarna på rätt sätt, men inte till sådant som är rent nöjesresande, för dessa 740 000 kan man håölla en rätt bra prisnivå på kollektivtrafiksresandet vilket kommer alla som nyttjar kollektivtrafiken till godo.

Andreas Menzel

Nya bussar i Härnösand ej handikappanpassade ?

Reflektion över kritiken mot de nya bussarna i Härnösand
Det är mycket bra att man agerar för att bussarna skall vara tillgängliga för alla.Men kritiken är något väl hård eftersom trottoaren på Nybrogatan inte heller är handikappvänliga,så visst skall bussarna vara handikappanpassade och handikappvänliga men även trottoarernas utformning i Härnösand måste inbegripas i denna kritik, då det inte är lätt för en buss att köra tillräckligt nära truttoaren för att göra det lätt för funktionshindrade att ta sig ombord och av de nya bussarna. Vi skall sammanfattningsvis vara glada att de satsas på nya fräscha bussar, men även hoppas att de brister som nu påtalats åtgärdas till det bästa för alla.

De nya bussarna anses ej handikappvänliga ?

Färdtjänsten måste bli mera lättillgängligg

Allt sedan färdtjänsten övergick i Länstrafikens organissation har den blivit allt mera svår tillgängligg och styrd av operatörerna i stället för av oss kunder.
Färdtjänstens syfte är att göra det möjligt för funktionshindrade att delta i samhällets olika aktiviteter, vilket innebär att v som brukare= kunder måste få mer påverkansmöjlighet vad gäller att bestämma när man omskar ha en bil, ett större samarbete med de lokala taxibolagen är ett måste för att jag som kund skall kunna delta i olika aktiviteter, de flesta aktivisterna är på kvällar och med tider för exempelvis återkorsningar som inte går att förutsäga och därmed måste körningar kunna utföras med kort varsel, detta är en del i att göra det möjligt för alla samhällsmedborgare att delta i samhällets utbud på så lika villkor så möjligt, men med de nuvarande regalerna om utförande av Färdtjänstresor, så uppstår en osäkerhet för oss brukare i form av att vi aldrig vet om vi får någon återresa.
Kort och sammanfattningsvis måste hanteringen av färdtjänstresor bli till för brukaren och inte för beställare och huvudmän i detta fall Länstrafik och i viss mån kommunerna .
Att det skall sparas pengar är vi alla medvetna om, men det får inte gå för långt.
Till sist måste Länstrafik och därmed Samtrans installera kommunikationssystem i sina fordon som gör det möjligt för operatören att snabbt anropa ett fordon eftersom många samtal till samtrans går via mobiltelefoner med dyrare samtalskostnader för brukaren

Ny entreprenör,ny bussflotta och delvis nya chauförer i Härnösands lokaltraffik

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör Byberg & Nordin med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt som vi hopas att bussarna får vara fräscha hela en bra tid framöver, då det handlar om en stor investering

Ny entrepreneör och ny fräsch bussflotta i Härnösand

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt som vi hopas att bussarna får vara fräscha hela en bra tid framöver, då det handlar om en stor investering

sedan den 15 juni i år har Härnösand en ny entreprenör med en helt ny och fräsch bussflotta, en helt nödvändig och ur såväl pasagerar som förares arbetsmiljösynpunkt, då de gamla fordonen var hel slut. Och det känns som Härnösandsbo riktigt kul att säga att se vi har fräscha nya bussar, även chaufförerna har givetvis fått nya kostymeringar med entreprenören Byberg och Nordins emblem, må vara vilken entreprenör som helst, det är alltid kul när det händer någonting nytt som är positivt för alla parter, och nu önskar vi den nya entreprenören och chaufförerna lycka till med trafiken i Härnösand. Samtidigt Ny Entreprenör och nya bussar i Härnösand

Trafiksäkerheten efetrsatt i samband med Samhällsbetaldaresor

Vad har Länstrafik i Västernorrland och Samtrans för policy för samhällsbetalda resor? Tisdag den 20 maj var jag i rehabbassängen i Härnösand. Resan dit var det inget problem med. Men resan hem kan liknas vid djurtransport. Hur kan Länstrafik och därmed Samtrans tillåta sig att i en vanlig taxibil klämma in tre personer i ett trångt baksäte? Det resulterade i att ingen av oss satt bältad. Varken bälten eller fastsättningarna för bältena gick att komma åt eftersom två av personernas hade stora rörelseproblem och rullatorer som skulle in i den redan fullastade bilen.

Jag riktar ingen kritik mot medpassagerna eller taxiförare, utan kritiken riktas mot Samtrans och Länstrafik i Västernorrland. I egenskap av huvudman för dessa resor måste de lära sig att förstå att sjukresor och färdtjänst används av personer som av en eller annan anledning är berättigade till dessa till följd av handikapp eller skada. Då skall dessa resor ske på ett betryggande och säkert sätt, vilket inte kan anses vara fallet när det är så trångt att det inte ens går att sitta bältad.

Frågan är vem som hade betalat böterna på 1 500 kronor för bältesförseelse vid en poliskontroll? Själv hade jag skicka en eventuell böstesavi till Länstrafiken i Västernorrland. Ännu ett bevis på att funktionshindrade tycks ha blivit en handelsvara och allt mindre värda i vårt samhälle, varför? Även vi betalar skatt och har rätt att kräva säkra resor. Förväntar mig svar från ansvariga och en ursäkt.

Upphandling av kolektivtraffik

Upphandlingen av Kollektivtrafik i Härnösand är nu avslutad och ny huvudman blir Byberg och Nordin som skall sköta denna trafik från och med Juni månad i år. Som vi alla vet är detta ett anrikt företag med färggranna bussar. Och när jag hörde att de vunnit upphandlingen för de närmaste åren vart jag å deras vägnar mycket glad och tänkte så intressant och kul nu får vi äntliggen färggranna bussar i Härnösand. Men döm om min förvåning när jag får reda på att Länstrafik i Västernorrland har beslutat att alla bussar som skall gå i linjetrafik skall vara vita dvs färglösa och frågan är om det ens kommer att få stå Byberg och Nordin på dessa bussar ?
Är verkligen beslutsfattarna i denna fråga i detta fall Länstrafik i Västernorrland så färg och fantasilösa?
Varje entreprenör har ju sin identitet som man gärna vill behålla. SÅ även säkert även Byberg och Nordin, när man från och med halvårsskiftet skall sköta kollektivtrafiken i Härnösand. Jag gratulerar dem till upphandlingen och ser fram emot färggranna bussar i Härnösands stads och landsbygdstrafik. Till sist förväntar jag mig ett svar från ansvariga i upphandlingsfrågor vid Länstrafik i Västernorrland om det är sant som jag hört från föga trovärdigt håll och i så fall varför?

Upphandlingen av kollektivtrafiken i Härnösand avslutad

Hållplatser i Härnösand plockas bort utan information och under pågående turlista

Busshållplatser i Härnösand har tagits bort utan information.

Länstrafiken i Västernorrland tycks ha stor makt för att ta bort hållplatser i Härnösand utan att informera.

Ända till för någon vecka sedan fanns en hållplats mittemot gamla tingshuset i Härnösand invid bostadsområdet Torsvik, med beteckningen O. Denna har helt plötsligt plockats bort utan minsta information varför ? Denna hållplats är en av huvudhållplatserna för all kollektivtrafik in mot Centrum huvudhållplatser och då kan man inte bara plocka bort denna utan minsta information, hur tror Länstrafiken i Västernorrland att ni skall få flera passagerare med en sådan dålig information och marknadsföring?

 

Tacksam för snabbt svar från ansvariga

Andreas Menzel