Ökad trygghet i Härnösand

Diskussion med våra politiker och polisen om tryggheten i Härnösand

På Onsags eftermidagen anordnades en information och diskussion om hur vi skall äka tryggheten i Härnösand,närvarande var polisen,och representanter för Härnösands Kommun som var arrangörer, men var var Härnösandsborna? Hade kanske varit bättre att göra detta som ett kvällsevenemang, med bättre anonsering eftersom frågan är viktig.

 

Svar till Ann-Cristin Munter gällande Sambiblioteket plan 4

Svar till Ann-Christin Munter Chef för Serviceenheten Härnösands Kommun Tack för ditt svar på min  insändare.

Jag vill klargöra upphovet till min insändare gälllande Sambibliotekets plan 4       Denna insändare har sitt ursprung i en händelse under senhösten ,vintern 2018 -2019, då det hade anordnats  en mässa på plan 4 mrf flera olika uytställare, och redan då påpekade undertecknad för ansvariga utställare att man borde ha kollat tillgänligheten innan man sade ja till plan 4 i sambiblioteke, som vid tiden för denna mässa inte var tillgänglig på annat sätt än från utsidan d.v.s via universitetsbacken och övre ingången, vad jag des värre inte visste var att medan miin insändare goick in för publicering, å han det hänfda att hissen åter gick till  plan 4, vilket jag och många med mig tackar för,men jag hoppas även på din förståelse för påpekande  och inte ser mitt påpekande som gnäll, utan bara ett sätt att få saken ändrad, det var kanske just mitt påpekande som gjorde att man åter gjprde ålan 4 fullt tillgängligt, trots att denna del av biblioteket som tillhörde högskoolan och Mittuniversitetet numrera inte inryms i lokalerna och lokalerna numera används för andra ändamål detta framkom vid ett samtal med infocentrets personal för en tid sedan .

E-Förslag ersätter Medborgarförslagen i Härnösands Kommun

Sedan Årsskiftet har möjligheten att lämna medborgarförslag tagits bort, och ersatts av ett e-förslöa.Är jag som enskild medborgare och mina frågor som enskild medborgare inte längre, och vilka möjligheter har jag som enskild att delta i olika diskussioner nu när bara e-förslag beaktas, är inte detta att åsidosatta den demokratiska processen?

 

Härnösand 2019-01-23

 

Med vänlig hälsning

 

Andreas Menzel

Medborgarförslag anses för byråkratiska och skrotas

https://www.allehanda.se/logga-in/medborgarskapslagen-skrotas-de-ar-byrakratiska

Medborgarskapslagen skrotas i Härnösands Kommun Detta kan man tycka både si och så om ,eftersom inte alla har tillgång till dator och e-post, men säkert vill visa sitt engagemang i viktiga frågor, vill dock vädja till Härnösands Kommun att inte görs som sin norra granne Umeå Kommun gjort nämligen att totalt skrota medborgarnas möjlighet till påverkan, för det är ju utifrån medborgarnas n kommunledningen skall fatta sina a beslut och då är det ju viktigt att medborgarna får ge sin syn på angelägna frågor även i fortsättningen, viktigt är även att tala om när förslaget väntas träda i kraft och var vi i fortsättningen lämnar våra förslag och synpunkter, de elektroniska alternativen går ju bra för den som har dator och e-post, men har man tänkt på den som inte har dessas möjligheter, och till sist kan man ju fråga sig hur våra beslutsfattare tänkt sig att medborgarna skall känna sig delaktiga och engagerade i viktiga frågor när man skrotar denna möjlighet för medborgarna att påverka.