Referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand

Information till alla som läste artikeln med bilden på mig från Kommunfullmäktigesammanträdet nu i Februari.
Ni som läst referatet från Kommunfullmäktige i Härnösand nu i februari, hajade säkert till och frågade er. vad han alltså jag har med Hästsportarenan att göra ? Svaret är att mitt ärende var att informera om stipendier och Fonder i Härnösands Kommun och att jag inte har med frågan om Hästsportarenan att göra
Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun

Information till våra beslutsfattare i Kommunfullmäktige i Härnösand om stipendier och fonder

Infomation till beslutsfattarna i Kommunfullmäktige
Måndagens Kommunfullmäktige i Härnösand inleddes med att Andreas Menzel informerar Kommunfullmäktige om Stipendier och Fonder i Härnösands Kommun som vänder sig till Barn Ungdom Handikappade Sjuka Äldre
Har just hållit ett informationsanförande i Kommunfullmäktige i Härnösand om mitt uppdrag i Härnösands Kommun med Stipendier och Fonder, ett mycket angeläget ärende och som jag uppfattade också uppskattat av våra beslutsfattare, gäller att göra det mesta och bästa möjliga när tiden är kort .

Nej till kameraövervakning i sambiblioteket i Härnösand

Medborgarförslag gällande kameraövervakning i sambiblioteket fick nej vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Härnösand, detta med hänvisning till den personliga intrigriteten som kameraövervakning innebär. Nejet till övervakning i sambiblioteket i Härnösand beror på ett tidigare nej Kammarätten efter en begäran från kungliga biblioteket att få övervaka stölder från sina samlingar efter flera stölder. Och visst skall hänsyn tas till den personliga integriteten men skall man väga de lilla intrång i den personliga intrigriteten mot säkerheten för den enskilda individen, så måste nog säkerheten gå före integritetsskyddet eftersom det förekommer rätta många incidenter där oskyldiga samhällsmedborgare utsätts för brott och ett ja till medborgarförslaget i Härnösands Kommunfullmäktige hade nog suttit bra.
Man frågar sig ibland hur jurister tänker,. Och jag vill betona att det inte är beslutet i Kommunfullmäktige som förbryllar mig.Utan i stället är det Kammarättens utslag, vilket starkt kan äventyra den enskildes säkerhet. Det känns inte lätt att göra en insats i samhället som ur mänskliga ögon ter sig rätt, när rättvisan sätter käppar i hjulen .

Ökad hotbild mot Kommunfullmäktige kräver vakter ?

Sverigedemokrat ser en ökad hotbild mot politiker i Kommunfullmäktige i Härnösand och kräver därför ökad säkerhet i form av vakter vid fullmäktigesammanträdena.

Om man skulle tillmötesgå Sverigedemokraten Lars Lundgren på dennes begäran att sätta in vakter vid de offentliga sammanträdena så höjer man kanske säkerheten med någon procent, men man gör det även mindre intressant för oss medborgare att följa för oss medborgare viktyiga och intressanta frågor.

Jag kan väl i sig förstå oron, men som intresserad och engagerad  medborgare av vad som händer och sker i våran Kommun, så sitter jag själv rätt ofta och lyssnar på vad som händer i de olika ärendena, och tycker att vi skall värna om våran rätt och öppenhet att följa Kommunfullmäktige sammanträdena på plats utan att vi skall behöva visiteras av vakter, då jag tror att vi som sitter och lyssnar är fredliga och engagerade medborgare utan onda avsikter, en ökad kontroll kommer att minska intresset i för oss medborgare viktiga frågor och detta kan inte heller vara SD:s mening så låt fullmäktigesammanträdena förbli en medborgerlig öppen förhandling med rätt och möjlighet för oss medborgare att följa förhandlingarna på plats, utan att först bli visiterade av vakter, vi lever i ett fritt Sverige och Härnösand 2013 och låt det så förbli även i framtiden