Lättillgänglig kommunikation en mänsklig rätt för alla

Vem har beslutat att ta bort telefonen för sjukresor på Rehabcentrum i Härnösand och varför? Det var väl som vanligt någon politiker eller tjänsteman/Kvinna på Landstinget eller Länstrafiken, dit samtränas räknas, så om en patient behöver få kontakt med Samtrans är denne tvungen att se till att ha mobiltelefon i fickan, eller bege sig till f.d. Härnösands Sjukhus Centralhall där det fortfarande finns en direkttelefon till Samtrans, och med tanke på att väntetiden på svar är rätt långa och det även händer att beställda bilar uteblir så är det undertecknads och många fleras förhoppning att direkttelefonen som funnits på Rehabcentrum i Härnösand snarast återställs, för att göra det lättare för oroliga patienter att komma i kontakt med Samtrans när väntetiden på beställd bil dröjer för länge, inte minst med tanke på att de som befinner sig på Rehabcentrum och varmvattenbassängen oftast har svårt att förflytta sig. Här kan man verkligen tala om att snålhet bedrar vishet, utan hänsyn till de det drabbar.

Är inte alla berättigade till så lättillgänglig kommunikation så möjligt?

Detta beslut har väl som vanligt fattats av bilburna full friska starka och rörelsefria människor, utan hänsyn till de det drabbar.

Jag kräver omgående svar från ansvariga var denna telefon tagit vägen och varför den plockats bort.

Residenset till salu ?

Ja inte än, men detta kan bli den bistra sanningen vid en regionbildning med Jämtland. En åtgärd som dess värre rycker allt närmare, ju mera som försvinner från Härnösand. Nyligen beslutade Mittuniversitet att lämna Härnösand. Ett stort dråpslag mot Härnösand. Frågan är hur Västernorrland och Härnösand, skall klara sig i en framtid vid bildande av storregion? Och hur vår nuvarande landshövding i Västernorrland Bo Källstrand ser på bildandet av en storregion, då Härnösand kan förmodads hamna ytterligare i bakvatten .

Andreas Menzel

E-Posttrassel irriterande besvärligt och dyrt

Sedan i böljan av januari har Serva Net haft stora problem med sin e-post server vilken bland annat Härnösands Hus erbjuder sina hyresgäster. Och under lång tid fungerade denna tjänst också rätt bra, men sedan årsskiftet 2012-2013 har denna e-post server i stort sett legat nere i 2 månader alltså ända sedan årets början, vilket leder till en hel del irritation, om man behöver använda denna mer än bara för något enstaka mail, kostnaden för denna tjänst är 260 kronor i månaden alltså för de 2 månader som gått av året kan man konstatera att man har betalat 520 kronor eller en årskostnad med nuvarande gällande pris på 3120 kronor för något som inte fungerar tillfredsställande, frågan är alltså vad och när Serva Net tänker få detta system att fungera fullt ut igen ? Att problem kan uppstå någon gång kan jag förstå, men inte i den utsträckning som tycks vara fallet just nu och nu hoppas jag att detta snarast åtgärdas så att det åter fungerar tillfredsställande och blir värt priset.

 

E-post med onda avsikter skapar problem

Härnösands Kommun och säkert även andra har den senaste tiden drabbats av en hel del e-post från utlandet och då främst från Asien, där avsikten är att ställa till med problem med servrarna, detta har medfört att spamfiltret aktiverats, vilket får till följd att oskyldiga som använder sin e-post för att skicka viktiga meddelanden och annat arbetsmateriel, där e-poständelsen blandannat är org har fått problem att kommunicera med uppdrtagsgivare och andra. Givetvis är det bra att hög säkerhet råder för att undvika stora och dyra serverkrachar och datahaverier, men det är tråkigt och frustrerande att detta skall behöva drabba oskyldiga, vilket de som skickar sådan post borde tänka på.