Vad händer med Gålsjö Bruk ?

Vad har den ägare som köpte detta en gång så attraktiva Gålsjöbruk tänkt sig ?
Gålsjöbruk som en gång ägdes av Härnösands Stift och var en mycket uppskattad lägerplats för ungdomsläger, kurser och konferenser.Det finns vissa saker som borde bevaras i sitt ursprung, ett av dessa ställen är Gålsjö Bruk som även på senare år fick ett vackert gårdskapell genom Styrnäsprästens och Gålsjöprästen Lennart Tyllanders försorg, vad finns kvar v detta i dag ? Inget !. Det som händer med Glasbruk gör ömt i både skäl och bjärta och frågan är om Härnösands Stift hade avyttrat detta kulturarv om de hade känt till dess framtida öde ? Förmodligen inte !.

Gålsjö Bruk en mycket omtyckt Läger och kursgård
Gålsjö Kapell inte längre kapell Vad håller på att hända ?