Kyrkan och Nattvarden

Var hittar man en kyrka i Härnösand som firar vanlig gudstjänst alltså inte Mässa vilket alltid betyder Nattvardsgång, är inte emot nattvarden, men som det är i domkyrkan exempelvis med Nattvard varje söndag så tappar man intresset att gå till kyrkan, kyrkan måste tänka om för att locka människor och inte skrämma bort dem främst yngre om man vill ha en levande kyrka i fortsättningen.

Vad händer med Kulturarvet sommargården Nickebo ?

Sommargården Nickebo , en gång Härnösands Domkyrkoförsamlings sommar och lägergård var en mycket välfungerande och lika omtyckt mötesplats för så väl unga som äldre, för Ungdomsverksamheten betydde Nickebo oerhört mycket eftersom många läger hölls där och även av många äldre seniorer var Nickebo mycket omtyckt och uppskattat. För ett antal år sedan ansåg dock Härnösands domkyrkoförsamling att Nickebo blev för dyr och den omtyckta sommargården avyttrades till Härnösands trädgårdsanläggningar om jag inte minns fel, och vad den skall eller kommer att användas till om den ens kommer att användas vet ingen, men ett är klart att detta är ett klart svek mot speciellt ungdomsverksamheten, en verksamhet som betecknas som en viktig del i framtidens kyrka, men i utan mötesplats för främst ungdomar, men även många äldre så kommer kyrkan att ha svårt att se en framtid, och många med mig är säkert mycket besvikna över att detta kulturarv avyttrades till förmån för annan verksamhet ,och frågan är hur en levande kyrka skall se ut utan ungdom ?
Inte ens Gålsjö Bruk fick vara kvar som en viktig mötesplats för ungdomar, hur skall då kyrkan överleva? Det kan liknas vid att gå utan mat en hel dag.

Sommargården Nickebo

I Härnösands Domkyrka är toaletterna låsta trots att kyrkan är öppen

I sommar Sverige rör sig många turister, och man är ute och flanerar,ärer oc h dricker gott elelr strosar i affärer, och någon gång behöver vman uppsöka ett visst ställe med förkortningen VC, i de alldra flesta kyrkor är de öppna och tillgänglifga, men inte i Häärnösands Domkyrka. Träffade här om dagen Tyska turister som undrade var det fanns en toalett, och hänvisade dem naturligtvis till domkyrkan,men där hade de varit och toaletterna var låsta, detta är banala självklara saker och det är självklart att man kort uppsöker kyrkorna där toalltetterna oftast är öppna och lätt tillgängliga, men innte i Härnösands domkyrja inte där står en skyllt öppen vid Gudstjänst eller konsert och desutom änadst på Svenska, Nu äe rådet lås upp kyrkans toaletter, låt en stackars turist låna denna under några minuter, de är inte ute efter att stjäla eller förstöra de behöver bara få göra det vi alla behöver göra emellan åt uppsöka en toalett Härnösands Domkyrka är nog Sveriges ända kyrka där toaletterna är låsta.

Härnösands Domkyrka

Gränslös Mässa med Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson i Högsjö Kyrka

Gränslös mässa i Högsjö kyrka
På söndagen framfördes Lars Erik Larssons Förklädd Gud i Högsjö Kyrka, verket framfördes som en avskedskonsert för avgående Kyrkoherde Lars Eriksson Helen Göransson och Tomas Bergius.
Medverka gjorde Kyrkoherde Lars Eriksson Pastoratets körer Musiker under ledning av Marco Fon Seca Linda Åberg Luthman Recitativ Diakon Berit Selling Peter Forsberg .
Söndagens konsert framfördes på ett mästerligt sätt av alla körsångare och musiker och alla skall ha ett varmt tack för sin medverkan .
Lite historik om detta vackra körverk.
Förklädd gud (opus 24) är en lyrisk svit från 1940 av Lars-Erik Larsson, med text av Hjalmar Gullberg. Sviten hör till Larssons nyromantiskt orienterade produktion och är ett av den svenska konstmusikens mest älskade verk.
Texten är hämtad från Gullbergs diktsamling Kärlek i tjugonde seklet från 1933. Gullbergs idyll tar sin utgångspunkt i ett motiv från antik mytologi om guden Apollon, dömd att uppträda som människa i ett år och tjäna som dräng hos kung Admetos i Thessalien, i Euripides drama Alkestis
Ännu en gång har vi fått bevis på att det är musiken som drar människor till kyrkan
Lars-Erik Larsons Förklädd Gud framfördes som en avskedskonsert för avgående medarbetare Lars Eriksson Helen Göransson och Tomas Bergius ,
Tack alla medverkande för ett mästerligt framförande

Lars-Erik Larssons Förklädd Gud med Högsjö Kyrkokör, musiker och solister och Recitatör
.

Församlingsresa med Härnösands Domkyrkoförsamling

På Torsdagsmorgonen gav sig en fullastad buss från Härnösands Domyrkoförsamling i på årets församlingsresa i ett vackert försommarväder. Resan gick via Högakustenbron till Örnsköldsvik och Varvsberget där det serverades Kaffe och smörgåsarm resan fortsatte sedan till Olofs Bruk där det bjöds på lunch och även en guidad tur på bruket och bruksmuseet.
Olofsfors bruk – ett av Sveriges bäst bevarade bruk! grundat av John Jennings. Sedan 1762 har järn varit i fokus på Olofsfors bruk. Skogarna och vattendragen gjorde det möjligt att framställa tack- och stångjärn av hög kvalitet. Järnmalmen hämtades hem från gruvor i Uppland och Bergslagen och de färdiga produkterna gick på export till Europa. Den gamla bruksmiljön är bland de bäst bevarade i landet. Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum vårdar stora delar av området och arrangerar visningar och aktiviteter. Sedan fortsatte resan till Nordmaling och Nordmalings stenkyrka som troligen uppfördes på 1480 talet. 1721 vandaliserades kyrkan av ryssarna som även brände ned prästgården, klockstapeln uppfördes 1767-1768 av Per Zakrisson Kubbe Anundsjö och ersatte en äldre förfallen klockstapel. Lillklockan gjöts 1739 och storklockan gjöts 1761. Besöket i Nordmalgins kyrka avslutades med en kort andakt varefter det var dags att styra kosan hemåt igen, och alla tackar vi de ansvariga för en trevlig dag .

Församlingsresa med Härnösands Domkyrkoförsamling

Hundägare måste ta sitt ansvar

Lördagen den 29 mars 2014 hände det som bara inte får hända.
Ett spädbarn i en barnvagn i Härnösand attackerades svårt av en kamphund då det slets ur barnvagnen, en fruktansvärd händelse som bara inte får inträffa och som fått många att reagera, och nu vill jag i likhet med många andra hundrädda rikta en uppmaning till alla hundägarna att för det första hålla bättre koll på sina hundar och för det andra uppmana hundägare att för det första hålla bättre uppsikt på sina hundar och för det andra aldrig tala om för någon att deras hundar inte skulle vara farliga eller göra någonting, för det kan en hundägare aldrig garantera, vilket viu har fått bevis på i och med hämndattacken i Härnösand.
Du som är av samma uppfattning uppmanas därför att skriva på uppropet hundägare måste ta sitt ansvar på http://www.skrivunder.com/hundagare_maste_ta_sitt_ansvar_och_skarpta_regler_for_hundagare

Sommargården Nickebo säljs ?

Enligt ett fattat beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Härnösand skall Sommargården Nickebo vackert belägen vid södra sundet säljas. Nickebo har i decennier utgjort en viktig träffpunkt i Härnösands domkyrkoförsamling men även för många människor utsocknes ifrån. Inte minst har detta varit en mycket omtyckt plats av ungdomar i såväl domkyrkoförsamlingen som annorstädes ifrån samt även av de äldre församlingsborna. Skall Härnösands domkyrkoförsamling i framtiden kunna vara med och erbjuda en attraktiv och mycket omtyckt samlingspunkt är det min och många andra församlingsbor och övrigas förhoppning att majoriteten tar sig ännu en funderare innan en försäljning verkställs. Tänk på att ni skall bygga framtiden för, på och med ungdomar och då behövs attraktiva mötesplatser som Nickebo  Det får inte bli så att Nickebo säljs på bekostnad av domkyrkans renovering för båda är viktiga mötesplatser.