Länets primärvård bantar mest i riket – ”Starkare röster talar för behoven inom specialistvården”

 

Primärvården i Västernorrland backar mest

Hela sjukvården i Västernorrland har snart sagt inte bara bantats mest utan rättare sagt raserats mst i hela Sverige, vi ligger i bottenligan av Landsting vad gäller tillgänglighet, men vi leder även ligan vad gäller oförsvarbara stafettkostnader, en klar följd av politikernas  oförmåga eller skall vi kalla det oförstånd att damma näven i bordet mot tjänstemännen i Landstinget, eftersom det tycks vara tjänstemännen, som diktterar vad politikerna skall besluta om, och oavsett parti är de alla skyldiga till den rasering av vården i Västernorrland och alla svikna löften om utveckling, 4 akutsjukhus blev först tre och sedan 2, inte på grund av  att Landstinget inte har råd med 4 akutsjukhus, nej allt beror på en inkompetenta politiker som inte tycks duga till att slå näven i bordet och sätta stopp för Landstingets rasering, en rasering som kommer att leda till en katastrofal befolkningsminskning beroende på att det saknas just fungerande vård, och ingen skall komma och tala om för mig som medborgare och skattebetalare i Västernorrland att nedrustningen i vården i Västernorrland skulle vara ekonomiskt betingad, nej pengar tycks de ha som gräs när vi ser på hur det slösas på politikerarvoden, stafetter, konsulter och all verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, men hur skall vi som medborgare och skattebetalare få dem att inse att Västernorrlands län kan liknas vid ett sjunkande skepp med 1000-tals passagerare ombord?

Vi skall ju komma i håg att all nedrustning i vården saknar laglig grund och giltiga beslutsunderlag, så det är ju ett rent under att ingen av våra politiker i Landstinget sitter bakom bom och lås, för hade vi som medborgare gjort så mycket dumt så hade vi suttit bakom bom och lås för länge sedan,  och om vi medborgare hade skött våran ekonomi som Landstinget förfar med våra skattemedel så hade vi varit hos kronofogden för länge sedan.

Det är dags  att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och skicka hela denna klan ut i arbete helst i den verklighet som de försätter oss patienter och vårdanställda med tanke på de kaos som den ständiga nedrustningen i vården medfört, till sist skall vi alltså komma oi håg alla svikna löften 3 Akutsjukhus blev 2 och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland lika så, men tack vare att våra politiker i Landstinget inte förstår skillnad mellan Medicinsk och Geriatrisk rehabilitering, så tvingas de som skall rehabiliteras tillbaka till arbete acceptera att det inte finns någon medicinsk rehabilitering i Västernorrland längre, och frågan är när Landsytinget i Västernorrland skall omsätta orden gör om gör rätt i praktiken cad gäller vården?

Politikerna i Landstinget Västtrernorrland den så kallade region Västernorrland har noll koll

 

 

Landstingsrådet Glen Nordlund har noll koll påläget 

God morgon Sverige ,god morgon Västernorrland.
Att våra polöitiker i den så kallade region Västernorrland har noll koll på katastrofen i vården är väl inget nytt.d e har ju överhuvidtaget noll koll på vad de fattar för beslut och vad dessa beslut får för konsekvenser, de saknar all erforderlig kunsap och kompetens för att fatta om så viktiga ingresser, som en fungerande vård utgör för oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte heller att de svikit och ljugit i ca 40 års tid, då de lovat utveckling av vården,dehar noll koll på läget, de fattar ionte att de beslut de fattat och allt jämt fattar om som de säger strukturella förändringar, men som är rena nedläggningen av fungerande vård i Västernorrland är rena svvket och handlar om rena lögner, 4 aktsjukhus vart först 3 då Hde slog spiken i kistan fr en gång i tiden Sveriges bästa Medicinklinik som låg i Härnösand, dehar slagit spiken i kjistan för så väl Sollefteå Akutsjukhus,och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland , fortfarande hävdar de i sitt oförståånd att det handlar om utveckling, fast det i själva veeket handlar om en total nedrustning, de fattar inte att det skulle ha upprättats konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, innan denna radikala sölakt av vården i Västernorrland genomfördes, politikerna fattar inte att det handlar om oss medborgare, och skattebetalare, de fattar inte att det handlar om våra liv och vår hälsa, de fattar inte ett rött lingon av attg det handlar om våra skatetmedel, som de förfarmed som om det vore deras egnam de fattar iunte att för dessa skattemmedel har vi medborgare,mskattebetalare,patienter och vårdanställda rätt att kräva en fungerande vård och god och trygg arbetsmiljö, de fattar intre att de leker med människoliv, dör dem är ett människoliv inget värt, de satsar helldre på sina egna feta löner,arvoden,konsulter chefer och stafetter, de sista en klar följd av nesrustningen i vården i Västernorrland, de fattar inte att deras beslut vilar på felaktiga grunder, tytvärr fattar inte heller vårat rättsväsen att våra lagar måste skrivas om så att det blir möjlöigt för oss medborgare,och skatetbetalare att få rätt i domstol,dit besluten överklagas.
frågan är och vem skall fatta att Vården i Sverige och Västernorrland har kollapsat, och att våra politiker i Landstinget har misskött sittuppdrag, och att det är dags för Landsinget att packa i hop .

Landstinget spräcker budgeten

Att Landstinget spräcker budgeten gång pååp annan är väl inget nytt, men att man inte inser att man är på fel spår med oduglig ledning och imkompetenta  inkompetenta politiiker och lika inkompetent ledning och inkompetenta ekonomer är ju förödande för medbporgarna i Västernorrland, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala med vår hälsa och våra liv .

Storsatsning på primärvården bromsas – oro över regionens ekonomi: ”Otroligt bekymmersamt”

Om nu läget är så bekymmersamt, varför hör vi då inte ett ljud om att det skall sparas bland,chefer ,direktörer och konsulter i Landstinget, detta bevisar ju bara att man inte har förstått var problemet med de axelererannde kostnaderna ligger i toppen och man tycks inte ha förstått att besparingarna i vården som får ta de hårdaste smällarna har nått gränsen för länge sedan, När skall Landstinget inse att det är i toppen det måste sparas för att inte äventyra,det viktigaste v¨rden i Västernorrland

Regionens kostym behöver krympas med närmare 200 000 000

Landstingets kostym behöver enligt uppgifter krympas med närmare 200 miljoner kronor  och detta skall som vanligt ske på den redan hårt bantade och hårt ansatta vården i Västernorrland, och man frågar sig varför det aldrig talas om att det skall sparas på politiker,tjänstemeän ,komsulter och stafetetr  ,där tycks det finnas hur mycket pengar som helst,  nog blir frågan om Landstingets existens allt mera befogad, när man ser och hör hur det skärs i verksamheter som drabbar medborgarna och skattebetalarna rent praktiskt , medan vi måste vara med och betala alla kostnader som, uppstår för stafetter,direktörer, konsulter och en mass verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, det brådskar att avveckla region Västernorrland och se till att Staten eler annan mer ansvarskännande hu´vudmann övertar ansvaret för vården.

Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Landstinget skall spara 14 miljoner på vård

Enligt uppgifter till media skall landstinget spara 14 miljoner på vården i Västernorrland. Detta kan inte anses rimligt eller relivant eftersom miljontals kronor  har gott till konsulkter, chefer och stafetter, det sista en klar följf av Landstingets nedrustning i vården.vilket fått till följd att vårdpersonalen flyr Västernorrlands läns Landsting, och kloset i vården blir bara värre och värre och drabbar såvälk patienter som vårdpersonal, man frågar soig när skall Landstinget börja spara på sådant som inte har med Landstingsverksamhet att göra , och när skall Landstinget inse att fortsatt nedrustning i vården kommer att innebära Västernorrlands Läns död?

Sppara rätt skär från topopen och sluta gräva från botten

Landstingsrådet Glen Nordlund

Utvecklingen avPrimärvården i Västernorrland bromsas av regionstyrelsen

https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-bakslag-for-primarvarden-vardigt-liv-for-aldre-riskerar-forsvinna-nar-regionstyrelsen-bromsar-satsning?fbclid=IwAR0ZNR0PFVHa52ujp2FQ0C5vdGWCvTtkQd5qOxemKzi2VYK

Regionstyrelsen skall inte bromsa en utveckling utökning av primärvåeden,utam skall se till att städa Landstingstrappan från toppen och använda pengarna rätt eftersom all anna vård snart är ett minne blott och primärvården snart inte klarar sitt uppdrag öängre, ett uppdrag som har blivit allt mer komplicerat eftersom Landstinget hela tiden nedrustar vården i Västernoorland

Landstinget Västernorrland går back

https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/222343/2019-04-09/7633821/Har-gatt-tva-miljarder-back-de-senaste-13-aren

Klart man går back, när allt skall centraliseras till Sundsvall och när vårdpersonal flyr Västernorrlands Läns Landsting,vilket får till följd att man måste hyra in dyra stafetter, men kanske det största problemet ändå måste anses vara Landstingsledningens okunskap och inkompetens vad man skall spara på, och ayy man måste skära från toppen för att klara verksamheten , och då givetvis den viktiigaste verksamheten ur medborgarsynpunkt vården,, det är alltså foprtfarande mycket brådskande att sopa Landstingstraooan från topppen om inte det viktigase man har som uppgift vården skall kolappsa, vilket den väl egentligen redan måste anses ha gjort för lä’änge sedan.
Alltså uppmaningen är kort och gott Gör om gör rätt skäör från toppen sluta gräva från botten, och frfamförallth se till att någongång besitta ett uns kompetems ,o,kunskap och förståelse i att ni handhar skattemedel och att ni därmed har hela Västernorrlands befolkning i era händer , viljet även innebär att ni enöligt lagen är skyöldiga att upprätta konsekvensbeskribningar och kostnadsanalyser om ni överhuvudtaget skall fortsäyta mederan osthyverprincip i vården.

Det är dags för Staten att överta ansvaret för vården och lägga kolossen på lerfötter Landstinget i malpåse3 en gång för all, ni har sbikit och öjugit folket alldeles för länge.

Landstingsrådet Glen Nordlund

Är Landstinget rätt huvudman för sjukvården?

I Tidningen Sjukhusläkaren ställs frågan om Landstinget är rätt huvudman för sjukvården? Svaret är rakt och enkelt nej, de har i flera decenier misskött sin huvuduppogift vården genom att nedrusta vbården i Sverige , detta har i flera fall fått mycket allvarliga konsekvenser, blandannat beroende på allt för långa transportsträckor med mycket svårt sjuka patienter, även om ambuanserna i dag är rena rullande akutmottagningarna med i de allra flesta fallen mycket kompetent och erfarna ambulanssjukvårdare, men man kan ju ochså ställa sig frågan om ambulanssjukvården verkligen skall överta ett ökat läkaransvar, vilket blir konsekvensern a av Landstingets/Landstingens nedrustning i vården.

Vi vet ju vidare att nedrustningen i vården i vart fall i Västernorrland inte handlar om pengar utan om prestige från beslutsfattarhåll, man tror att ett Länssjukhus kan överta ansvaret av ett Universitetssjukhus, men så kan det ju knappast vara, utan ett bLänssjukhus är ett ÖLänssjukhus och ett Universitetssjukhusn är och skall förbli ett Universitetssjukhus, och man skall inte behöva drista sig till att komma exempelvis till Umeå om man vet vad en sjukdom eller skada beror på , vilket tyvärtr blivit lite av faallet med Länssjukhuset ui Sundsvall .

Våra beslutsfattare i Landstinget måste äntligen inse att tiden för Landstinget som huvudman för vården är förbio och det är dags att ge Staten eller privat vårdgivare i uppdrag att visa att man kan bättre,d etta för alla innvånares bästa och för Sveriges och Västernorrlands bästa .

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/ar-landstingen-ratt-huvudman-for-sjukvarden/?fbclid=IwAR0uCVhaAXHN74z0Hc9A_Q1avW4f4J575oONqo9SSUBsK6Yx0QiAGBMTCdM