Region Västernorrland en skandal

God morgon Västernorrlänningar
Specialistläkaren Mårten Svensson har så rätt i vad jan säger centralisering bluffen av vården i Västernorrland har sedan länge varit och är alltjämt ett faktum Att fortsätta centraliseringen av vården sparar inga pengar och kostar alltjämt människoliv, men eftersom ett människoliv inte har något större värde för Landstinget i Västernorrland, så inser vare sig Sjukhusdirektör Fällback-Svensson eller någon annan i Landstingsledningen att Landstinget i Västernorrland arbetar på fel linje, när man säger att man skall spara,man sparar inte där de verkliga kostnaderna finns,alltså i Landstingstoppen, utan fortsätter att gräva från botten, genom att urholka vården, vilket har fått och alltjämt kommer att få mycket svåra konsekvenser för Västernorrlands framtid, som nu ser allt mörkare ut, tack vare våra Landstingspolitiker och tjänstemäns lögner om att en centralisering av vården skulle vara till fördel för medborgarna, så har aldrig varit och kommer heller aldrig att bli fallet, utan all centralisering vården i Västernorrland är av ondo för medborgarna, och sveken om utveckling av den medicinska rehabilitering och 3 från början fyra akutsjukhus i Västernorrland måste kosta nuvarande Landstingsledning makten , förtroendet för nuvarande så väl som tidigare har alltid varit lågt och utgjorts av skepsis från medborgarnas sida, men nu finns överhuvudtaget inget förtroende kvar för Landstingsledningen i Västernorrlands läns Landsting som under många år kört sitt race på lögnens väg mot oss medborgare,skattebetalare och patienter, 4 akutsjukhus blev först 3 sedan Härnösands Akutsjukhus lades ner, sedan skulle Västernorrland ha 3 Akutsjukhus och Medicinsk Rehabilitering, av 3 akutsjukhus återstår 2 Sundsvall och Örnsköldsvik och någon utveckling av den medicinska rehabiliteringen blev det inte utan istället en total avveckling, till vilken kostnad och med vilka konsekvenser som följd? dessa frågor har aldrig och kommer aldrig att besvaras av Landstinget Västernorrland, och som ni märker så använder jag mig inte en enda gång av begreppet region Västernorrland, då jaga anser att vi inte uppfyller kraven för region status, en uppfattning som delas av många .
Kort sagt läs insändaren så förstår alla att centraliseringen av vården i Västernorrland är en bluff, inte minst med tanke på hur Landstinget slösar pengar på stafetter,direktörer,chefer fallskärmsavtal och andra skumrask avtal. NEJ NU SKALL LANDSTINGS TRAPPAN STÄDAS FRÅN TOPPEN: bort med alla onödiga chefer och konsulter och fördela alla skumrask avtal till vården så räddar vi vården i Västernorrland

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Landstingsskandaler utan ände äventyrar vården i Västernorrland

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regiondirektoren-om-rekryteringsfirman-vi-forutsatter-att-de-levererar-kandidater-av-bra-kvalitet

Regiondirektör Hans Viklund litar på sina underhuggare när det gäller rekryteringar av chefer och konsulter, men faktum är ju att det är just alla skumraskavtal till chefer,direktörer och konsulter som dränerar Landstingets ekonomi och därmed äventyrar vårdkvaliteten i Västernorrland , varifrån vårdpersonalen flyr till följd av dålig arbetsmiljö vilket beror på en omänsklig arbetsbelastning, att allt kaos drabbar oss som skattebetalare, patienter och vårdpersonal, tycks inte röra regionledningen i Västernorrland i ryggen, och när i fridens fröjder skall Landstiget inse att det för länge sedan är dags att upprätta så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården

Avsatte HR Direktören Karin Åhlström har rätt till 6 månadslöner = 700 000 enligt nyheterna radio Västernorrland

https://www.facebook.com/

Avsatt Hr Direktör Karin Åhlström har enligt Nyheterna Radio Västernorrland rätt till 6 månadslöner motsvarande 700 000 trots att hon inte ens har börjat. Nu är det dags att Regiondirektör Hans Wiklund antingen slänger näven i bordet och säger att så här får det inte gå till med skattebetalarnas pengar i och om han inte gör det visar han sin oduglighet och bör även han avsättas men då inte med 700 000 eller mer utan såväl den avsatte HR Direktören Karin Åhlström som Regiondirektör Hans Wiklund och många fler skall avskedas på grått paper utan en ända krona i avgångsvederlag, har man inte rent mjöl i påsen skall man inte ha ett arbete med ansvar och inte heller 700 000 en summa som Region Västernorrland mot bakgrund av sin ekonomiska ruin och den totalkraschade vården och alla svikna löften om utveckling inte har råd med . Nu är det banne mig dags att på allvar städa Landstinget från toppen Vården har kollapsat och ekonomin i Landstinget är i botten så sluta slösa med skattebetalarna och därmed medborgarnas skattemedel

 

Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Stängningen av Medicinsk Rehab och Sollefteå Akutsjukhus, skulle enligt Landstingsrådet Erik Lövgren och HSN:S ordförande Eva back inte innebära några kännbara förändringar för oss patienter, men som vanligt är Landstingsledningen med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen ständigt ute i ogjort väder och far med osanningar, vilket givetvis beror på deras okunskap och usla insikt i vekligheten, Sanningen är ju som vanligt raka motsatsen Medicinsk Rehab ät borta från Härnösand och Västernorrland så personer med Neurologiska Handikapp och sjukdomar har stuvats in i ett fack på geriatrin i Sundsvall och de som bor i Västra alltså Sollefteå,Ramsele Junsele ja de får klara sig bäst de vill, för blir de svårt sjuka hinner de inte fram, till vilket pris har ju aldrig kunnat presenteras av den inkompetenta Landstingsledningen i Västernorrland.,inte heller duger de till att upprätta vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser och hålla dem tillgängliga för oss skattebetalare, medborgare och patienter, att nedrustningen i vården i Västernorrland saknar laglig grund har ju bevisats flerfalt, inte minst genom alla skamavtal som kostar oss skattebetalare mångmiljonbelopp, så pengar saknas inte. Vad Västernorrland saknar är en Landstingsledning med kunskap och kompetens att förvalta våra skattemedel rätt och tillhandahålla det vi medborgare och skattebetalare har rätt att kräva var en vi bor i Västernorrland eller Sverige En fungerande vård utan patienter i korridorer och sköljrum och en vård med fasta läkare och övrig vårdpersonal, våra pengar skall inte gå till Chefer, direktörer,konsulter och stafetter i Landstinget Om vi nu överhuvudtaget skall ha denna koloss på lerfötter kvar i framtiden

Landstinget föredrar stordrift i vården.

Stordrift typ NNP är vad Landstinget i Västernorrland vill ha.Vi är inga människor i Landstingets ögon är vi djur =Boskap som kan behandlas hur som helst, märks allt tydligare på vårdcentralerna , där vi snart inte har en svensktalande läkare, vilket kan få katastrofala följder för oss patienter. Det är en sak att vilja förstå och tala ett språk och en annan sak att handha patienter i detta läge, så nog har vi nått botten i Västernorrland, där vi bara har stafetter som är en vecka här en vecka där, dränerar Landstingskassan och försämrar bildkvaliteten

Landstinget Västernorrland

Tack sossarna och den rödgröna Röran i Landstinget med Back och Lövgren i spetsen, men snart är er tid slut och förhoppningsvis hela Landstingets tid slut.

 

Andreas Menzel

Stafettkostnaderna accelererar i Västernorrland

Stafettkostnaderna i Västernorrland har fördubblats på 2 år,och Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson tror inte på något trendbrott.
Ett trendbrott är absolut nödvändigt för att inte urholka vården i Västernorrland, till följd av skenande kostnader,samtidigt måste Landstingstrappan städas från toppen och onödiga chefer och konsulter omgående plockas bort, för att inte äventyra vården i Västernorrland mer än vad som redan skett,att stafettkostnaderna ökar måste givetvis bero på arbetsgivaren i detta fall Landstinget in Västernorrland varifrån de vårdanställda tycks fly som man flyr ur ett eldhav för det är alltid chefen som ytterst bär ansvaret när verksamheten inte fungerar så har det alltid varit och kommer alltid att förbli..

Andreas Meznel

https://www.allehanda.se/Västernorrland/stafettkostnader-slar-nya-rekord-i-landstinget-Västernorrland-det-ar-väldigt-allvarligt

 

 

Regiondirektör Hans Wikluynd sätter stopp för fortsatt utredning av Thelinaffären

Varför sätter regiondirektör Hans Wiklund stopp för att fortsätta utreda Thelinaffären, är han på något sätt inblandad och vill dölja något? Nej nu skall korten på bordet och vi medborgare och skattebetalare skall ha full insyn i så väl Thelin affären, Anders L Johansson och alla andra skumrask avtal som slutits genom årens lopp och som dränerat Landstingets kassa, och underminerat och starkt urholkat vården, om inte ordentliga utredningar sker och korten omgående läggs på på bordet är Regionalism Hans Wiklund den näste att sparkas.

Andreas Menzel

Regiondirektör Hans Viklund

Region Västernorrland har enligt uppgifter fått högre statsbidrag än väntat

Om nu Regionen fått högre statsbidrag än väntat behöver man ju inte rasera vården mer än vad som redan gjorts utan använd pengarna för att återskapa en fungerande vård , lägg ner flyktingärendet Soludden FD Medicinsk Rehab i Härnösand Sanera lokalerna och återskapa en fungerande Medicinsk Rehabilitering och Sjukvård i Västernorrland och framför allt lägg ner den förbannade kolossen på lerfötter. Landstinget

Ökat statsbidrag till region Västernorrland

Det går bra för Landstinget i Västernorrland

Positivt resultat för region Västernorrland

Region Västernorrlands preliminära bokslut visar ett överskott på 115 miljoner kronor för 2017.

Överskottet är 37 miljoner lägre än det budgeterade överskottet på 152. Men regionråd Erik Lövgren (S) är nöjd.

– För andra året i rad gör vi ett plusresultat, det visar att vi är på rätt väg. Vi kan nu se ett bokslut som är mer positivt än vad de tidigare prognoserna visade. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, säger han.

Minus 250 miljoner

Två områden överskred budget med tillsammans nästan 250 miljoner. Det var specialistvården (minus 192 miljoner) och hälsocentralerna (minus 52 miljoner). Deras röda siffror vägs dock upp av att regionen fick högre statsbidrag än väntat och att regionen inte använt de pengar som avsatts för oförutsedda händelser.

Till de goda tecknen hör också att kostnaderna för stafetter mattats av, enligt regionens pressmeddelande.

Min kommentar på artikel ovan.

Regionrådet Erik Lövgren

Detta är ett spel för galleriorna en lögn och ett slag rakt i ansiktet på oss skattebetalare och medborgare i Västernorrland, som är de som får betala notan med sämre tillgänglighet och längre köer inom vården, allt medan Landstinget förlorat miljoner på Stafetter, Konsulter,direktörer och chefer som försvunnit med miljontals kronor eller gömt dem i skrivbordslådor, så nu får det vara slut med Landstingets nedrustning i vården och lögner om att det behöver sparas .