Ftihet Jämlikhet i vården i Landstinget ?

Frihet Jämlikhet Solidaritet är begrepp som anvämnds i Landstingspolitikernas munnar. Vården har aldrig varit mer ojämllik än i dag, 3 akutsjukhus jar blivit 2 och nåhgon medicinsk rehabilitering finns inte längre i Västernorrland , och alla beslut har tagits utan giltiga beslutsunderlager i form av konskvensbeskrivningar eller ksotnadsanalyser, i stället har pengar gott till dyra stafetter,konmsulter och chefer till ingen nytta, det är dags att denna församling bestående av en massa inkompetenta nattmössor tar sityt ansvar och omgående avgår .

Stor påse pengar till primärvården i Västernorrland utlovas för 2019, medan spcialistsjukvården går närmare 300 miljoner back

Regionfullmäktige samlad

Enligt Uppgifter i TÅ 2018-11-29 utlovas en stor påse pengar till primärvården i Västernorrland, men opositionen känner stor oro och tror med all rätt att konsekvenserna blir nya besparingar som kommer att drabba länets sjukhus.och därmed även specialistsjukvården.

Vid Regionfullmäktige 2018-11-29 hade politikerna att ta ställning till en budget för 2019 där huvudnummret är en storsatsning på primärvården där det är förslaget är att öka budgetramen för primärvården för 2019 med 30 miljoner och 2020 60 miljoner 2021 till 90 miljoner, dessa satsningar kommer dock att ske på bekostnad av specialistvården, vilket av nmaturliga och förklarliga skäl väcker viss oro eftersom Länets 3 akutsjukhus redan går back med närmare 300 miljoner kronor, en fortsatt nedrustning av specialistsjukvården väcker dock inte bara oro hos opositionen i Landstinget i Västernorrland utan vecker även farhågor hos oss skattebetalare och medborgare, som allt jämt är det som får ta stöten när Landstinget nedrusta vården under förevändningen att man skulle behöva spara, något som vi medborgare,skattebetalare och patienter av förklarliga skäl har svårt att tro på med tanke på det gigantiska slöseriet påkonsulter,chefer,stafetter, dirfektörer och verksamhet som inte har med Landstinget att gö

Glenn Nordlund Landstinget i Västernorrland säger att det inte skulle finnnas några sparkrav på Länets sjukhus för 2019, men med tanke på att specialistvården har ett svart hål på 300 miljoner för 2019, så måste även Glen Nordlund och andra i Landstyingsledningen inse att vi medborhare,skatte-betalare och patienter inte tror på sådana utsagor, då först 4 Akutsjukhus blev 3 och nu har 3 akutsjukhus blivit 2 och frågan är väl vilkken överlevnadschans Örnsköldsviks Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen med god utvecklingspotential i Härnösand lades ner i Härnöösand under förevändning att den skulle utvecklas, men det är ju inget nytt att Landstinget i Västernorrland tycks lida av allvarlig begreppsförvirring, då man åter en gång svikit oss skattebvetalare och medborgare i Västernorrland genom slå spiken i kistan för så väl Solleffteå Akutsjukhus som den Medicisa Rehabiliteringen det är alltså dags att ta i tu med stafettkostnaderm chefs och direktörskostnader och konsultarvoden i stället för att fortsätta nedrusta vården som man gjort och allt jämt gör. vilket kan få mycket förödande konskvenser för så väl Västernorrland som län som des befolkning, dkall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas i framtiden så måste Landstinget göra om och göra rätt , alltså sluta skära på vården och i stället skär på annat som inte är så sårbart för medborgarna,alltså skära från toppen .

 

 

Smärtgränsen för Landstingsledningens dumheter i form av nedrustning i vården är nådd.

Smärtgränsen är nådd för Landstingets nedrustning i vården

S Ledaren Tidningen Åmgermanland2018-11-28 Ställer Sussan jöstedt med all rätt frågan vad får politiker kosta, tyvärr glömde hon att ställa några följdfrågor A Vad får Tjänstemän och Stafetter kosta och hur mycket kan vi nedrusta vården innan smäsrtgränsen är nådd . Svaret på dessa frågor Tjänstemän och stafetter tycks få kosta hur mycket som helst ocn smärtgränsen för nedrustningen är för länge sedan nådd genom alla svikna löften, så ännu n gång ä’r detdags att skära i toppen, för Landstingets nedrustening i vården har nått botten , 3 akutsjukhus har blivit 2 från början var de 4 och Västernorrlland har som många gångertidigare påpekats snuvats på all medicinsk rehabilitering ,inte ens bassängverksamheten i Härnösand funherar längre, Så Glen Nordlund Ingeborg Viksten Lena Asplund Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstingstoppen Botten är nådd och denna botten är ni alla skylldiga till så ta erat ansvar städa ut er ur Landstingskansliet ikläd er vårdpersonalens kläder och börja arbeta,så att ni försyår vad vi medborgare,patienter och vårdpersonal menar när vi protesterar mor erat oansvariga handlande när ni nedrustar vården och sviker era löften, till didt har onte en enda Landstingsledning någonsin varit kapabla att pressenter vare sig konsekvensbeskrivningar elelr kosnadsanalyser för all nedustning i vården, men nu brådskar det att propcka fram dessa docku,ment snart knackar jag på och vill se dem ni får en vecka på er att ta fram dem räknat från 2018-11-28, så senast den 2018-12-05 skall ni svara med pressentation av så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanlyser.

Landstingets nedrustning i vården får allt känbarare konsekvenser,

Landstingets ständiga nedrustning i vården i Västernorrland får allt mer kännbara konsekvenser, 3 akutsjukhus har blivit 2 Örnsköldsvik och Sundsvall, och frågan är hur länge Örnsköldsviks Akutsjukhus förblir akutsjukhus? Den medicinska Rehabiliteringen med placering i Härnösand och med specialitet på bland annat Neurologiska skador och sjukomar är ett minne blott, då den stoppats in i ett fack i Sundsvalls Sjukhus, Rehabbassängen i Härnösand fungerar inte heller längre på ett bra sätt då bland annat vattenkvalliten ökat risken för infektioner, och all nedrustning sker under förevändningen att Landstinget skulle behöva spara, något man knappast kan tro på när man ser hur kostnaderna för stafetter, chefer, och konsulter rusar i höjden, men enligt våra beslutsfattare tycker de fortfarande att vården i Västernorrland fungerar bra, något som vi som lever med funktionsnedsättningar knappast håller med om mot bakgrund av beskriven situation, frågan är bara hur och när vi skall bli fri kolossen på lerfötter Landstinget till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige, det är vidare mycket märkligt att Landstinget fortsätter sin nedrustningsprocess i vården utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, något som borde vara ett krav när det handlar om våra=Skattebetalarnas pengar, för dessa pengar har vi rätt att kräva fungerande vård i Västernorrland och Sverige, men knappast skyldighet att betala en massa onödiga kostnader för konsulter, chefer och stafetter, dags för beslutsfattarna i Landstinget att vakna och inse att katastrofen är ett faktum och att alla löften om utveckling i vården har svikits., Skall Västernorrland förbli ett attraktivt län måste även Landstinget da sitt strå till stacken genom att tillhandahålla en fungerande vård. Det är alltså mycket bråttom att städa Landstingstrappan från toppen och sluta gräva i botten.

Dags för Sjukvårdsalleans i Västernorrland

Enlig Jonnty Lundin C är det dags för en sjukvårdsalleans i Västernorrland , något som skulle ha behövts  för länge sedan, så att vi hade haft en större möjlighet att slippa Landstingets ständiga nedrustning av vården i Västernorrland, en nedrustning som sades vara nödvändig av ekonomiska skäl, att dessa skäl inte hade ekller har med sanningen att göra har vi fått flerfaldiga bevis på under årens lopp, med tanke på alla konsulter, de stigande strafettkostnaderna, en konskvens av Landstingets nedrustning av vårdern i Västernorrland, en nedrustning som startade med att Härnösands Akutsjukhus slogs i spillror , spillror som senare fortsatte med att Landstinget slog den Medicinska Rehabiliteringen i Härnösand och Sollefteå Akursjukhus lika så , vad man sparat har vi aldrig fåttg veta,eftersom Landstingets aknar kompetens och kunskap om att upprätta så väl konmsekvensbeskrivningar som kostnadsanalysr, något som bprde vara lagoch varit en självklarjet när det handlar om skattemedel, region Västernorrland är en mycket dyr och dålig satsning, som ändast lett till omfattande försämringar i ntre minst i vården där 3 aktsjukhus blev 2 och den medicinska rehabiliteringen i väsyternorrland är ett minne blott, tyvärr har alltså Landstinget i Västernorrland även denna gång flerfaldigt bevisat sin inkompetens och okunskap om vad vi medmorgare ser som viktigt och vilket vi genom otaliga manifestationer,protester okupationer har försökt att förklara för Landstingsledningen i Västernorrland., frågan är bara om den nya sjukvårdalianbsen klarar att återställa en fungerande vård i Västernorrland Jag vill hoppas det och lyckönskar er med erat förslag.

Landstingets slöseri med våra skattemedel och nedrustningen i vården

Sedan många år tillbaka är Härnösands Akutsjukhus ett minne blott, detta eftersom Landstinget redan på 70-80-talet nedrustade vården under förevändningen att Landstinget skulle spara, vid tiden för nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus hade vi två Landstingsråd vid namn Stig Andersson och Agne Olsson , som vid ett tillfälle myntade följande hord .Av Härnösands Sjukhus skall vi göra potatisåker, och visst kan man väl säga att de lyckades med vad de  sade, att denna s.k potatisåker har kostat mångmiljonbelopp i böter är något man aldrig hört Landstinget tala om. lika lite har vi någonsin sett röken av vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, alla siffror som Landstinget presenterat som sparåtgärder har stannat vid siffror utan verklighetsförankring eftersom Landstinget fått och allt jämt får betala för alla överbeläggningarna i Sundsvall och frågan är var pengar till straffavgifter tas när kassakistan är tom och när de pengar som skulle ha använts till vård, går till dyra konsulter, direktörer chefer och stafetter, det sista en självklar följd av nedrustningen i vården ,,eftersom vårdpersonalen flyr Västernorrlands Läns Landsting, nu har vi skattebetalare i stället fått ytterligare en kostnad till ingen nytra och för all framtid i den nybildade region Västernorrland, men då tycks det finnas pengar,det är på tiden att Landstinget sköts som ett företag och att när kassakistan är tom återstår endast konkurs, att göra som Landstinget i Västernorrland har gjort och allt jämt gör när man slösar med våra skattemedel på allt annat utom vård är både oetiskt och odemokratiskt,4 akutsjukhus blev först 3 och är sedan något år 2 då man till följd av Landstingets nedrustning inte kan upprätthålla akutsjukvården i Sollefteå heller eftersom läkare och övrig vårdpersonal flyr Landstinget i Västernorrland, inte heller den utlovade utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen vart det någonting av annat än en total nedläggning, om Landstinget tror att man med vidtagna åtgärder skall kunna utveckla vården i Västernorrland och Västernorrland som län är man nog rejält fel ute, och nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen, för i botten har man ju inget kvar att städa bort .Landstingets tid är förbi och en ny huvudman måste snarast och skulle förlägne sedan ha behövts för vården i Västernorrland och Sverige, sedan kan Landstinget pyssla med den praktiska avvecklingen, som inte får kosta en enda skattekrona, denna avvecklingsprocess kan ske på fritiden vilket tjänstemän och politiker i Landstinget kommer att få gott om när denna koloss på lerfötter är ett minne blott. Jag vill till sist poängtera att vårdpersonalen som fortfarande orkar arbeta i vården i Västernorrland är beundransvärda, till sist spelar det ingen roll vilken politisk majoritet Landstinget får, för alla tycks bara ha trampat på i nerrustningens spår, så lägg ner kolossen på lerfötter Landstinget, och låt staten överta ansvaret för vården.,

Region Västernorrland en historisk gigantisk felsatsning

En gigantiskt Historisk felsatsning, som kommer att försämra vården i Västernorrland ytterligare, eftersom Landstinget därmed kommer att pyssla med ännu mer som inte har ett dyft med Landstingets verksamhet att göra, och naturligtvis är det oss medborgare,skattebetalare,patienter och vårdanställda detta kommer att drabba i form av sämre tillgänglighet,högre arbetsbelastning och längre väntetider.
Att nedrustningen skulle vara ekonomiskt betingad och att den skulle bli bättre genom centraliseringen till Sundsvall ä’r det inte en sunt tänkande människa som tror på .
3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott sedan den lades ned i Härnösand, och allt har skett på lösa antaganden och utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och allt drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,som i stället fått en kostnad mer att dras med genom Region Västernorrlands bildande, vilket kan liknas vid snigeln som bygger bo kring sig själv, Nu står vi inför ett val och då gäller det att komma i håg Landstingets brutna löften om tre akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, som dessa tölpar inbillade sig skulle bli bättre genom att stuva in den i geriatrisk rehab i Sundsvall, men som vanlig´t blir ju all nedrustning i vården aldrig bättre utan bara sämre . Så nu gäller det att alla Västernorrlänningar kommer i håg alla sveken om utveckling av vården i Västernorrland, och nu är det dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och i stället låta staten överta ansvaret för vården, för sämre kan det inte bli. I Region Västernorrland har det försnillats miljontals kronor på chefer,konsulter och direktörer, pengar som oavkortat hade kunnat användas till att utveckla vården i Västernorrland. Valdagen närmar sig och då gäller det att komma i håg alla svikna löften och felsatsningar

Region Västernorrland en gigantisk historisk felsatsning

Landstinget tycks strunta i grundlagen

Vad har då Landstinget visat för ansvar och hänsyn vad gäller ekonomi och verksamhet, när man å ena sidan lägger ner full fungerande och helt nödvändiga och i förlängningen vinstbringande enheter,, tänker närmast på Medicinsk Rehab i Härnösand, som hjälpt många människor tillbaka till ett funktionell liv? Landstingets hänsyns och ansvarstagande måste betecknas som noll och inget alls,eftersom en stor grupp av människor står utan adekvat rehabiliteringsvård , inte ett ända beslut har egentligen tagits inför öppen ridå eller med hänsyn till medborgarna, inte hellre har besluten omgivits av ordentliga beslutsunderlag så som konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys var i finns demokratin i en sådan processgång? Saken förbättras inte av att vi har lagar som i teorin säger att varje fattat Landstings och Kommunalbeslut kan överklagas av oss som medborgare och skattebetalare, men i praktiken är våra möjligheter att få rätt i domstol små eller egentligen uteslutna, alltså åter ett lagrum med stora hål , man måste fråga sig om inte demokratin sedan länge är satt ur spel, när beslutsfattarna kör eget race trots stort engagemang från medborgarna, tänker på de massiva protesterna från Sollefteå Akutsjukhus, Medicinsk Rehab Härnösand och nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus, kort sagt vi medborgare och skattebetalare har egentligen ingen som helst påverkans möjlighet eftersom lagrummen aldrig utgår från folket och sunt förnuft, trots att det säg att all makt skall utgå från just från folket.