Regionens kostym behöver krympas med närmare 200 000 000

Landstingets kostym behöver enligt uppgifter krympas med närmare 200 miljoner kronor  och detta skall som vanligt ske på den redan hårt bantade och hårt ansatta vården i Västernorrland, och man frågar sig varför det aldrig talas om att det skall sparas på politiker,tjänstemeän ,komsulter och stafetetr  ,där tycks det finnas hur mycket pengar som helst,  nog blir frågan om Landstingets existens allt mera befogad, när man ser och hör hur det skärs i verksamheter som drabbar medborgarna och skattebetalarna rent praktiskt , medan vi måste vara med och betala alla kostnader som, uppstår för stafetter,direktörer, konsulter och en mass verksamhet som inte har ett dyft med vården att göra, det brådskar att avveckla region Västernorrland och se till att Staten eler annan mer ansvarskännande hu´vudmann övertar ansvaret för vården.

Landstinget i Västernorrland läcker som ett soll

Landstinget skall spara 14 miljoner på vård

Enligt uppgifter till media skall landstinget spara 14 miljoner på vården i Västernorrland. Detta kan inte anses rimligt eller relivant eftersom miljontals kronor  har gott till konsulkter, chefer och stafetter, det sista en klar följf av Landstingets nedrustning i vården.vilket fått till följd att vårdpersonalen flyr Västernorrlands läns Landsting, och kloset i vården blir bara värre och värre och drabbar såvälk patienter som vårdpersonal, man frågar soig när skall Landstinget börja spara på sådant som inte har med Landstingsverksamhet att göra , och när skall Landstinget inse att fortsatt nedrustning i vården kommer att innebära Västernorrlands Läns död?

Sppara rätt skär från topopen och sluta gräva från botten

Landstingsrådet Glen Nordlund

Utvecklingen avPrimärvården i Västernorrland bromsas av regionstyrelsen

https://www.st.nu/artikel/debatt/debatt-bakslag-for-primarvarden-vardigt-liv-for-aldre-riskerar-forsvinna-nar-regionstyrelsen-bromsar-satsning?fbclid=IwAR0ZNR0PFVHa52ujp2FQ0C5vdGWCvTtkQd5qOxemKzi2VYK

Regionstyrelsen skall inte bromsa en utveckling utökning av primärvåeden,utam skall se till att städa Landstingstrappan från toppen och använda pengarna rätt eftersom all anna vård snart är ett minne blott och primärvården snart inte klarar sitt uppdrag öängre, ett uppdrag som har blivit allt mer komplicerat eftersom Landstinget hela tiden nedrustar vården i Västernoorland

Landstinget Västernorrland går back

https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/222343/2019-04-09/7633821/Har-gatt-tva-miljarder-back-de-senaste-13-aren

Klart man går back, när allt skall centraliseras till Sundsvall och när vårdpersonal flyr Västernorrlands Läns Landsting,vilket får till följd att man måste hyra in dyra stafetter, men kanske det största problemet ändå måste anses vara Landstingsledningens okunskap och inkompetens vad man skall spara på, och ayy man måste skära från toppen för att klara verksamheten , och då givetvis den viktiigaste verksamheten ur medborgarsynpunkt vården,, det är alltså foprtfarande mycket brådskande att sopa Landstingstraooan från topppen om inte det viktigase man har som uppgift vården skall kolappsa, vilket den väl egentligen redan måste anses ha gjort för lä’änge sedan.
Alltså uppmaningen är kort och gott Gör om gör rätt skäör från toppen sluta gräva från botten, och frfamförallth se till att någongång besitta ett uns kompetems ,o,kunskap och förståelse i att ni handhar skattemedel och att ni därmed har hela Västernorrlands befolkning i era händer , viljet även innebär att ni enöligt lagen är skyöldiga att upprätta konsekvensbeskribningar och kostnadsanalyser om ni överhuvudtaget skall fortsäyta mederan osthyverprincip i vården.

Det är dags för Staten att överta ansvaret för vården och lägga kolossen på lerfötter Landstinget i malpåse3 en gång för all, ni har sbikit och öjugit folket alldeles för länge.

Landstingsrådet Glen Nordlund

Är Landstinget rätt huvudman för sjukvården?

I Tidningen Sjukhusläkaren ställs frågan om Landstinget är rätt huvudman för sjukvården? Svaret är rakt och enkelt nej, de har i flera decenier misskött sin huvuduppogift vården genom att nedrusta vbården i Sverige , detta har i flera fall fått mycket allvarliga konsekvenser, blandannat beroende på allt för långa transportsträckor med mycket svårt sjuka patienter, även om ambuanserna i dag är rena rullande akutmottagningarna med i de allra flesta fallen mycket kompetent och erfarna ambulanssjukvårdare, men man kan ju ochså ställa sig frågan om ambulanssjukvården verkligen skall överta ett ökat läkaransvar, vilket blir konsekvensern a av Landstingets/Landstingens nedrustning i vården.

Vi vet ju vidare att nedrustningen i vården i vart fall i Västernorrland inte handlar om pengar utan om prestige från beslutsfattarhåll, man tror att ett Länssjukhus kan överta ansvaret av ett Universitetssjukhus, men så kan det ju knappast vara, utan ett bLänssjukhus är ett ÖLänssjukhus och ett Universitetssjukhusn är och skall förbli ett Universitetssjukhus, och man skall inte behöva drista sig till att komma exempelvis till Umeå om man vet vad en sjukdom eller skada beror på , vilket tyvärtr blivit lite av faallet med Länssjukhuset ui Sundsvall .

Våra beslutsfattare i Landstinget måste äntligen inse att tiden för Landstinget som huvudman för vården är förbio och det är dags att ge Staten eller privat vårdgivare i uppdrag att visa att man kan bättre,d etta för alla innvånares bästa och för Sveriges och Västernorrlands bästa .

https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/ar-landstingen-ratt-huvudman-for-sjukvarden/?fbclid=IwAR0uCVhaAXHN74z0Hc9A_Q1avW4f4J575oONqo9SSUBsK6Yx0QiAGBMTCdM

Landstinget säger sig ta ansvar om psykisk ohälsa ?????

Ett samlat grepp om avveckling av allt vad vård heter,det är det ända sanna greppet Landstinget har allt annat är tomt prat.
Greppert om avveckling har de haft allt sedan de ladfe Sjukhus 90 utredningen,där det framgoick att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus,men där man kort efter utredningens framläggande startade avvecklingsprocessen, man har gån efter annan svikity och ljugit i medborgarna snart sagt oavsett röd ,grön eller blå,de har aldrig haft vare sig kunskap eller kompetrens som säger ayt innan man gör så stora strfutuella förändringar som det så vackert jheter , så skatt det göras riktiga konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, de har heller aldrig begrfipit att allt skall protokollföras och hållas tiölgänglit för oss medborgare skatrtebetalare, de har inte fattat att vad vi medborgare har rätt att lkräva är nära,god sjuk och hälsovård, vilket hade kunnat förhindra mycket irritation jhos oss medborgare och skattebetalare, de har inte fattat att lögner och blå dunstedr inte går hem hoss oss skatebetalare och medborgare, dehar inte fattat att nedrustning medför utsliten personal som i allt större utsträckning flyrf Västernorrlands Läns Landsting,märk väl jag använder inte uttrycket region,viliket vore som att svära i kyrkan,.Nej det är dags för enn annan vård som det talas om så ofta, en vårf där vo medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal kan känna oss trygga och uppskattade, vi behöver uinte en massa konsulter chefer och för den delen politiker dom inte heller tycks förstå att Västernorrlands Läns Landsting ä en skandal ett junkandeskepp likTitanik .

Köproblem i Landstingets skylls på Juornalsuystem

Det var väl förutsägbart att centralisering av vården bara skulle leda till ett ökat strul 0och längtre köer, men eftersom Landstingsledningen tycks springa som blindbockar med bindlar för ögonenm ser mman inte vilket kaos centraliseringen medfört,det är nog ochså så att beslytsfattarna i Landstinget aldig omfattas av sina egna beslut och därför inte inser volken säkerhetsrisk de och des beslut utgör för oss medborgare,skattebetalare och patienter i Västernorrland,att man förskingrat miljardbelopp genom åren på konsullter,chefer och stafetter är något de ej är kompetenta att inse, det är alltså mycket enkelt att inse att vi medborgare är osynliga kort i ett fult maktmissbruk,som tycks vara svårt attt få stopp på, och det ända raka för att få stopp på Landstingets maktmissbruk är att Staten eller privat vårdgivare övertar ansvareyt för vården i Västernorrland och Sverige , annrs kommer vårdem att vara det magnifikt största sjunkande skeppet sedan Titanic

Ett tidigare Landstingsråds ord

Vi hade en gång ett Landstingsråd vvid namn Janne Sjödin, denne man var mnd och slog klubbslaget för nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus,m kort efter klubbslaget råkar karln ut för en strok , och läggs in på Härnösands Akursjukhus, fär även jagf hade råkat hamna, des cvärre på smma avdelning,men tack och lov inte på samma sal, i vart fall möter jag honom i dörren och kunde naturligtvis inte hålla mig från att fråga vad han gjorde där ? Han hade ju kort tidigare lagt ner all medicinsk verksamhet i Härnösand, så han borde ju rimligtvis ha tagit konsekvenserna av Landstinget och sitt b eslut och sagt5 kör till Sundsvall, nej i stället sgår han ut oich öser beröm över Härnösands Akutsjukhus, man frågar sig om jan visste vad han gjordse, men man kan ju trösta sig med vad som står i Apg 29 där det står förlåten dem ty de vet inte vad de gör , Ja att de inte vet vad de gör är ju en sak,men att förlåta dem för detta kan dey knappast bli tal om.

Tänk att man fortfarane kan få något för Landstingsskatten utan att bli debiterad med faktura

Tänk att man fortfarande kan något för Landstingsskatten utan att bli debeterad desutom.
En brosvajer på min rullator pajade i fredags, man kunde tro det var fredag, den 13.jag felanmäler via Webformuläret,och för att vara på den sä’kra sidan konmtaktar jag Sservuceenheten i går som meddelade reparation Tisdag elelr Torsdag, nu blev det tisdag, bral, men eftersom Landstingets äger sig ha taskig ekonomi, så var jag givetvis beredd på en rejäl serviceräkning, döm om min förvåning,när servicemannen meddelade i dag att denna service inte kostar mig något ,tro huerr öänge Landstinget kan undvara denan avgift ? Knappast för all framtide, men vi får vara glada så länge det varar.

Sossar och Moderater skall samsas i Landstinget i fyra år

Sossar och Moderater i Landstinget lovar att hålla sams i fgyra år? Sams eller inte Landstinget är en koloss på lerfötter m,ed inkpomptenta nickedockor som omedelbart måste bort, då man svikit sina löften om utvecklinh i vården flerfallt, 4 akutsjukhus är i dag med nöd och näppe 2, då de hallshugghit såv väl Härnösands som Sollefteå Akutsjukhus, och nu börjar stympa Örnsköldsviks Akutsjukhus o, fför att inte tala om det absolut största sveket sedan denna koloss på lerfötter fock etableringsrätt, sveket om etveckling avd en medicinska rehabiliteringen, som blev en tiotal avveckling, och alölt har skett utan giöltiga beslutsunbderlag i form av konsekvensbeskrinigar och kostnadsanalyser, handlingar som borde ha varit en självklarhet och lika självklart borde det ha varit att hålla dessa handlingar tillgängliga offentligt för oss medborgare,skattebetalare och patienter , Landstinhetstid är förbi och lika så des förtroende som är stampat i botten i och med alal sveken , och vi har ju sett och förstått att nedrustningewn i vården inte har med ekonomi att göra då Landstinget kastar uty miljonbelopp på Konsulter,Chefer ,direktörer och Stafetter, det sista en klar föld av Landsingets inkompetens att se vad medborgarna är värda och således har mycket kompetent vårdpersonal flytt och flyr Landstinget i Västyernorrland, och de som fortfarande arbetar i vå¨rden i Västernorrland är beundransvärda att arbeta åt en arbetsgivare som ständigt försämrar villkoren och samtidigt kastar pengar på en massa som inte har med vården att göra kan inte vara vare sig lätt eller roligt.. Landstinget är en koloss på lerfötter som omgående skall bort, de har nu senast straffat sina medborgare genom att avgiftsbelägga Ambulanssjukvårtden med 400 kronor så nu är det lija bra att vänta på hädanfärden d.v.s likbilen.