Ingen oro vid Länsstyrelsen i Västernorrland

Ingen oro vid Länsstyrelsen i Västernorrland inför eneventuell Regionbildning med Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Läser i dag på morgonen att en eventuell regionbildning mellan Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten inte tycks föranleda till någon oro på Länsstyrelsen i Västernorrland. Tyvärr har jag som medborgare en annan uppfattning i denna fråga. För det första skall vi komma i håg att stora enheter, där besluten hamnar långt ifrån medborgarna, vilket en storregion kommer att innebära måste anses missgynna medborgarnas möjligheter till inflytande i för oss viktiga frågor. Dessutom skall vi komma i håg att en storregion inte innebär automatiskt att just Länsstyrelsen i Västernorrland skulle bli kvar vilket ännu en gång skulle kunna leda till en katastrof för ett redan hårt drabbat Län och Härnösand. Härnösand har under ca 25-30 år förlorat mellan 2000-3000, som blandarna fanns vid Härnöverken, Tobaksmonopolet, Härnösands Sjukhus ,Convey Teknik och nu senast beslutet att lägga ned Mittuniversitetet och Campus i Härnösand, Försäkringskassan, Skattekontoret, Kronofogdemyndigheten vad finns det för besparingar i alla dessa nedläggningar ? Knappast några alls, var har då dessa arbetstillfällen tagit vägen? Jo de allra flesta till Sundsvall, med stora nackdelar för oss medborgare, så låt nu Härnösand behålla det lilla som återstår, jag i likhet med många andra vädjar om detta till såväl vår Landshövding Bo Källstrand som Landstinget i Västernorrland och Kommunledningen i Härnösand vädjar om eftertanke före ett beslut om Regionbildning