Stängningen av vägen och Spjutegården gav negativa effekter för Länsmuseet Murberget

Stängningen av vägen till Länsmuseet Murberget gav enligt Museichef Jenny Samuelsson negativa effekter.Nu var det nog inte bara stängningen av vägen som var orsaken till de negativa effekterna och det minskade besökarantalet, en anna bidragande orsak till det minskade besökarantalet är nog stängningen av Spjutegården och att man kastat ut Ronny Larsson och Mats Forsström som under många år drev Spjutegården på ett föredömligt sätt, något som inte tycks uppskattas av Länsmuseet Ledningen, de negativa effekterna av vägstädning och spjutegårdens stängning kommer med all sannolikhet att bli ännu mer kännbar sommaren 2018 eftersom det föreligger ett förslag om att bland annat flytta de populära allsångskvällarna till anna plats Mellanholmen som ur många synvinklar är ett mycket bättre alternativ, inte minst ur tillgänglighetssynpunkt,Det finns ett känt uttrycks som lyder, sent skall syndaren vakna eller man saknar inte kon förrän båsen är tom men frågan är om museeledningen har insett att loppet är kört för Länsmuseet Murberget efter alla fadäserna

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besöksfrekvensen på Länsmuseet

Länsmuseet Murberget tappar besökare

God Gorgon alla med förstånd och Jenny Samuelsson med flera i den inkompetenta och korrupta Länsmuseet Ledningen.
Det säger sig väl själv att när man stänger av vägen, stänger den viktigaste delen i Länsmuseet verksamhet spjutegården, och ersätter denna med en kletig äcklig korvvagn så tappar ni besökare. Länsmuseet hade det redan svettigt innan dessa skandaler, men skandalerna med vägavstängningen och stängningen av Spjutegården har självklart bidragit till att ytterligare minska Länsmuseets attraction, he Länsindelningen med Jenny Samuelsson gjort rätt hade ni man fortfarande haft en chans att reparerar skadan, men det nästa som försvinner är nog de stora festligheterna Midsommar,Nationaldag med fler arrangemang som drar folk, för folk kommer ju inte till ett ställe där man inte får någon proffsigt lagad mat och servicing i en mysig miljö med trevlig personal

Spjutegårdens Personal uppsagda och stängd väg minskar besökarfrekvensen på Länsmuseet

Spjutegården drivs inte längre i Ronny Larsson, och Mats Forsströms regi.

Så lämnar då krögarna Mats Forsström och Ronny Larsson med personal restaurant Spjutegården, och des framtid torde nog se rätt dyster ut, och dyster är vad jag och många med mig känner oss över att mista Spjutegården och des personal, som under många år serverat så väl superba luncher som julbord, tagit hand om bröllop,dop och begravningar på ett utomordentligt servicekännande sätt, tyvärr tycks inte museeledningen uppskatta goda egenskaper , som bidrar till en upplevelse utöver det vanliga alltså god mat med trevligt bemötande, så nu har man valt att kasta ut kockarna Ronny Larsson och Mats Forsström, men man har inte bara kastat ut kockarna och övrig personal, man har också sett till att det finns trogna gäster som aldrig mer kommer att sätta sin fot på vare sig Länsmuseet eller Spjutegården.

Ännu en gång Tack Ronny Larsson och Mats Forsström med personal för alla trevliga år med god mat och trevligt bemötande

Spjutegården drivs inte längre i Ronny Larsson och Mats Forsströms regi 

Frågan krinng Spjutegården en skandal av stora mått

Länsmuseet Murberget och Spjutegården mer än ett Härnösands-begrepp

Frågan om Spjutegården har helt självklart och med all rätt rört upp känslorna hos många Härnösandsbor, men även hos många som bor på annan ort.

Spjutegården med des genuin miljö, trevliga personal , goda mat tycks plötsligt inte längre duga för Länsmuseeledningen, då man valt att säga upp kontraktet och kasta ut kockarna Ronny Larsson och Mats Forsström med personal, och stänga Spjugården i avvaktan på ny arrendator.

Som skäl anges att Spjutegårdens nuvarande konceptet med husmanskost inte längre skulle passa in i Länsmuseets koncept. MAN har också yttrat sådant som att snickarbyxor inte längre är den kategori som man vänder sig till och frågan är då vem man vänder sig till i framtiden? Hantverkare är ju en grupp som nedvärderats ibland annat tidningen Ångermanland

Frågan är också vilka kategoroer av människor man vänder sig till och vilka som inte längre är välkomna

Som Härnösandsbo sedan drygt 55 år ser jag museiledningens agerande som nedvärderande dels mot nuvarande arrendatorer av Spjutegården, men även som nedvärderande av enskilda grupper, och frågan är om exempelvis personer med funktionsnedsättningar i framtiden är välkommen? Om inte handlar detta som vi alla förstår om diskriminering, vilket enligt lag är förbjudet och straffbart.

Så något om den stängda tillfarten via Murbergsvägen till Länsmuseet. Denna tillfart är den ända säkra vägen för fotgängare och cyklister samt för personer som till följd av någon olycka eller sjukdom är beroende av hjälpmedel, så som rullator, rullstol, permobiler kryckor, synskadade denna har nu försetts med stenbumlingar och flaggstänger som kan bli till en ren livsfara och stå Länsmuseet Murberget mycket dyrt. Nej den ända önskan jag och många med mig har är att Länsindelningen

Spjutegårdens Personal uppsagda?

återställer ordningen så är hela debatten ett minne blott och uppmaningen är gör om och gör rätt. Verksamheter som med all sannolikhet kommer att förläggas till annan plats är Nationaldagsfirandet Midsommarfirandet alltså inget plus för Länsmuseet Murberget och de mycket populära allsångskvällarna under sommaren, och frågan är vad mer som kommer att försvinna

Nationaldagsfirandet och frågan är nog vad som kommer att försvinna från Länsmuseet

Snickarbyxor är i framtiden inte välkomna på Spjutegården och då torde inte heller personer med funktionsnedsättningar/Handikapp vara välkomna länge,detta gör mig så väl ledsen, upprörd som arg

Länsmuseet Murberget sover Törnrosasömn en sömn som kommer att bli allt djupare.

Länsmuseets Chef hänvisar till att man vill ge en glimt av förr, samtidigt anger hon ett daghem som skäl till stängningen av tillfarten till Museet, hon tycker även att Museet sovit en allt för lång Törnrosa sömn.
Att man vill öka säkerheten är väl i sig ok, men då skall man inte hänvisa gående och Cyklister till Hamnleden utan trottoarer, , vidare vill hon visa en glimt av förr,samtidigt som hon påstår att Hamnleden varit den rätta vägen sedan 20 år, ja före biltrafik men knappast för fotgängare,cyklister, rullstolar,rullatorer, hon anser även att Länsmuseet sovit en allt för lång Törn Rosa sömn , ja denna Törnrosasömn torde bli ännu djupare nu sedan man inte längre tar sig fram på ett säkert sätt som gångtrafikant, det är allt för ofta som faktum som att de flesta är bilburna ställer till det för de som måste ta sig fram till fots eller med hjälp av hjälpmedel, och jag har tidigare ställt frågan till Länsmuseets chef vem som står för notan när första olyckan är ett faktum till följd av hinderbanan på tillfarten Murbergsvägen, och att tro att Länsmuseet skulle bli mer attraktivt utan Spjutegården, ja då är man nog bra enfaldig, där har hållits många middagar, i så väl samband som fest som sorg , med ett bemötande som alltid varit det bästa och menyer som varit superba, men nu tycks det bli cafeet i Museet som blir det ända alternativet om Länsmuseichef Jenny Samuelsson får som hon vill, Fairtrade är heller inget som kommer att locka folk,, så summa summarum blir nog att om de nu rätt vitt omtalade förändringarna skulle bli verklighet, så är nog så är nog Länsmuseets framtid rätt så ifrågasatt, eller kanske rent av hotat, vilket i sig skulle vara tråkigt, men som läget ter sig just nu är nog inte mycket annat att vänta, då även Allsången behöver söka sig en ny plats under nuvarande förhållanden .

Andreas Menzel

Länsmuseet Murbergets tillfart

Stängd tillfart irriterar

Nog kan man endast konstatera att så väl nuvarande Länsmuseet Ledning som tidigare länsmuseet ledning inte tycks förstå problemet med den stängda tillfarten, deras inställning gör att man inte vet vad man skall tro å ena sidan välkomnar de besökarna till ett som de säger lugnt och harmoniskt Museeområde , och därför har man valt att stänga Murbergsvägen som tillfart, man hänvisar bland annat till ett daghem och att det flanerar många besökare på området varför det skulle vara en fara att låta biltrafik samsas med gående, så skedde under ca 30-40 års tid innan hamnleden byggdes och det var aldrig några problem, nu har nuvarande Museet Ledning fått för sig att biltrafik är farlig för de gående och därför har man valt att hänvisa dessa till hamnleden, men att man i och med sitt ställningstagande att stänga Bergsvägen även utestänger fotgängare har man glömt bort och personer med funktionsnedsättningar tycks inte existera i Räddningsledningens värld, istället sägs det att det under ett par veckors tid har pågått en debatt som tenderat till att leda till personangrepp, så är det givetvis inte tänkt, men sitter man som chef för en verksamhet måste man vara beredd att ta tag i så väl mer som mindre behagliga debatter och diskussioner, och av de senaste diskussionerna kan man tydligt utläsa att någon större förståelse för personer med funktionsnedsättningar, man pratar om att all trafik hänvisas till Hamnleden som varit den officiella tillfarten sedan ca 20 år och frågan är om man redan då glömt bort gångare och funktionshindrade, och frågan är vilka försäkringar Länsmuseet har för att täcka eventuella olyckor då man antingen skall passera hinderbanan ovanför Åvike Herrgårds se bild eller så skall man ta sig till Museet via Hamnleden.
HJag i likhet med många sunt tänkande människor utgår i från att alla inklusive Länsindelningen inser att att stänga tillfarten via Murbergsvägen samt att säga upp Spjutegårdens arrendator, är lika med att se till att stora arrangemang som Midsommar, och Allsången riskerar att försvinna inom kort tid med nu genomförda förändringar läs försämringar, när nu Länsmuseum väljer att ändra inriktning, så säger man att givetvis nuvarande arrendatorer av Spjutegården är välkomna, och man hoppas ju förstås att den viktigaste delen i Länsmuseet som just är Spjutegården får förbli orörd och att man inte kastar ut dess personal, för då kan man göra allvar av sina planer att stänga all tillfart vid grindstugan ,ja man kan sätta en stor bom vid så väl Åvike Herrgård som Museets tillfart via Handleden och samtidigt sätta dit stora skyltar Länsmuseet och spjutegården stängd stackars krögare som bedriver en för hela Museets verksamhet ovärderlig gourmet verksamhet inte minst kvällar och helger liksom på luncherna. Som alltid tycks det alltså vara dags att städa i toppen för att få ordning i verksamheten.

Länsmuseet Murberget tillfart och Spjutegården

Spjutegårdens Personal uppsagda?

Svar till Länsmuseechefen Jenny Samuelsson

Du tror att man kommer att bidra till ökad kunskap och mångfald gom att stänga väg och Spjutegården, vidare talar du om önskan att bli ett framtidens museum, tja den önskan är nog långt borta med nuvarande genomförda tager. då stäng tillfart och stängd Spjutegård knappast kommer att göra Länsmuseet Murberget mer attraktivt Visionen ett samtidsaktuellt museum som utifrån hållbarhet, tillgänglighet och mångfald arbetar medvetet och professionellt med att göra vårt gemensamma kulturarv angeläget för alla. Vi vill därmed bli den centrala mötesplatsen och besöksmålet för kulturarv i Härnösand och Västernorrland. För ett länsmuseum innebär det förstås högkvalitativa, kunskapsbaserade och allsidiga utställningar och program
Du talar vidare om Tillgänglighet och mångfald, det som nu sker är inte att betrakta som mångfald utan snarare enfald och gör knappast Länsmuseet Murerget mer tillgängligt utan snarare tvärtom Den attraktion som du tror att de nu genomförda förändringarna skall innebära torde nog utebli, du tror att ni med genomförda förändringar läs försämringar skall bli ett attraktivt Länsmuseum Önskedröm du tror att fait raid skall göra Museet attraktivare, ser man på bilder och läser om Fait raid på internet, så innebär Fait raid Våld och spökerier, undra vilken besökargrupp du vänder dig till knappast den i medelåldern och knappast barn heller då du med Fait raid snarare kommer att skrämma bort barn från Museet .
Nej Jenny Samuelsson Tänk om Tänk Rätt Gör om Gör Rätt så förblir Länsmuseet tillgängligt och man känner sig välkommen även i framtiden Du tror att ni skall tilldra er fler besökare och att ni nu kommer att erbjuda spännande uppleveler ,ja spännande upplevelser vad då Besökare Vilken grupp ?
Allsångskvällarna talar du om som en positiv upplevelse , ja det var dom fram till 2016. Men nu när ni har förändrat Länsmuseet till det sämre är det frågan hur positiva dessa upplevelser som du så vart talar om kommer att bli för den kanske till och me besvikne besökaren och en del besökare har ni i och med erat ställningstagande säkert redan förlorat.
Nej Jenny Samuelson hoppas du inser att nu har nog Länsmuset trampat ordenligt i galen tunna och frågan är om det inte ör dags för en ny och kompetent ledning för att v i skall kunna besöka Museet även i framtiden. För allsången kommer andra alternativ till plats att läggas fram.
Andreas Menzel

Spjutegårdens arrendator uppsagd ?

Gästgiveriet Spjutgårdens arrendatorer uppsagda ?
Detta är en SKANDAL i stora mått. Dessa

Spjutegårdens Personal uppsagda?
krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .

Andreas Menzel

Fråga till Länsmuseets chef i Västernorrland Lillian Rathe.

I Länsmuseets magasin förvaras flera mycket värdeföremål.Bland annat ett antal votivskepp efter Härnösands siste mästerlots Gunnar Wahlin. Ångermanlandsbrudar och många mycket värdefulla föremål från våra kyrkor. Många av dessa har legat i messets gömmor sedan åratal. Dessutom finns en mängd andra föremål som bara ligger där och förfaller, varför inte öka exponeringen av Museets föremål, vilket skulle kunna göra Länsmuseet Murberget mycket attraktivt året runt.
Hur många av de som överlämnat föremål till länsmuseet tror ni vet vad som hänt eller händer med dessa? De som överlämnat föremål till länsmuseet hade nog förväntat sig ett annat öde för de föremål som överlämnats till museet Förväntar mig snarast ett godtagbart svar från länsmuseets chef Lillian Rathe