Medborgarförslag Beslut i Samähllsnämnden i Härnösands Kommun

Samhällsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde två medborgarförslag från undertecknad att behandla.
Det första gäller förbättrad belysning längs gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran.Detta bifölls och ingår i investeringsplanen för 2015.
Även det andra medborgarförslaget som gäller reglerna för tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum bifölls i den meningen att förnyade samtal skall föras gällande reglerna om e1 minuts tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum och i Härnösands Centrum
jag tror att alla som gott eller går längs aktuell vägsträcka ser fram emot en sådan investering och åtgärd vad gäller gång och cykelvägen.
Så det lönar sig att lämna in medborgarförslag på frågor som man som medborgare anser voltig ur en eller annan aspekt.

Medborgarförslagen står som spön i backen enligt Bo Östman

Vad är det jag läser i dagens tidning.

Bo Östman anser att medborgarförslagen i Härnösands Kommun står som spön i backen.

Men Bo Östman som tidigare chefredaktör borde väl vara väl medveten om att vi har den fria yttrande rätten i Sverige och Härnösand, vilket vi skall se till att få behålla, för det är ju genom medorgardialogen och medborgarförslagen som vi som medborgare har en chans att tala om för våra beslutsfattare vad vi anser är viktigt och angeläget dör just oss medborgare. Jag vill hoppas att vi inte får ett kommunalråd som ett kommunalråd i Umeå som en gång yttrade sig om medborgarförslagen och ansåg att dessa var onödiga och besvärliga. Vi skall i stället värna om en fri och öppen dialog med våra beslutsfattare i för oss medborgare viktiga frågor, vi lever ju i ett öppet samhälle är 2013 och där skall medborgarnas intressen vara avgörande i hur besluten fattas.

 

Tack för ordet