Hemabs Nya Sopsortering

Hemabs nya sortering av hushållsavfall, kan knappast vara genomtånkt om man tänker på att de påsar som skall amvänds för blötsopor är tillverkade av papper utan fast botten, vilket medför att om man har för mycket = mer än halv påse så rinner skiten rakt iogenom,desutom har man tydligen kklara problem att hinna med aytt tömma alla tunnorna, så nu är det dags att alla som jublar över dessa idioptiska bförslag börjar inse misslyckandet och slår till nödbromsen

Den nya sopsorteringen höjer avgiften med 75 kronor

Läser just att den nya sopsorteringen kan höja avgiften med upp till 75 kronor och vem kommer att stå och sortera exempelvis kaffesump och potatisskal, snart skall vi väl börja tvätta potatisskal och äggskal innan vi kastar dem i soporna.
Visst är det bra att vi skall värna om miljön, men frågan är hur miljövänlig den nya sopsortteringen egentligen blir eftersom sopbilarna tvingas köra ,ånga fler vänder än i dag, ser den nya sopsorteringen mest som en ogenomtänkt skrivbordsprodukt skapat av miljöpartister utan verklighetsförankring, då större delen av Sveriges befolkning bor i hyresbostäder med små eller inga utrymmen als för sopsortering, den befintliga sopsorterogen är redan mycket besvärlig med lukt och andra olägenheter om man bor i en hyresbostad. Så gör de inte ännu värre än det är i dag.

Nya sopkärl
Nya sopkärl

Skrotbilar nära in på attraktivt bostadsområde

Skrotbilar in på attraktivt bostadområde
Skrotbilar in på attraktivt bostadområde.
Varför måste en parkering intill ett attraktivt bostadsområde se ut på detta vis ? Skrotbilar lämnas nästan varje år ett par gånger på parkeringen mellan Mac Donalds och Bostadsområdet Torsvik i Härnösand, för övrigt ett av Härnösands attraktivaste bostadsområden, dess värre måste det förflyta ett antal månader innan sådant skrot kan omhändertas av bärgare som kan forsla det till bilskroten, eller vad man nu gör av den, hoppas att denna skrothög omgående försvinner från denna parkering, dels för att inte förstöra ett attraktivt bostadsområde, men även för att inte förstöra för de som driver Mack Donalds restaurant på andra sidan

Vad har hänt med Hemabs kärlsortering ?

Vad har hänt med Hemab:s kärlsortering
Vad har hänt med Hemab:s kärlsortering, och nät tänker de tömma soporna i sopboden på Torsviksområdet, förstår att någonting inte stämmer men vad är det som inte stämmer och när skall det bli ordning på tömningen igen ? Tänk på att det bor äldre människor med rullatorer och handikappade personer på området som snart inte kommer åt tunnorna längre . Hopas på snabb tömning, inte kan väl de nya sopbilarna ha pajat redan?.

Bio Norrs utsläpp en miljöfråga

Miljökraven på Bio Norr måste skärpas.
Sedan ett antal år har Bio Norr sin tillverkning av Pellets i Härnösand. Pellets sägs vara en miljövänlig energikälla, vilket knappast kan anses vara fallet med tanke på de utsläpp som denna tillverkning medför, även om produkten framställs av sågspån och kutterspån, två i sig varande naturprodukter, som sägs vara helt ofarliga.
Men åker man in i till Härnösand en riktigt gråmulen dag kan man tro att man hamnat i en riktig storstad med många stora tunga industrier med stora utsläpps potentialer, vilket inte kan anses vara rimligt då vi dagligen talar om att våra utsläpp måste minska.
Jag ställer frågan till ansvariga i miljöfrågor i Härnösands Kommun vilka diskussioner man fört med ledningen för Bio Norr för att de skall komma till rätta med utsläppen?
Om inga diskussioner förts med Bio Norr i denna fråga tidigare kräver jag som boende i Härnösands Centrum att diskussioner gällande åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem omgående förs med ledningen för Bio Norr och jag förväntar mig fortlöpande information beträffande åtgärder som föreslagits från ansvariga för miljöfrågor i Härnösand, att industri är en nödvändighet för Härnösand är helt klart men dessa måste följa gällande regler för utsläpp .