Solförmörkelsen den 18 Mars 2015

Har just sett solförmörkelsen en upplevelse som inte går att beskriva, men skall ändå visa några bilder tagna under några minuter kring klockan 10 Torsdag den 18Mars 2015 En mycket stark upplevelse, nästan kuslig. Bilderna är tagna med några sekunders mellanrum med en liten digitalkamera Inte illa tycker jag .

Detta händer vid Solförmörkelse.
Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden.
Solens diameter är cirka 400 gånger större än månen men ligger 400 gånger längre bort vilket gör att de två himlakropparna är nästan identiskt stora sett från jorden. När månen rör sig i sin elliptiska bana runt jorden, växlar avståndet mellan jorden och månen – från ca 6 % under till ca 6 % över det genomsnittliga avståndet (384 400 km), vilket gör att månskivan varierar i storlek. Även jordens bana runt solen är elliptisk, men i mindre grad. Solskivans storlek varierar alltså också något, men är i de flesta fall lite mindre än månskivan.
Den första säkert dokumenterade solförmörkelsen inträffade den 5 maj år 1375 f Kr. i staden Ugarrit
Eftersom månens bana lutar i förhållande till jordens bana (med cirka fem grader), blir det solförmörkelse endast när banplanen skär varandra samtidigt som månen passerar. Detta sker med ett knappt halvårs mellanrum och resulterar i att månens skugga faller över delar av jorden. En solförmörkelse kan vara partiell eller total beroende var på jorden man befinner sig

Solförmörkelse

Solförmörkelse

Har just sett solförmörkelsen en upplevelse som inte går att beskriva, men skall ändå visa några bilder tagna under några minuter kring klockan 10 Torsdag den 18 Mars 2015 En mycket stark upplevelse, nästan kuslig. Bilderna är tagna med några sekunders mellanrum med en liten digitalkamera Inte illa tycker jag .


Detta händer vid Solförmörkelse.
Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden.
Solens diameter är cirka 400 gånger större än månen men ligger 400 gånger längre bort vilket gör att de två himlakropparna är nästan identiskt stora sett från jorden. När månen rör sig i sin elliptiska bana runt jorden, växlar avståndet mellan jorden och månen – från ca 6 % under till ca 6 % över det genomsnittliga avståndet (384 400 km), vilket gör att månskivan varierar i storlek. Även jordens bana runt solen är elliptisk, men i mindre grad. Solskivans storlek varierar alltså också något, men är i de flesta fall lite mindre än månskivan.
Den första säkert dokumenterade solförmörkelsen inträffade den 5 maj år 1375 f Kr. i staden Ugarrit
Eftersom månens bana lutar i förhållande till jordens bana (med cirka fem grader), blir det solförmörkelse endast när banplanen skär varandra samtidigt som månen passerar. Detta sker med ett knappt halvårs mellanrum och resulterar i att månens skugga faller över delar av jorden. En solförmörkelse kan vara partiell eller total beroende var på jorden man befinner sig

Gröna slingan vid skuleberget invigd

Gröna slinga invigdes av medlemmar från NHR Neurologiskt handikappades riksförbund under måndagen.
Gröna slingan är en naturstig som gör det möjligt även för funktionshindrade personer att besöka detta vackra naturområde, vilket uppskattades av alla som var med vid middagens besök, området kan besökas av såväl rullstolsburna som personer med rullatorer, då markområdet är helt slätt utan några som helst hinder. och vi tackar alla som ansvarade för att denna dag blev av. Det är mycket viktigt att alla oavsett förutsättningar får möjlighet att vistas ute i natturen, vilket gröna slingan vid Skuleberget är ett mycket bra bevis för. Vi tackar också alla som arbetat för att denna gröna slinga kommit till, och alla som arbetat för att denna trevliga dag blev av, ett steg i rätt riktning att göra så mycket så möjligt för att maximera tillgängligheten för funktionshindrade. Projektet har bland annat bekostats med medel från Länsstyrelsen och EU

Gröna slingan vid Skuleberget invigd