Sjukhuset skall snarast återställas till sjukhus och inte hotell

Sjukhuset skall inte bli hotell utan återställas till Sjukhus, det är något som åligger Landstinget, däremot kan den lilla stab som behövs för att administrera vården inklusive vaktmästeri och servicefunktioner flytta in i de tomma lokalerna på sjukhuset och därmed frigörs Landstingets kansliets byggnad med garage kaffeteria parkeringspaser i mängder och andra bekvämligheter till det så önskade hotellet i Härnösand.

Nytt hotell står högt på önskelistan hos beslutsfattarna i Härnösands Kommun

Ett nytt hotell står tydligen högst på önskelistan hos våra kommunpolitiker, trots att Socialförvaltningen som bekant har ett stort underskott i budgeten för 2013,och att finansiera  ett nytt hotell med skattepengar när de ekonomiska förutsättningarna saknas måste anses mycket olyckligt. Sedan kan man ju fråga sig varför det skall byggas nytt på Kanaludden, eller ett annat förslag har varit på Torsviksområdet, ett av stans attraktivaste bostadsområden, om föreslaget skulle bli verklighet skulle i så fall ett av stans attraktivaste bostadsområden förbyggas med en ful betongklump. Och om ett hotell är så livsviktigt så se på alla tomma lokaler som står tomma, exempelvis gamla Riksanstalten, Försäkringskassans lokaler på Tullportsgatan, med garage och matsal.

Snälla beslutsfattare att nya etableringar kan behövas för en utveckling av Härnösand, må så vara. Men när de ekonomiska förutsättningarna medför stora nedskärningar som drabbar den enskilde, så se till att klara denna verksamhet innan det satsat sas på mindre viktiga objekt så som Hotell, detta måste komma i sista hand när ekonomin är kärv, och inte tillåter större utsvävningar

Nytt hotell behövs i Härnösand ?

Ett nytt hotell i Härnösand är enligt Kommunalrådet Fred Nilsson och kommunpolitikerna Amanda Lind och Sara Nylund en signal i rätt riktning. var det eventuella nya hotellet skall ligga är fortfarande inte besluta, så här kommer 2 förslag till tänkbara allternativ. Alternativ ett är gamla fängelset som har stått tomt rätt länge, och allternativ två är Landstingets kansli ett allternativ som måste anses vara det perfekta både sätt ur närheten till stan, möjligheter till parkering och mycket annat.

Ett tredje allternativ är Skatteförvaltningen och Försäkringskassans gamla lokaler på Tullportsgatan, som också utgör ett bra allternativ, både vad gäller närheten till stan parkerings, med stort garage, och matsal.

Men innan några åtgärder vidtas se först över beläggningen med de övriga hotellen, så att ett eventuellt nytt hotell inte innebär den enes bröd, den andres död, med vilket jag menar att inte ett nytt hotell innebär ett befintligt hotells död, frågan är också hur en sådan etablering påverkar en redan hårt ansträngd ekonomi ? med tanke på de senaste uppgifterna i media. Jag vill också poängtera att mitt inlägg inte har med motsträvighet att göra utan handlar om försiktighet med en hårt ansträngd ekonomi i Kommunen.