Hetsjakten på den så kallade Junselevargen

Reflektion med anledning av den senaste tidens hetsjakt på den så kallade Junselevargen. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om en varg som befunnit sig i trakterna kring Junsele, där den sägs ha ställt till med en del oreda och därför flyttats ett antal gånger, man har även diskuterat skyddsjakt på denna varg, men varför jaga ett djur som enligt lag är fridlyst vilket det har varit sedan många hundra år på grund av utrotningsrisken, vilket man fick lära sig i skolan. Kan man verkligen besluta om den hetsjakt som nu pågår på detta djur ? vore det inte snart dags att inse att naturen sköter sig själv, och om man skall hårdra det hela så borde ju samerna också hålla sina renar kopplade, vilket ju är en praktisk omöjlighet. SÅ därför kanske man blir tvungen  inse att naturen har sin egen lag och sköter sig nog bättre själv, utan människans och byråkratins inblandning, må så vara att renarna är samernas dyrgripar, men för den skull vore det nog bättre att låta naturen sköta sig själv, och om man skall hårdra det hela riktigt så borde ju Samerna hålla sina renar också, vilket rent praktiskt kan anses omöjligt, med tanke på att dessa rör sig på mycket stora områden, så snälla beslutsfattare och samer inse att naturen skall sköta sig själv,det har den gjort i alla tider.