Fåntanellernas revy slopas för Norrdans

Amatörgruppen Fontanellerna slås ut av Norrdans.
Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland i dag onsdag 2014-04-23 slopas Amatörgruppen Fontanellernas Revy för Norrdans.
Ett ytterst tråkigt besked som lämnats av en av gruppens medlemmar Eva Näsström. I 25 år har gruppen roat Härnösandsborna med allehanda roliga skämt om allt som händer i Härnösand, och som tillhörande publiken tycker jag att detta besked är mycket tråkigt.Fontanellerna har ställt upp utan skattesubvention och betalt i alla åren och är naturligtvis en aning arga och besvikna, man tittar dock på andra lokaler så vi får väl se om de inte ändå kan visa sin alltid lika omtyckta Revy.
Nog må väl Norrdans kunna stå tillbaka för 5-6 föreställningar som det handlar om för denna mycket populära amatörteatergrupp,som i alla år har spelat för fulla hus och roat publiken med sina skämt

Stadsfest eller inte i Härnösand ?

I dagens tidning kan vi läsa att extra pengar till hemtjänsten dröjer, och därmed drabbas också de som mest behöver denna tjänst som brukaren får betala en inkomstbasserad summa i månaden för att ha. Men med tanke på de ekonomiska problem som finns i den verksamhet som Kommunerna enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sina medborgare, vilket inte kan anses vara fallet med en Stadsfest även om den kan vara mer eller mindre bra ur  flera synpunkter, så kanske inte ett sådant arrangemang bör stå högst på prioriteringslistan, inte minst med tanke på att detta arrangemang har tenderat att bli lite av en fyllefest, vilket kan bli rätt kostsamt för många medborgare, och förståelse för dessa rader, även andra problem har ju förekommit vilka är välkända inte minst för våra beslutsfattare hoppas på eftertanke och förståelse för dessa rader. Till sist skulle jag och säkert många med mig vilja ha besked om vad som kommer att få stryka fot vid en eventuell sponsring av en sådan tillställning ?

Hamnkrogen i Härnösand ett poppulärt uteställe sommartid

Hamnkrogen Härnösand

Ser i tiningen Ångermanland i dag att ett av Härnösands populäratse uteställen sommartid Hamnkrogen hotas av böter till följd av höga ljudvolymer sommartid,detta är oerhört tråkigt eftersom det hållits möten med blandannat hamkrogems ägare-Arendator för att just försöka komma till rätta med problemen, det framkom då att en överglasning skulle göras för ett antal år sedan, och det är ju märkligt att detta inte har skett,för att rädda en så populär sommarkrog, att detta är förenat med kostnader är ju heölt självklart, men måste ju anses vara bättre än att kanske inte få bedriva någon verksamhet alls till följd av störningar,och rådet till Hamnkeogwn äe att snarast vidtaga de åtgärder som diskuterats i flera års tid,alltså dels skriva kontrakt med band att inte över 90 db samt att bygga den inglasning som diskuterats i  flera års tid.

Andreas Menzel Boende på Torsviksområdet