Stor påse penmgar till Primärvården i Västernorrland

Enligt Uppgifter i TÅ 2018-11-29 utlovas en stor påse pengar till primärvården i Västernorrland, men opositionen känner stor oro och tror med all rätt att konsekvenserna blir nya besparingar som kommer att drabba länets sjukhus.

Vid Regionfullmäktige 2018-11-29 hade politikerna att ta ställning till en budget för 2019 där huvudnummret är en storsatsning på primärvården där det är förslaget är att öka budgetramen för primärvården för 2019 med 30 miljoner och 2020 60 miljoner 2021 till 90 miljoner, dessa satsningar kommer dock att ske på bekostnad av specialistvården, vilket av nmaturliga och förklarliga skäl väcker viss oro eftersom Länets 3 akutsjukhus redan går back med närmare 300 miljoner kronor, en fortsatt nedrustning av specialistsjukvården väcker dock inte bara oro hos opositionen i Landstinget i Västernorrland utan vecker även farhågor hos oss skattebetalare och medborgare, som allt jämt är det som får ta stöten när Landstinget nedrusta vården under förevändningen att man skulle behöva spara, något som vi medborgare,skattebetalare och patienter av förklarliga skäl har svårt att tro på med tanke på det gigantiska slöseriet på konsulter,chefer,stafetter, dirfektörer och verksamhet som inte har med Landstinget att gö

Glenn Nordlund Landstingsråd i Västernorrland säger att det inte skulle finnnas några sparkrav på Länets sjukhus för 2019, men med tanke på att specialistvården har ett svart hål på 300 miljoner för 2019, så måste även Glen Nordlund och andra i Landstyingsledningen inse att vi medborhare,skatte-betalare och patienter inte tror på sådana utsagor, då först 4 Akutsjukhus blev 3 och nu har 3 akutsjukhus blivit 2 och frågan är väl vilkken överlevnadschans Örnsköldsviks Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen med god utvecklingspotential i Härnösand lades ner i Härnöösand under förevändning att den skulle utvecklas, men det är ju inget nytt att Landstinget i Västernorrland tycks lida av allvarlig begreppsförvirring, då man åter en gång svikit oss skattebvetalare och medborgare i Västernorrland genom slå spiken i kistan för så väl Solleffteå Akutsjukhus som den Medicisa Rehabiliteringen det är alltså dags att ta i tu med stafettkostnaderm chefs och direktörskostnader och konsultarvoden i stället för att fortsätta nedrusta vården som man gjort och allt jämt gör. vilket kan få mycket förödande konskvenser för så väl Västernorrland som län som des befolkning.

Statsminister Löfven Undvek Sollefteå Sjukhusokupanter

Stefan Löfvens tid som Statsminister är nog förbi i vart fall för Västernorrland Statsminister Löfven Undvek Sollefteå Husockupanter
Stefan Löven på besök i Sollefteå, men något möte med BB-Ockupanterna på plats blev det inte, utan ett möte på Appelberg var vad han föredrog, Vad i hela friden skulle han till Sollefteå och göra när han vägrar konfronteras med verkligheten ? Tala om Nonchalant Ockupationen har pågått sedan ca 1,5 år och hade verkligen förtjänat ett längre besök med diskussion med BB-Ockupanterna.Men han är ju en 08- så norr om slussen slutar väl Sverige. Finns bara en liknelse Löfven har vid sitt besök i Sollefteå betett sig som elefanten i glashuset, men nu räknar vi ner till valet .Löfvens uppträdande i Sollefteå har bara en liknelse Elefanten i glashuset.

Statsminister Stefan Löfven

 

Nya bostadsplaner

Planer finns på att bygga bostäder på denna skräpiga tomt invid ett av stans attraktivaste bostadsområden, må vi hoppas att ett driftigt fastighetsbolag sätter dessa planer i verket och att det blir bostadshus i låghusformat d.v.s liksom de som redan finns i området i dag. ,några höghus vill vi inte ha då de inte passar in i miljön i övrigt 

Nya bostadsplaner finns för denna skräpiga tomt

Kameraövervakning på skola har gjort det lugnare

Vad bra att en kameraövervakning kan bidra till att det blir lugnare och säkrare för eleverna,., vad som i det hela förbryllar något är att det för några år sedan satt en kamera uppsatt på torget i Härnösand, detta för att göra det lugnare och tryggare att röra sig i centrum kvällstid,, denna kamera fick dock plockas bort med hänvisning till att kameraövervakning ansågs som intrång i den personliga integriteten, och nu kommer frågan vad är det för skillnad att sätta upp en kamera på en skola eller att ha den på ett torg där det rör sig en hel del människor,skall inte säkerhet och ordning gå före brottslighet och våld var än vi befinner oss ?
Jag kan aldrig tänka mig att en kamera stör en människa med rent samvete och rent mjöl påsen, det måste ju anses positivt för alla att man försöker upprätthålla ordning och säkerhet för alla .

Kameraövervakning på allmän plats

Landstingets ekonomi påstås i det närmaste vara i balans, vilket sker på bekostnad av medborgarna och vården

Så slår sig ledande politiker för bröstet och säger att ekonomin i det närmaste är i balans, hur detta kan gå till i ett havererat och sjunkande skepp, med allt fler stafetter,konsulter och chefer är obegripligt och inget nämns om den förstörda medicinska Rehabiliteringen, de skandalösa chefsavtalen och de lika skandalösa konsultavtalen stafettkostnaderna, att mot bakgrund av ovan angivna punkter som det över huvudlaget inte talas om slå sig för bröstet och tro att man lyckats är ju som att ljuga oss medborgare och skattebetalare rakt i ögonen. 3 akutsjukhus har blivit 2 den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott i Härnösand och därmed även i Västernorrland, Landstinget har betalat mångmiljonbelopp i skandalösa chefs och konsultarvoden, och att i det läget tala om en lyckad valperiod och dessutom kalla insatserna för lyckade är som vi alla förstår långt i från sanningen,att politiker och tjänstemannaföraktet i Landstinget ökar är givetvis oerhört tråkigt och beklagligt, men des värre till största delen måste det anses vara självförvållat, då ledande politiker ena dagen havererar vården för att nästa dag vara med och fatta beslut i ekonomiska affärer som drabbar oss medborgare och skattebetalare, eller i vart fall tycks man blunda för dem , jag och säkert många med mig som betalar vår Landstingsskatt frågar sig säkert gång på annan vad det ät som gör att beslutsfattarna i Landstinget tycks vara oförmögna att kräva konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, vet de inte att sådant är lkag när det handlar om skattemedel, vidare tycks de inte känna till att sådana handlingar är offentliga handlingtar som skall hålla tillgängliga för oss skattebetalare och medborgare.
Men Erik Lövgren Eva Bach Hans-Olov Häggström med flera i Landsstinget säg inte att ni har lyckats, det är ju lögn, ni har i stället misslyckats så kapitalt så att hela Landstinget skulle bli fall för kronofogde och polisutredning för att ta reda på sanningen var alla våra skattemiljoner som skall gå till vården har försvunnit och samtidigt kräva återbetalning

Landstingets ekonomi påstås vara i balans

Skyllten ingen reklam tack respekteras inte.

Skyltar ingen reklam tack respekteras inte av de som bär ut reklamen.
Har sedan jag flyttade in i min lägenhet på Nattviksgatan 5 en skyllt på dörren med klar och tydlig text ingen reklam tack denna skyllt är färggrann och borde inte vara svår att se och texten är enkel att förstå,men de som bär reklam tycks antigen ha svårt att läsa eller förstå orden ingen reklam tack, då de trots klara skyltar kastar in hela reklambunten, ett pappersslöseri utan des like och onödigt sopsorterande för mig som lägenhetsinnehavare.
Jag vill nu uppmana de som ivrigt bär sin reklam att läsa skylten på min dörr och respektera denna text, skulle jag ser er kastar jag reklamen efter er och ni skall givetvis ta den med re från platsen, och frågan är väl om en överträdelse av en skyllt med texten ingen reklam tack är att betrakta som olaga intrång.

Luciamorgon i Härnösand

Luciamorgon i Härnösand lystes upp av 1000-tals Marschaller och i Sambiblioteket bjöd elever från Kappelsbergs Musikskola på traditionell Luciamorgon, ett välkommet avbrott i vardagen och den mörka årstiden, dock hade snön infunnit sig lagom till Lucia, vilket gör den mörka årstiden något ljusare. Vill med dessa rader och bilder tacka alla som arbetat för denna trevliga Luciamorgon och samtidigt önska alla en fortsatt trevlig adventstid, en god jul och ett gott nytt år.

 

Vad händer med Härnösand ?

Hur är det med företagsklimatet och utvecklingen av Härnösand egentligen, även Spjutgårdens framtid är oviss

Åhléns försvinner och hörde så sent som i dag att en företagare sagts upp från sina lokaler, nog måste väl detta stå i strid med Kommunens vision och vår=Kommunmedborgarnas önskan om att utveckla Härnösand, två av de stora anledningarna till att Härnösands innerstad dör ut är dels Handelsområdet ankaret, men även Birsta City och internethandeln bär sin skuld till detta. Visst borde väl vi som Kommuninnevånare vara mer mån om vår stad och vår handel och miljön så att vi inte far till Birsta City så snart andan faller på Eller skall verkligen bensinpriset behöva stiga till astronomisk summer 30-40 kronor litern för att vi skall förstå att vi måste dels värna om vår stad och handel, men även om miljön. Att höja bensinpriset till de nämnda astronomiska summorna är ingen bra ide eftersom vi då tar död på Landsbygden som vi vill skall leva, vi skall ju även komma i håg att det finns många som inte har bil och därmed inte kan ta sig till det förlovade och prisade Birsta city,

Vi måste alla hjälpas åt så att Härnösand inte dör ut och inte ständigt gnälla att det inte finns än det ena än det andra, för ingen handlare satsar på en stad som är på utdöende, sedan kan vi ju inte komma i från att Landstinget som dragit många arbetstillfällen från Härnösand är en mycket stor bov i dramat, och de nästa städerna som nog tvingas se rätt mörkt på framtiden är så tråkigt som det låter så väl Örnsköldsvik som Sollefteå, där kampen om sjukhusen är i full gång, en kamp som om den vinns av Landstinget kommer att få katastrofala följder inte minst för Norrlands inland.. Många bäckar små blir snabbt till en å.

Låt nu Härnösands Stadskärna blomstra se till att värna om den lokala handeln och miljön, detta gynnar alla.

Åhlins lägger ner i Härnösand