Skyllten ingen reklam tack respekteras inte.

Skyltar ingen reklam tack respekteras inte av de som bär ut reklamen.
Har sedan jag flyttade in i min lägenhet på Nattviksgatan 5 en skyllt på dörren med klar och tydlig text ingen reklam tack denna skyllt är färggrann och borde inte vara svår att se och texten är enkel att förstå,men de som bär reklam tycks antigen ha svårt att läsa eller förstå orden ingen reklam tack, då de trots klara skyltar kastar in hela reklambunten, ett pappersslöseri utan des like och onödigt sopsorterande för mig som lägenhetsinnehavare.
Jag vill nu uppmana de som ivrigt bär sin reklam att läsa skylten på min dörr och respektera denna text, skulle jag ser er kastar jag reklamen efter er och ni skall givetvis ta den med re från platsen, och frågan är väl om en överträdelse av en skyllt med texten ingen reklam tack är att betrakta som olaga intrång.

Luciamorgon i Härnösand

Luciamorgon i Härnösand lystes upp av 1000-tals Marschaller och i Sambiblioteket bjöd elever från Kappelsbergs Musikskola på traditionell Luciamorgon, ett välkommet avbrott i vardagen och den mörka årstiden, dock hade snön infunnit sig lagom till Lucia, vilket gör den mörka årstiden något ljusare. Vill med dessa rader och bilder tacka alla som arbetat för denna trevliga Luciamorgon och samtidigt önska alla en fortsatt trevlig adventstid, en god jul och ett gott nytt år.

 

Vad händer med Härnösand ?

Hur är det med företagsklimatet och utvecklingen av Härnösand egentligen, även Spjutgårdens framtid är oviss

Åhléns försvinner och hörde så sent som i dag att en företagare sagts upp från sina lokaler, nog måste väl detta stå i strid med Kommunens vision och vår=Kommunmedborgarnas önskan om att utveckla Härnösand, två av de stora anledningarna till att Härnösands innerstad dör ut är dels Handelsområdet ankaret, men även Birsta City och internethandeln bär sin skuld till detta. Visst borde väl vi som Kommuninnevånare vara mer mån om vår stad och vår handel och miljön så att vi inte far till Birsta City så snart andan faller på Eller skall verkligen bensinpriset behöva stiga till astronomisk summer 30-40 kronor litern för att vi skall förstå att vi måste dels värna om vår stad och handel, men även om miljön. Att höja bensinpriset till de nämnda astronomiska summorna är ingen bra ide eftersom vi då tar död på Landsbygden som vi vill skall leva, vi skall ju även komma i håg att det finns många som inte har bil och därmed inte kan ta sig till det förlovade och prisade Birsta city,

Vi måste alla hjälpas åt så att Härnösand inte dör ut och inte ständigt gnälla att det inte finns än det ena än det andra, för ingen handlare satsar på en stad som är på utdöende, sedan kan vi ju inte komma i från att Landstinget som dragit många arbetstillfällen från Härnösand är en mycket stor bov i dramat, och de nästa städerna som nog tvingas se rätt mörkt på framtiden är så tråkigt som det låter så väl Örnsköldsvik som Sollefteå, där kampen om sjukhusen är i full gång, en kamp som om den vinns av Landstinget kommer att få katastrofala följder inte minst för Norrlands inland.. Många bäckar små blir snabbt till en å.

Låt nu Härnösands Stadskärna blomstra se till att värna om den lokala handeln och miljön, detta gynnar alla.

Åhlins lägger ner i Härnösand

Landstinget Sveken och Lögnernas Högkvarter

Lögnerna och makten i Landstinget har fått ansikten
 
Vi vill värna vården i Västernorrland lyder överskriften i ST 2017-08-22. Av förklarliga skäl tror vi medborgare,skattebetalare tillika patienter inte ett skvatt på detta.
 
Ännu en gång ett bevis på att den Rödgröna landstingsröran =Majoriteten med Eva Erik Lövgren Back Linnea Stenklyft och många fler ej är vare sig kompetenta eller kapabla att ta sitt ansvar för vårdkaoset i Västernorrland. Hade de tagit sitt ansvar hade de sagt stopp till alla skumraskavtal och därmed hade man räddat vården i Västernorrland med alla 4 akutsjukhus och en medicinsk rehabilitering för trafik o, Polio och Trafikskadade i Västernorrland, nu är de inte vare sig kompetenta eller kapabla för sina uppgifter något som vi medborgare,skattebetalare,väljare och patienter får betala dyrt för . Men nu står vi där vi står Landstingsledningen skiter i medborgarna och skattebetalarna tillika Patienterna i Västernorrland, hade varit intressant att väcka en av våra tidigare Landstingsman från orten Sten Byström till liv och visa honom hur rätt han fick, när han en gång sade att kom i håg detta att bygget av Sundsvalls Sjukhus kommer att bli en ekonomisk belastning för Västernorrland, en ekonomisk belastning som vi som boende i Västernorrland får betala dyrt för i form av försämrad tillgänglighet,längre väntetider,ständiga överbeläggningar och sist men inte minst höjd Landstingsskatt, som med all sannolikhet går till löner och arvoden till politiker och tjänstemän i Landstinget.
 
Nej Landstingets tid är förbi och de förtroendemän förbrukat för all framtid.
 
Andreas Menzel

Landstinget i Västernorrland Lögnens och Svekens Högkvarter

Tillfart Länsmuseet Murberget

 

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd

Svar till Positiv Härnösandsbo.

Din positivitet Upphör vid ordet positiv och ryter till gör du i totalt fel läge och på totalt fel sätt.Dit s.k. rytande gagnar ingen, utan bevisar att du är en oförståndig oförstående bilförare som inte satt sig in i problemet och som inte tycks ha förstått att det finns människor med olika funktionshinder som har samma rätt men långt i från samma möjligheter att röra sig som du, ta nu och sätt dig ner en timme eller så och fundera över följderna av din insändare , och författa samtidigt omgående en ursäkt till alla som du i och med ditt uttalande väljer att stänga ute från offentliga platser vilket Länsmuseet Murberget är. Hamnleden säger du är den tillfart som gäller till Murberget, ja visst om man är bilburen frisk och stark, är man där,emot beroende av hjälpmedel så som rullator,rullstol,permobil elrullstol, så ter sig livet på ett helt annat sätt, ditt sätt att se på uppkommet problem tyder på oförstånd ja, ja kanske till och med på egoismen . Det finns en lag som säger att allt offentligt som byggnader vägar med mera som har med offentlighet att göra skall vara tillgängliga för alla alltså även funktionshindrade, ditt sätt att resonera innebär att du medvetet eller omedvetet är beredd att utestänga människor med funktionsnedsättningar så som rörelsehindrade eller andra funktionshindrade, detta är alltså inte lagligt utan enligt dagens lag straffbart, och eftersom Länsmuseet Murberget är att betrakta som offentlig plats och Murbergsvägen är den ända säkra vägen för gångare cyklister, vilket även innefattar människor med funktionsnedsättningar så är ditt resonemang att betrakta som diskriminering och därmed enligt Sveriges Rikes lag =Handikapplagen att betrakta som straffbar handling//resonemang

.

Så här står det i lagen.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster

Andreas Menzel

 

Tillfart Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade, då det inte längre går att komma upp till museiområdet annat än via Hamnleden eller som gående från parkeringen, men att ta sig upp till Museiområdet som funktionshindrad med någon form av hjälpmedel, man undrar om Länsmuseet Murberget missat den nya lagen om att alla offentliga byggnader och platser skall vara tillgängliga för alla alltså även människor som av någon anledning är beroende av hjälpmedel. Och jag som en av många drabbade uppmanar Länsmuseet Murberget att omgående ta bort dessa hinder och göra gångvägen tillgänglig för alla samt att återställa ordningen på Spjutegården,där man slängt ut personalen.

Dags att få stopp på Landstingets hyckleri

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

I Landstingstoppen hycklas det och betalas fallskärmar och andra skumrask arvoden och tecknas det ena skumrask avtalet efter det andra, allt medan vården urholkas och folk flyttar från Västernorrland eftersom de känner sig otrygga, på grund av nedrustningen i vården, en nedrustning som i Landstingstoppen kallas strukturella förändringar i tiden, dock skall inte strukturella förändringar gynna chefer och konsulter medan de urholkar viktig verksamhet så som vården i Västernorrland och Sverige och därmed äventyrar människors liv och hälsa, som barn fick man lära sig att det var fult att ljuga, man kunde få svart tunga och svart skäl, frågan är hur det är med Landstingsledningens samvete ned tanke på de senaste skumraskavtalen som gömts i skrivbordlådor, och därmed undanhållits oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland ?
Viss städning i Landstingstoppen har ju börjat, Inger Bergström lämnade posten som Regiondirektör, men frågan är bara hur många som borde få sparken med tanke på alla oegentligheter i Landstinget, och förtroendet för våra Landstingspolitiker med Erik Lövgren Eva back med flera i spetsen är ju vid det här laget kört i botten och det måste väl anses vara hög tid att dessa figurer och många fler lämnar sina uppdrag, då de mer än en gång ljugit i oss medborgare och skattebetalare och undanhållit sanningen.Man kan inte ena dagen säga att vi måste spara för att nästa dag kasta ut miljontals kronor på oskäliga chefs och konsultavtal, detta skadar förtroendet för hela den svenska demokratin, och det är alltså brådskande att städa Landstingstrappan från toppen, och tömma Landstingschefers skrivbordslådor i jakten på undanstoppade avtal.

Gästgiveri Spjutegårdens personal uppsagda ?

Spjutegårdens Personal uppsagda?
Detta är en SKANDAL i stora mått.Dessa krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .

Landstinget kör vården i fel riktning.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning
Hervor Sjödin skriver i brevet till Erik Lövgren. Hallå Erik Ni kör i helt fel färdriktning, men eftersom Erik Lövgren Eva Back med flera inte lyssnar på oss medborgare och inte heller tycks förstå vad ci menar så förstår de inte heller att Landstinget kör i fel färdriktning när de bottenkör vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och utan att vilja vända färdriktning och börja städa Landstingstrappan från toppen. Ja Landstingsledningens framfart mot vården visar att de inte värnar om medborgarna Västernorrland och därmed är Landstingets tid förbi. Och föresten Härnösand säger sig behöva ett nytt hotell, så se till att tömma Landstingskansliet omgående så att detta kan bli Härnösands nya hotell med havsutsikt från alla rummen, och därmed kommer denna fastighet till bättre nytta än nu.
Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Det meningslösa våldet

God morgon Sverige Västernorrland och alla Facebookvänner.
Trots fredagens grymma, hänsynslösa och ofattbara terrordåd i Stockholm, måste livet fortsätta. Men vi får aldrig ge upp kampen mot sådan ana grymma och hänsynslösa handlingar som drabbar fullständigt oskyldiga..
Man frågar sig är vårat samhälle för öppet ?
Är det kanske dags att återinföra de engång så avskydda men för vår säkerhet alldeles nödvändiga gränskontrollerna ?
Var rädda om varandra och jag önskar trots det meningslösa våldet en god vecka