Landstinget i Västernorrland hoppas på läkare från Syrien

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland hoppas Landstinget i Västernorrland på läkare bland Syriska flyktingar. Inget ont i flyktingar.Men hur dum får landstinget i Västernorrland egentligen bli.
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad detta kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter.?
Är detta ett sätt för Landstinget att dumpa lönesättningen bland läkare och övrig vårdpersonal, eftersom dessa läkare om de ens haft någon lön i sitt hemland, har betydligt lägre löner i ursprung ?
Har Landstinget i Västernorrland tänkt på vad en läkarimport från i detta fall Syrien kan få för konsekvenser för oss medborgare och patienter i form av språkförbistringar och dess konsekvenser?
Varför har inte Landstinget begripit att nedrustningen innebär att Västernorrland blir allt mindre attraktivt för Svenska läkare som bland annat arbetar i Norge, för just Landstinget i Västernorrland har haft ett antal mycket duktiga läkare som just försvunnit till Norge.
Nej det är dags att Landstinget oavsett politisk ledning en gång för alla inser att det är dags att ändra kurs för att behålla den kompetenta, kunniga och duktiga personal som tyvärr allt oftare söker sig till andra Län och i vissa fall Länder för att arbeta, och därför tvingas man alltså söka arbetskraft i låglöneländer och länder med risk för språkförbistringar och andra problem för oss patienter Värna om våra Svenska läkare se till att vården inte havirerar.

Residenset till salu ?

Ja inte än, men detta kan bli den bistra sanningen vid en regionbildning med Jämtland. En åtgärd som dess värre rycker allt närmare, ju mera som försvinner från Härnösand. Nyligen beslutade Mittuniversitet att lämna Härnösand. Ett stort dråpslag mot Härnösand. Frågan är hur Västernorrland och Härnösand, skall klara sig i en framtid vid bildande av storregion? Och hur vår nuvarande landshövding i Västernorrland Bo Källstrand ser på bildandet av en storregion, då Härnösand kan förmodads hamna ytterligare i bakvatten .

Andreas Menzel

E-post med onda avsikter skapar problem

Härnösands Kommun och säkert även andra har den senaste tiden drabbats av en hel del e-post från utlandet och då främst från Asien, där avsikten är att ställa till med problem med servrarna, detta har medfört att spamfiltret aktiverats, vilket får till följd att oskyldiga som använder sin e-post för att skicka viktiga meddelanden och annat arbetsmateriel, där e-poständelsen blandannat är org har fått problem att kommunicera med uppdrtagsgivare och andra. Givetvis är det bra att hög säkerhet råder för att undvika stora och dyra serverkrachar och datahaverier, men det är tråkigt och frustrerande att detta skall behöva drabba oskyldiga, vilket de som skickar sådan post borde tänka på.

Landstingets nedläggningar inom vården i Härnösand saknar giltiga beslutsunderlag

Under många åt har Landstingets sjukvård genomgott stora nedskärningar, de största har skett i Härnösand , där hela slutenvården lagts ned, med ständiga överbeläggningar i Sundsvall och numera även onödigt långa transporter, detta har jag själv erfarenhet av då jag är epileptiker och transporerades till Örnsköldsviks Sjukhus, efter att ambulanspersonalen ringt till de olika sjukhusen för att höra var de skulle köra. Till detta kommer att det inte finns några som helst dokument i form av konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för alla nedläggningar i Härnösand kontra utökningar i Sundsvall som rimligtvis borde ha blivit följden av nedläggningen av Härnösands Sjukhus. Det jag nu kräver av Landstingsrådet Pär Walberg är att Landstinget i Västernorrland omgående pressenterar konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för alla nedläggningarna i Härnösand kontra vad detta har inneburit i ökade resurser i Sundsvall. Det kan inte heller anses rimligt att ambulanspersonalen skall ringa till sjukhusen för att ta reda på var det finns plats, vad är detta för vård? Jag riktar ingen kritik mot ambulanssjukvården, utan i stället är jag i likhet med många andra kritisk till hur Landstinget sköter sin huvuduppgift Hälso och Sjukvården, det har heller aldrig pressenterats vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser för alla nedläggningar i Härnösand, vilket jag nu en gång för alla kräver att så sker omgående.

Jag kräver alltså omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg på följande frågor .

1:Var finns konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för nedläggningen av slutenvården i Härnösand.

2.Hur kan Landstinget minska platserna vid Rehabmedicin i Härnösand från 18 till 9 samtidigt som Landstingsrådet Pär Walberg lovar att satsa på Rehabiliteringsvården?

3:Samtdigt som försämrade villkor för bassängträningen verkar vara i annalkande.

Jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg.

 Andreas Menzel