Henösands Privilegiedag firades under lördagen

Den 11 mars 1585 grundades Härnösand och fick därmed sina stadsrättigheter.
Stadsprivilegier var från medeltiden i Europa särskilda privilegier som utfärdades av kronan för en stads borgare att bedriva vissa näringar På lördagen firades 430 års jubileum med öppet hus i bland annat rådhuset och andra offentliga byggnader.Även denna gång i närvaro av Johan den III men denna gång i närvaro av Johan Högberg till vardags gymnasielärare i Kramfors som gestaltade Johann den III på ett förträffligt sätt Dessutom kunde den intresserade ta del av en föreläsning om gravfälten i Tullportsperken i Härnösand gjord av Länsmuseet Västernorrland, och mänga hade sökt sig till rådhuset för at fira denna dag i ett vackert vårväder. Vi tackar Härnösands Kommun och Johann den III för ett tidsenligt firande och hoppas att traditionen får bestå. Ett stort plus är att Härnösands Rådhus numera är tillgängligt för alla, efter att man installerat hiss.

Härnösands privilegiedag

Privata hemtjänstföretag förlorar avtal.

När jag läste detta fick jag hicka och ringde genast upp de företag Modern Omsorg som jag anlitar men de har så vitt jag förstått inte drabbats, men varför skall vi som behöver dessa tjänster få denna information via massmedia ?. Hur många onödiga telefonsamtal kommer inte detta att innebära för den enskilde, med en förmodad betydande ökad arbetsbelastning för dessa företag ? Utförare.

Kommunens Webkamera på torget i Härnösand

Enligt Länsstyrelsen saknar Härnösands Kommun tillstånd för webkamerorna på torget i Härnösand, och därför har nu Härnösands Kommun ålagts att ta ned de, men om nu Härnösands Kommun tar det smartare draget så söker man tillstånd för dessa kameror i efterhand, då dessa kameror inte stör någon enskild, men så vitt jag som kommunmedborgare kan förstå har till uppgift att övervaka vad som händer på torget, och då torget är en stor öppen plats med många människor som rör sig där inte minst nu på sommaren, så är det ju inte helt fel att det övervakas, och säkert även kan hjälpa ordningsmakten att klara upp eventuella brott, det finns ju säkert en orsak varför dessa sats upp, och denna orsak skall Länsstyrelsen beakta, som privatperson boende i Härnösand sedan över 50 år har jag aldrig tänkt på dessa eller lika lite störts av dem och jag tror att det är många med mig som har samma åsikt i denna fråga, tänk låt medborgarnas och affärsidkarnas säkerhet gå byråkratins avsaknad av förståelse för dessa kamerors syfte.

Verksamhet och ekonomi

Tråkigt konstaterande

Vi i Sverige och Västernorrland vill vara bäst på många sätt och vist skall man eftersträva att endast tillhandahålla det bästa, för endast det bästa är gott nog och vi är också bra på många sätt och saker. Men slår man upp tidningen Ångermanland i dag så konstateras att vi är sämst rankade på ett antal områden. Det sägs att vi har de sämsta bilarna, men det är väl kanske inte det värsta. Vad värre är att vi dessutom ligger i botten vad gäller vården, med de längsta köerna, vi har ett hårt kanske det hårdaste trycket i landet på sluten vården, beroende på platsbristen satt i relation till efterfrågan, men vad gäller vården vill jag ge denna personal en eloge som ännu klarar av det allt hårdare trycket, vi ligger även långt ned vad gäller tillgången på platser inom äldrevården, en sektor i Sverige och Härnösand där trycket och efterfrågan alltjämt ökar men där efterfrågan tyvärr inte svarar upp mot behovet, och vad gör man då åt detta när våran befolkning lever allt längre. Inte minst med tanke på att vi bara för en kort tid sedan kunde läsa om att bland annat Socialförvaltningen i Härnösand har ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge vilket brukar få de största konsekvenserna för de mest utsatta grupperna, även om de enligt uppgift ska ha fått extra anslag i årets budget?