Stora brister i vårat Socialförsäkringssystem

Stora brister i Sveriges Socialförsäkringssystem

Till Sveriges Regering

Stadsminister Stefan Löfven

Socialförsäkringsminister Annia Strandhäll

 

Hej!

Tillskriver er med anledning av de allt större och därmed allt mera kännbara bristerna i vårat socialförsäkringssystem.

Sedan årsskiftet 2018-2019 debiterar t.ex. Landstinget i Västernorrland 400 kronor för en ambulanstransport, vidare har vi ett tandvårdssystem som gör det så gott som omöjligt för ekonomiskt svaga grupper att ens söka nödvändig tandvård vilket som vanligt drabbar de sjuka, handikappade och ekomomisit svagaste värst och hårdast, som exempel skall jag nämna ett eget upplevt fall den senaste veckan , jag biter ut en fyllning och kontaktar  givetvis folktandvården i Härnösand  som vänligt och villigt fick fram en tid samma dag, jag tog givetvis denna tid, eftersom jag var tvungen att få problemet åtgärdat så snabbt så möjligt, choken kom dock när jag kommer till kassan, och den vänliga kassörskan slår in beloppet som slutade på 1367 kronor för en tand och ca 20 minuters arbete detta medan Landstinget/en slösar miljoner årligen på verksamhet som inte tillhör vården och därmed inte borde ligga på Landstinget, det är alltså dags att renodla Landstingets verksamhet så att de sköter den allt mer hårt ansatta vården ock inte pysslar med en massa annat  lika så brådskar det  att se över Sveriges Socialförsäkringssystem som alltså omfatats av mycket stora allvarliga brister och inte göra sjuk och tandvård till en klassfråga .

 

Härnösand 2019-03-09

 

Andreas Menzel

Svar till Sussanne Sjöstedt .

Den rellevanta rågan hade väl avrit för vem är sossepacket relevata? Knapapst för oss medborgare och skattebetalare ,
Ja man kan väl fråga sig för vem våra politiker är till för. Sossarna raserar vården i Västernorrland och Sverige i raketfart ock struntar fullständigt i medborgarna , allt sker på olagliga grunder aoch utan lagliga beslutsunderlag, i stället rusar kostnaderna för stafetter, och överbeläggningar i höjden, detta kallar man god ekonomisk hushållning och illgänglighet, de saknar inte kon förän båsen är tom och inte då heller , dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och samtidigt få fram politioker som vågar sätta foten i baken sätta syopp och värna om medborgarna ,

 

Politik och demokrati KD:s Valmanefest är vägen till ett tryggt och fingerande Sverige

God morgon Sverige och Västernorrland.
KD:s Valmanefest måste ju vara något som passar alla Så här står det i Valmanefestet
VÅRD
Avskaffa Landstingens Sjukgårdsansvar

TTRYGGHET
Dkärp straffen för Vålds och Sxexbrott

Du skall kunna lita på Sverige

ÄlLDRE
Bygg fler äldreboenden

Tänk vilket underbart fungerande Sverige vi skulle kuna få om vi fick bort kolossen på lerfötter Landstinget och ett maktskifte i Sverige som förverkligar ett sådant valmnnefest

Sveriges nya regering

Tro vad detta Expeditionsminiostär kommer att göra för Norrland och då främst för Västernorrland, som under årens lopp drabbats av bakslag på flera omnråden , värst drabbat är nog områdena vård , skola och pmsorg, men även riktiga arbeten sakas och många människor skickas i olika åtgärder, många förvaltningar Kommuner och Landsting går med ofantliga underskott,vilket man skyller på minskade anslaf, och därmed bär ju regeringhn ett oerhört ansvar för att inte förvärra kaoset ytterliggare, men de senaste åren med Löfven i spetsen har ju ionget blivit bättre, utan snarare just mycket sämre, Jag ger dem 100 dagar sedan får vi se

Regeringsformen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.

Borde nog stå all makt i sverige borde utgå från folket, eftersom det är folket som utgör det demokratiska Sverige,, men hur stämmer Regeringsformen med verkligheten ? Rätt illa kan tyckas

Annika Strandhäll – Äldre belastar vården, inte flyktingarna.

Annika Strandhälls uttalande om att det skulkle vara de äldre och inte flyktingarna som belastar den svenska vården måste nog vara en av de dummaste uttalanderna denan månad,, hon vet nog inte vad hon pratar om, att beskylla den egna befolkningen för att vara till belastning för svensk sjukvård vitytnar om inkompetens, med tanke poå den kris som vården i Sverige genomlider sedan flera decwnier så undvikaer man i möjligaste mån att belasta den,desutom vbbetalar vi våran skatt för vilken bi har rätt att nyttja våra sociala system , däremot betalar flyktingar ingen skatt eftersom de sällan ekller aldrig har någon inkomst , alltsp är nog slutsatsen ganska enkel att dra att det är flyktingarna som belastar den svenska vården och knappast vi svenskar själva .
Anmika Strandhäll skall nu skyndsamt gå ut med en offentlig ursäkt till Sveriges befolkning för sitt tämligen ogenomtänkta uttalande

Sveriges expeditionsministär

Sverige har ingen regering, endast ett expeditionsministär.Dags att avsätta denna marionett, vad gäller Norrland och säkert större delen av Sverige har Löven inte lagt ett ända strå i kors för att rädda väsentliga verksamheter, hade han gjort vad som åligger en statsman hade t.e.x vården skolan och omsorgen inte varit så starkt drabbad av nedrustning som den är, hade denna marionett menat allvar med sitt besök i Sollefteå tidigare i år för att ta till sig ockupanternas åsikter, så hade han sagt nej nu får det vara nog med nedrustning, i  vården, men nej eländet tycks bara bli värre och värre, och Landstinget har fortfarande efter minst 40 års påtalan aldrig varit kapabla att skaka fram vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för nedrustningen i vården, det fanns ett starkt hopp om att vi skulle få bort den rödgröna röran från makten, men tydligen har vi fortfarande allt för många som sover sig genom mandatperioderna och därmed inte ser och inser hur illa Löfven och hans lakejer sköter Sverige, nu har vi ingen regering utan ett expeditionsministär som lika fullt inte duger något till , alltså alternativet heter nyval, detta hade inte behövt hända om Sverige och Västernorrland hade insätt att denne man är inkompetent och oduglig som regent.

Valet 2018

PÅ söndag är det val, och då vill vi se en förändring till det bättre inte minst i Landstinget, men även på regeringsnivå,  Landstinget lovade 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, av 3 akutsjukhus vart det i praktiken 2 kvar Sundsvall och Örnsköldsvik och utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen blev i stället en total avveckling, utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser. Nu gäller det att rösta rätt på söndag, så att vi får bort dem som i alla tider sagt sig värna om de sjuka svaga och handikappade och få en duglig regering och ett dugligt Länsparlament till Västernorrland, kom i håg att rösta du som är röstberättigad, det är en möjlighet att göra skillnad.

Viktiga frågor inför valet

Viktiga frågor inför valet 9 september

Vad patienterna i exempelvis Västernorrland tycker om denna fråga kan inte vara okänt för någon ända sunt tänkande människa,så nu gäller det att få bort de som raserat vården i Västernorrland Sossarna i Landstinget. någon individuell och patientanpassad rehabiliteringsvård är det inte tal om längre i Västernorrland,sedan man slagit sönder den medicinsk rehabiliteringen Härnösand och Sollefteå¨Akutsjukhus

Detta är ett bedrövligt svek av de parti = S som säger sig värna om de svaga handikappade och sjuka

Andreas Menzel

Vad tycker partierna om vård och rehabilitering?

I hälso- och sjukvårdslagen anges det att patienten har rätt till en individuell rehabiliteringsplan. En mycket viktig grund, för att en person med en neurologisk diagnos ska må så bra som möjligt. Men bara 17 procent av Neuros medlemmar hade 2018 en individuell rehabiliteringsplan. Hur tänker ert parti gå tillväga för att alla som behöver en individuell rehabiliteringsplan i Sverige, ska få det i praktiken?

Neuro anser efter en medlemsundersökning att det finns ett behov av att Sverige skaffar sig en samlad bild över den neurologiska rehabiliteringen. Detta för att se vilka åtgärder som krävs för att kunna skapa en jämlik rehabilitering utifrån individens behov. Därför föreslår Neuro att en parlamentarisk kommitté tillsätts kring neurologisk rehabilitering. Ställer ert parti upp bakom Neuros krav på en parlamentarisk kommitté om neurologisk rehabilitering?

På vår webb kan du läsa hur de åtta nuvarande riksdagspartiernas talespersoner för vårdfrågor svarade på dessa frågor. Där finns även en artikel från överlämnandet av rehabrapporten till Socialdepartementet.

Ordförandebloggen

LSS och assistansfrågan i valdebatten

Med dagar kvar till valet avverkas debatt efter debatt och glädjande nog – äntligen, ligger LSS-reformen på bordet på allvar. LSS har många ansikten – i morgon kan det handla om dig eller mig! Nermonteringen av en av de bästa svenska frihetsreformerna i modern tid, har accelererat de senaste åren och konsekvenserna är ofattbara, hävdar Neuros ordförande Lise Lidbäck.

Läs mer i ordförandebloggen på vår webb. Där kan du även läsa artikeln om Anders Jonsson som kan jobba i verkstadsindustrin och resa tack vare sin personliga assistans.

Initiativ till insamling

Hensmåla Triathlon bidrar till stoppa ALS

För sjätte året i rad arrangerades Hensmåla Triathlon, en tävling i och runt Stora Hensjön i trakten av Tingsryd i södra Småland. De tävlande börjar med 340 meter simning i sjön, därefter cyklar de direkt 9,2 kilometer runt samma sjö och tävlingen avslutas med 6,5 kilometers löpning. Allt överskott går till als-forskning via Neurofonden och i år blev resultatet hela 125 000 kronor.

Reportage från Almedalen

Patientmedverkan utvecklar vården

En medborgarstyrd sjukvård där läkarna får betalt för hur väl de lyckas med att ge patienterna vård och hur personerna mår efter sin vård. Detta spännande ämne kunde man ta del av på ett av seminarierna under Almedalen 2018.

Huvudtalare var Dr Vivek Reddy från CHIO Intermountain Health Center i Utah USA. Han berättar hur de har fått till en arbetsmodell med väl fungerande värdebaserad vård där patienterna är i centrum. Neuros kanslichef Kristina Niemi medverkade också för att ge patienternas syn på en patientstyrd vård.

Du som inte var i Almedalen kan nu ta del av inslaget i Neuropodden. Vi har även fler inspirerande artiklar och intervjuer från Almedalen på vår webb.

Vi skickar information till dig som är medlem i Neuro eller som har deltagit i någon av våra kampanjer. Du kan avregistrera dig från utskick längst ner i mejlet.

Tel: 08-677 70 10
neuro.se

Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Valfläsket kokar för fullt i Västernorrland

Nu kokas valfläsket för fullt

Vill satsa på primärvård
Västernorrland
Mer pengar till primärvården och bättre tillgänglighet inom sjukvården.
Socialdemokraterna vill skapa ett trendbrott i Region Västernorrland.
– Viktigaste frågan är att vi ska ha en god tillgänglighet till vård, säger Sara Nylund (S) från Härnösand.

Hon är andranamn på partiets regionlistor.

En satsning på primärvården är ett flaggskepp bland löftena.

– Vi vill öka andelen pengar till primärvården. I dag har vi en mindre andel av våra pengar som går till primärvården om man jämför med andra län.

Hur ska ni lyckas att hitta fler familjeläkare?

– Dels måste man öka antalet utbildningsplatser, dels måste vi vara en attraktiv arbetsgivare.

Tvingas ni då spara på sjukhusen?

– Nej, inte om vi får en S-ledd regering för då vet vi att vi får mer medel.

Sara Nylund tycker att det blåser positiva vindar och försvarar nedläggningarna i Sollefteå.

– Det var rätt att fatta de besluten. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi har en långsiktig patientsäker vård.

Hur många akutsjukhus vill ni ha i länet?

– Vi har tre och det ska vi fortsätta att ha.

Även länsklinikorganisationen tar hon i försvar.

– Lokala ledarskapet ska utvecklas, men i samklang med länsklinikorganisationen. Det ger den bästa vården för oss.

Partiet arbetar för kortare vårdköer.

– För oss handlar det om att fortsätta satsa ekonomiska medel på sjukvården. Enda sättet att få bort klyftorna i vården är att den är tillgänglig för alla och då måste välfärden gå före skattesänkningar.

Beträffande den ökande psykiska ohälsan vill Sara Nylund ta ett krafttag genom samverkan mellan regionen och kommunerna.

– Det handlar också om att vi gör screeningar på psykisk hälsa i skolan.

Hur ska ni få fler länsbor att åka kollektivt?

– Genom att fortsätta satsa på turtäthet och som jag tycker även arbeta med priset.

Med vem kan ditt parti samarbeta efter valet?

– Vi håller alla dörrar öppna. Vi vill samarbeta med de partier som vill fortsätta att ta ansvar för hälso- och sjukvården, samt utveckla primärvården, skapa ordning och reda i ekonomin, men vi kommer under inga omständigheter att samarbeta med Sve- rigedemokraterna.

Ove Öst
060–19 72 77
[email protected]
Klas Leffler
0611-55 48 30
[email protected]
Socialdemokraterna i regionvalet
S är ett av åtta partier som sitter i regionfullmäktige.

Så gick det i förra valet

Antal röster 2014: 75 976 (+13 045)

Andel röster 2014: 48 procent (+7,6)

Mandat: 38 (+6)

Tre första namnen på årets valsedlar

1) Glenn Nordlund, kommunalråd, Örnsköldsvik,

2) Sara Nylund, 41 år, egen företagare, Härnösand,

3) Roger Johansson, 55 år, Matfors,

3) Hans Backlund, 60 år, Sundsvall,

3) Jan-Olov Häggström, 60 år, ekonom, Köpmanholmen,

3) Robert Larsson, 39 år, servicetekniker, Kramfors.

(Partiet har fyra valsedlar med gemensam etta och tvåa.)

Andel kvinnor på valsedeln: 49,5%

Varför rösta på Socialdemokraterna?

”Vi sätter välfärden före skattesänkningar. Vi tar ansvar för hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen i Västernorrland. För mig är det självklart att man ska rösta på Socialdemokraterna för ett starkare samhälle och ett tryggare Västernorrland”, säger Sara Nylund (S).