Neuroförbundet och HSOs i Västernorrlands utfrågning av Landstingspolitikerna

På Torsdag Dags Kvällen var det dags för Neuroförbundet att ställa våra Landstingspolitiker mot väggen, och av förklarliga skäl var frågorna många, en av de stora frågorna var sveket om den utlovade utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen, so, Landstinget slagit spiken i kistan för och i samband med denna fråga kom även frågan om konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser upp, stafett kostnaderna, överbeläggningarna i Sundsvall,skumrask avtalen till olika chefer i Landstinget och mycket annat som för oss medborgare är väldigt viktiga frågor, tyvärr uteblev svaren på de flesta frågorna, så mycket klokare om vad som händer efter valet vart man ju inte, men bra att få vädra för oss medborgare och patienter viktiga frågor.

Politikerutfrågning

Nytt år 2018 ett valår

2018 har just startat och,och 2018 är som vi alla vet valår , ett valår som för Västernorrland borde innebära extra vaksamhet, mot bakgrund av Landstingets nedrustning i vården och alla svek om utveckling, den medicinska Rehabiliteringen i Västernorrland är ett minne blott och 3 akutsjukhus                     har blivit 2,skattemedel har i stället gått till dyra chefer,konsulter och stafetter. och man frågar sig hur våra beslutsfattare tänkt sig att de skall komma i åtnjutande av något förnyat förtroende efter alla svek och all nedrustning i vården som på inga villkor kan anses bero på ekonomi, eftersom stora summor av våra skattemedel har gått till chefsavtal,konsulter och politikerarvoden, hur nu Landstinget tänker försöka att reparera denna skada inom de   knappa 9 månaderna som återstår till valet är totalt obegripligt, och må man hoppas att hela Västernorrlands befolkning kommer i håg Landstingets svek om utveckling av vården i Västernorrland, vad gäller stafetter så måste det anses vara en följd av att allt fler fasta läkare valt att fly Landstinget i Västernorrland, bland annat till följd av de omänskliga arbetsvillkor som råder i vården i Västernorrland, något som drabbar såväl patienter som personal, och som måste anses mycket kostsamt för Landstinget ch därmed även för oss medborgare och skattebetalare. , så nu gäller det att antingen få en Landstingsledning som håller avgivna löften och ser till att återställa ordningen i vården eller så är det bara att packa i hop och gå hem.

Centern tar ställning för Sollefteå Akutsjukhus, men vem tog/tar ställning för att Västernorrland har en fungerande Medicinsk rehabilitering ?

Detta kallar Landstinget utveckling

Jätte bra att Centern tar ställning för Sollefteå Sjukhus (Akutsjukhus), däremot är det mycket bekymmersamt att ingen riktigt tycks ha orkat att motargumentera den rödgröna Landstingsrörans iver att slå sönder så väl Härnösands Akutsjukhus som den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, vilket fått till följd att unga människor med Neurologiska sjukdomar och skador i Västernorrland står utan medicinsk rehabilitering, sedan man slagit sönder den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, och att detta inte hade eller har med ekonomi att göra har vi ju fått bevisat och klart för oss mer än en gång med tanke på hur Landstingets slösar med våra skattemedel på dyra chefsavtal, ekonomidirektörer och verksamheter som i egentlig mening inte har med Landstinget att göra,. Så nu har Landstinget en ny dyr regiondirektör som kostar skjortan för oss skattebetalare och medborgare och därmed kräver vi nog till mans att han tar i med hårdhandskarna, slår näven i bordet och städar Landstingstrappan från toppen, för att rädda vården i Västernorrland och återställa det som Landstinget lovade utveckla, men i stället avvecklade alltså Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand. Till sist står det ju sedan länge klart att den så kallade regionen Västernorrland vart ett dyrt och dåligt skämt för oss medborgare och skattebetalare.

 

Andreas Menzel

Replik till Erik Lövgren Eva Back insändare 2017-06-19

Ni skyller underskottet på de borgerliga och säger att något måste göras för att komma till rätta med Landstingets ekonomi, men frågan är vad ni gör för att komma till rätta med ekonomin, och anser du det vara rätt att nedrusta vården i den takt och utsträckning som Landstinget i Västernorrand har gjort och allt jämt gör samtidigt som ni har kastat ut miljoner på konsulter som försvunnit med pengarna ? Sig Björn Olovsson Margareta Röden Berglind Anders L Johansson, . Ni säger att ni övertog ett underskott från den borgerliga majoriteteten med – 123 miljoner och att något måste göras för att komma till rätta med ekonomin.
Erik Lövgren och Eva Back säger att Landstinget endast råder över avtal som skrivits med Regiondirektören, men eftersom vi inte var region när skumraskavtalen med ovannämnda personer skrevs så kan man väl i fridens fröjders namn inte skylla på en region som inte fanns vid tiden. För nämnda skumraskavtal.

Den kritik jag avser mot svenska domstolar gäller att det tack vare de lagar och paragrafer vi har i Sverige gör det så gott som omöjligt för oss medborgare att överklaga av som i detta fall felaktiga beslut om nedrustning i vården Rehabiliteringsmedicin borta, 3 akutsjukhus har blivit 2 tack vare att landstingets nedrustning i vården, och vad som är mycket anmärkningsvärt i erat svar är att inget nämns om besparingar i Landstingskansliet utan allt går ut på att utarma vården i Västernorrland vilket kommer att leda till att allt fler flyttar från Västernorrland och därmed utarmas Landstingets ekonomi ytterligare.
Till sist skall Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstinget inte skylla det ekonomiska kaoset på de borgerliga, då det var Sossarna och Vänstern som beslutade om bygget av Sundsvalls Sjukhus, i tron att Västernorrland Skulle få Region status och därmed trodde LVM att Sundsvalls sjukhus skulle bli Regionsjukhus, så blev det som vi alla vet inte och för detta får hela Västernorrland nu sota, trots att det i Erik Lövgrens och Eva Backs svar inte nämns ett ända ord om hur mycket man har eller tänker spara på Landstingskansliet för att komma till rätta med det ekonomiska kaoset, och därmed är svaret ensidigt.
Det är mycket märkligt att Erik Lövgren Eva Back med flera skyller vårdkaoset i Västernorrland på de borgerliga, då det var Stig Andersson Agne Olsson med flera alltså S-figurer i Landstinget som lät bilan falla över Härnösands Akutsjukhus, alltså samma majoritetskonstellations som id ag har lagt ner så väl Rehabmediicin som Sollefteå Akutsjukhus. Detta bevisar bara att ni inte är kapabla att ta ansvar för konsekvenserna av era beslut

Landstingets nedrustning i vården rena diktatorsfasoner

Det som landstinget kallar dialog handlar ju i själva verket om en momnolog. D.V.S De lägger fram sina förslag och för att ingen skall hinna eller ha en chans att invända mot dem så ser de tillatt klubba förslagen så fort så möjligt, Alltså mycket Sovjet över Landstinget, kan bara liknas vid rena Öststats fasoner

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
Landstingets nedrustning handlar om rena diktaturfassoner

Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna

Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna. Trots att det är de rödgröna som sitter vid makten och har så des värre gjort sedan 2 mandatperioder, alltså kan Stefan Löfven lika lite som Landstingsledningen i Västernorrland skylla vårdkaoset på de borgerliga partierna. Det tycks vara eftersträvansvärt att inta maktpositionen i Regering Riksdag Landsting och Kommuner. , men när man väl har intagit styrande position som i detta fall för ett helt Land så är det ett märkligt, men ständigt återkommande scenario att de som sitter vid makten inte vill ta ansvaret för konsekvenserna av fattade beslut som i detta fall konsekvenserna av en total havererad vården i Västernorland, Stefan Löfven i likhet med Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen är vare sig kompetenta eller kapabla att ta ansvar för vad som Hamder i vården i Västernorrland och Sverige när de sviker löften om utveckling av vården och i stället nedrustar vården som aldrig förr, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala såväl ekonomisk som med vårt liv och vår hälsa för.
Dags att styrande politiker och tjänstemän görs medvetna om sitt ansvar som de får från oss medborgare när de intar åkpositioner oavsett om det gäller Riksdag och Regering eller Kommuner och Landsting , och oavsett parti.

Politikerföraktet Självförvållat!.

Våra politiker främst i Landstinget klagar ofta över politikerföraktet. Men de har aldrig frågat sig vad som är orsaken till föraktet., förklaringen till politikerföraktet är rätt logisk.
Våra beslutsfattare väljs av oss medborgare att företräda oss i för oss viktiga samhällsfunktioner så som vård, skola, omsorg, och när de inte sköter de uppdrag och de uppgifter som vi medborgare och skattebetalare har rätt att förvänta oss så uppstår det ofrånkomliga och lika oönskade föraktet, vad våra politiker främst i Landstinget i Västernorrland alltså måste göra för att återfå sitt sargade förtroende. är att sköta sig ii för oss medborgare och skattebetalare viktiga samhällsfrågor, och inte lova ett i valet och sedan göra raka motsatsen så som är fallet Landstinget i Västernorrland. Sanningen får vi se i kommande val, fast med tanke på att allt redan har raserats så ligger valet minst ett år för sent.

Socialminister Gabriel Wikströms utspel om Beslutet gällande Sollefteå BB och Akutsjukhus

Socialmonister Gabriel Wikström
Socialminister Gabriel Wikström säger att den oro som Sollefteåborna känner efter BB-nedläggningen i Sollefteå har påverkat beslutet att träffa Landstingsledningen i Västernorrland.
Samma oro och samma frusteration har och känner vi i Härnösand, där nu hela vården undantagen primärvården har slagits i spillror, detta är en i många stycken lika stor och befogad oro som man känner i Sollefteå efter BB-stängningen, och vi skall komma i håg att denna stängning är en nedläggningsprocess är en exakt kopia av totaldemoleringen av Härnösands Akutsjukhus och nu senast medicinsk Rehab, med allt vad dessa nedläggningar för med sig, och frågan är varför inte regeringen gjorde mer för att rädda Härnösands Akutsjukhus, som för övrigt var känt för att ha en av Sveriges bästa medicinkliniker.
Vad gäller den medicinska Rehabiliteringen skulle denna utvecklas enligt Landstingsledningen, det motsatta har skett Väternorrland har i dag ingen fungerande medicinsk rehabilitering för patienter med Neurologiska skador eller sjukdomar, utan dessa patientgrupper har stuvats in på Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, att hävda att vården i Sverige och Västernorrland bedrivs på lika villkor är nonsens och nys och dessutom är beslutet om medicinsk rehab i Härnösand i likhet med beslutet om att stympa Sollefteå Akutsjukhus att betrakta som olagligt, detta oavsett vad svenskt rättsväsen sagt i denna fråga, de stödjer sig på lagar och paragrafer som gynnar politiker och tjänstemän och därmed sparkar man på oss medborgare, skattebetalare och patienter.
och Social ministerns besök och utspel i Sollefteå är att betrakta som ett spel för galleriorna som knappast kommer att gynna oss patienter, medborgare och skattebetalare i Västernorrland. Landstinget har beslutat att utrota Västernorrland därmed basta och då spelar det ingen roll vad vi medborgare och skattebetalare tycker eller tänker. De ni det kallas demokrati. Fy fasen.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Politik och demokrati.

God morgon
Slås just av en tanke hoppas fler har fundferat så någon gång.
Vad är det som gör att våra beslutsfattare i Landstinget så kattegorisk kör över medborgarna, medan det är betydlig mlättare att ha me beslutsfattarna i Kommunen att göra.
Landstingspolitiker kör devisen Ångvältsmetoder och går inte att påverka, trots att de har meedborgarnas liv och hälsa i sina hände.
Komunpolitiker handhar även dessa våra skkattepengar de lyssnar, tar till sig och går även oftast att påverka, vad är skillnaden ? Det handllar ju ofta om samma folk som sitter och beslutar fast i 2 olika organ, men med medborgarna i centrum

Är Politikerna i Landstinget verkligen folkvalda ?

Tänk att det skall vara sådan markant skillnad mellan folkvalda i våra Kommuner och folkvalda i Landstinget.
De som sitter som folkkvalda och tjänstemän i Kommunerna går det för det mesta att föra en rätt öppen och konstruktiv dialog, medan de som sitter folkvalda i Landstinget tycks köra sitt eget Race och därmed struntar man fullständigt i folket. Dags att Landstingen försvinner, De är ju i vart fall inte till för folket, det har vi ju fått erfara mer än en gång Är våra beslutsfattare i Landstinget verkligen folkvalda nte mist i Västernorrland.. Vad är det för skillnad att vara folkvald i Kommunen eller Landstinget? De skall ju likväl alltid företräda medborgarna, men så tycks inte vara fallet med Landstinget i Västernorrland. Så nu är det dags att få bort denna koloss på lerfötter, och det omgående.