Beklagligt att Centern tycks springa Sossarnas ärenden .

Beklagligt att C springer S Ärenden. detta gynnar på inga villkor det borgerliga blocket, och minskar även chanserna till maktskifte allt mera, vi skulle ju verkligen ha behövt få bort den rödgröna röran, för att försöka att rädda vad som räddas kan, vården har de ju redan som bekant förstört, trots löften om utveckling av vården i Västernorrland,men nu gäller nog snart våningssängar om man hamnar på sjikhuse,för det råder ju ständigt platsbrist och alldeles för långa väntetider vid så väl planerade spm akuta besök

Löfven har redan börjat steka nästa valfläsk

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260990133986497&set=gm.2953110811373530&type=3&theater&ifg=1

Löfven Lovar runt håler tunt och pratar strunt. De senaste valen har dess värre han varit den som tagit makten,även om utgången hade kunnat bli en annan om de borgerliga hade kunnat samsas om en stabil plattform. då hade vi sluppit denne svikare och lögnare, allt som skulle bli bättre genom löfvens regering har bara blivit säömre. De svaga och sjuka och handikappade slåss för sin rätt lika så de arbetslösa.

Vården skärs ner allt mer och mer, violket gör att många vårdanställda flyr vården inte mindt i Västernorrland, vilket har fått till följd att många som söker vård tvingas vänta onödigt länge på grund av växande köer, trots deetta påstår vår stadsminister Löfvev att det går bra för Sverige , i vilket avseende han tycker att det bgåår bra har han aldrig pressicerat, så man kan bara konstatera att han och andra beslutsfattare unte minst i Landstinget lever med en skrämmande falsk verklighetsbild , och hur nab skall koma till rätta med denna falska verklighetsbild är det nog knappast någon som har någonm lösning på, eftersom allt vad vi som medborgare och skattebetalare säger viftas undan,trots att det är vi sim mest konkret konfronteras med sanningen, det märkliga är bara att när valet närmar sig tycks man ha glömt bort alla svikna löften, så hur skall vi då kunna få någon förändring åt det positiva hållet kan man fråga sig ?

Stora brister i vårat Socialförsäkringssystem

Stora brister i Sveriges Socialförsäkringssystem

Till Sveriges Regering

Stadsminister Stefan Löfven

Socialförsäkringsminister Annia Strandhäll

 

Hej!

Tillskriver er med anledning av de allt större och därmed allt mera kännbara bristerna i vårat socialförsäkringssystem.

Sedan årsskiftet 2018-2019 debiterar t.ex. Landstinget i Västernorrland 400 kronor för en ambulanstransport, vidare har vi ett tandvårdssystem som gör det så gott som omöjligt för ekonomiskt svaga grupper att ens söka nödvändig tandvård vilket som vanligt drabbar de sjuka, handikappade och ekomomisit svagaste värst och hårdast, som exempel skall jag nämna ett eget upplevt fall den senaste veckan , jag biter ut en fyllning och kontaktar  givetvis folktandvården i Härnösand  som vänligt och villigt fick fram en tid samma dag, jag tog givetvis denna tid, eftersom jag var tvungen att få problemet åtgärdat så snabbt så möjligt, choken kom dock när jag kommer till kassan, och den vänliga kassörskan slår in beloppet som slutade på 1367 kronor för en tand och ca 20 minuters arbete detta medan Landstinget/en slösar miljoner årligen på verksamhet som inte tillhör vården och därmed inte borde ligga på Landstinget, det är alltså dags att renodla Landstingets verksamhet så att de sköter den allt mer hårt ansatta vården ock inte pysslar med en massa annat  lika så brådskar det  att se över Sveriges Socialförsäkringssystem som alltså omfatats av mycket stora allvarliga brister och inte göra sjuk och tandvård till en klassfråga .

 

Härnösand 2019-03-09

 

Andreas Menzel

Svar till Sussanne Sjöstedt .

Den rellevanta rågan hade väl avrit för vem är sossepacket relevata? Knapapst för oss medborgare och skattebetalare ,
Ja man kan väl fråga sig för vem våra politiker är till för. Sossarna raserar vården i Västernorrland och Sverige i raketfart ock struntar fullständigt i medborgarna , allt sker på olagliga grunder aoch utan lagliga beslutsunderlag, i stället rusar kostnaderna för stafetter, och överbeläggningar i höjden, detta kallar man god ekonomisk hushållning och illgänglighet, de saknar inte kon förän båsen är tom och inte då heller , dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och samtidigt få fram politioker som vågar sätta foten i baken sätta syopp och värna om medborgarna ,

 

Politik och demokrati KD:s Valmanefest är vägen till ett tryggt och fingerande Sverige

God morgon Sverige och Västernorrland.
KD:s Valmanefest måste ju vara något som passar alla Så här står det i Valmanefestet
VÅRD
Avskaffa Landstingens Sjukgårdsansvar

TTRYGGHET
Dkärp straffen för Vålds och Sxexbrott

Du skall kunna lita på Sverige

ÄlLDRE
Bygg fler äldreboenden

Tänk vilket underbart fungerande Sverige vi skulle kuna få om vi fick bort kolossen på lerfötter Landstinget och ett maktskifte i Sverige som förverkligar ett sådant valmnnefest

Sveriges nya regering

Tro vad detta Expeditionsminiostär kommer att göra för Norrland och då främst för Västernorrland, som under årens lopp drabbats av bakslag på flera omnråden , värst drabbat är nog områdena vård , skola och pmsorg, men även riktiga arbeten sakas och många människor skickas i olika åtgärder, många förvaltningar Kommuner och Landsting går med ofantliga underskott,vilket man skyller på minskade anslaf, och därmed bär ju regeringhn ett oerhört ansvar för att inte förvärra kaoset ytterliggare, men de senaste åren med Löfven i spetsen har ju ionget blivit bättre, utan snarare just mycket sämre, Jag ger dem 100 dagar sedan får vi se

Regeringsformen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas.

Borde nog stå all makt i sverige borde utgå från folket, eftersom det är folket som utgör det demokratiska Sverige,, men hur stämmer Regeringsformen med verkligheten ? Rätt illa kan tyckas

Annika Strandhäll – Äldre belastar vården, inte flyktingarna.

Annika Strandhälls uttalande om att det skulkle vara de äldre och inte flyktingarna som belastar den svenska vården måste nog vara en av de dummaste uttalanderna denan månad,, hon vet nog inte vad hon pratar om, att beskylla den egna befolkningen för att vara till belastning för svensk sjukvård vitytnar om inkompetens, med tanke poå den kris som vården i Sverige genomlider sedan flera decwnier så undvikaer man i möjligaste mån att belasta den,desutom vbbetalar vi våran skatt för vilken bi har rätt att nyttja våra sociala system , däremot betalar flyktingar ingen skatt eftersom de sällan ekller aldrig har någon inkomst , alltsp är nog slutsatsen ganska enkel att dra att det är flyktingarna som belastar den svenska vården och knappast vi svenskar själva .
Anmika Strandhäll skall nu skyndsamt gå ut med en offentlig ursäkt till Sveriges befolkning för sitt tämligen ogenomtänkta uttalande

Sveriges expeditionsministär

Sverige har ingen regering, endast ett expeditionsministär.Dags att avsätta denna marionett, vad gäller Norrland och säkert större delen av Sverige har Löven inte lagt ett ända strå i kors för att rädda väsentliga verksamheter, hade han gjort vad som åligger en statsman hade t.e.x vården skolan och omsorgen inte varit så starkt drabbad av nedrustning som den är, hade denna marionett menat allvar med sitt besök i Sollefteå tidigare i år för att ta till sig ockupanternas åsikter, så hade han sagt nej nu får det vara nog med nedrustning, i  vården, men nej eländet tycks bara bli värre och värre, och Landstinget har fortfarande efter minst 40 års påtalan aldrig varit kapabla att skaka fram vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för nedrustningen i vården, det fanns ett starkt hopp om att vi skulle få bort den rödgröna röran från makten, men tydligen har vi fortfarande allt för många som sover sig genom mandatperioderna och därmed inte ser och inser hur illa Löfven och hans lakejer sköter Sverige, nu har vi ingen regering utan ett expeditionsministär som lika fullt inte duger något till , alltså alternativet heter nyval, detta hade inte behövt hända om Sverige och Västernorrland hade insätt att denne man är inkompetent och oduglig som regent.

Valet 2018

PÅ söndag är det val, och då vill vi se en förändring till det bättre inte minst i Landstinget, men även på regeringsnivå,  Landstinget lovade 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, av 3 akutsjukhus vart det i praktiken 2 kvar Sundsvall och Örnsköldsvik och utvecklingen av den medicinska rehabiliteringen blev i stället en total avveckling, utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser. Nu gäller det att rösta rätt på söndag, så att vi får bort dem som i alla tider sagt sig värna om de sjuka svaga och handikappade och få en duglig regering och ett dugligt Länsparlament till Västernorrland, kom i håg att rösta du som är röstberättigad, det är en möjlighet att göra skillnad.