Regionfrågan sprack

Läser just att regionfrågan sprack under onsdagen och tack gode gud för det kan man nog säga.i 8 år har utredaren Glen Nordlund arbetat med regionfrågan och o går nåddes han enligt uppgifter i Tå av beskedet att det inte blir någon Region med  Jämtland och tack gode gud för att detta förslag sprack ett sådant förslag hade bara kostat oss medborgare och skattebetalare en massa pengar till ingen nytta samtidigt som besluten hamnat ännu längre ifrån medborgarna än i dag, den ända fördelen som man hade kunnat skönja var att vi med all sannolikhet hade blivit av med kolossen på lerfötter Landstinget och i och med detta hade nog valfriheten i vården ökat, men nu torde det dröja innan en ny ansökan kommer till stånd vilket kan gynna oss skattebetalare i Västernorrland

Västernorrland får nej från Regeringen till bildandet av egen region

Västernorrland får nej av regeringen till bildandet av egen region, och därmed har det fattats ett klokt beslut av regeringen.

Ett samgående med Västerbotten kan däremot bli till fördel för Västernorrland för då kan vi ju förhoppningsvis skrota Landstinget i Västernorrland som inte har gjort ett vettigt handtag vad gäller frågan om vården de senaste 40 åren ,som aldrig varit så underminerad som nu. Vid ett samgående med Västerbotten försvinner förhoppningsvis Landstinget i Västernorrland, vilket i sin tur borde öka möjligheterna till valfrihet i vården, med en förhoppningsvis förbättrad kvalité för oss medborgare. Jag vill dock  understrecka att vårdpersonalen gör otroliga insatser med tanke på Landstingets ständiga bila hängande över sig, men en ökad valfrihet måste anses som nödvändig och positiv för alla medborgarna.Så sammanfattningsvis vill jag säga skrota genast Landstinget i Västernorrland, bilda region med Västerbotten. Även om stora enheter i detta fall regioner innebär att beslut kommer långt från medborgarna något som inte direkt gynnar oss medborgare  så bör man se fördelarna för medborgarna i form av ökad valfrihet inom vården  och samtidigt kan Härnösand få ett så efterlängtat hotell med havsutsikt i Landstingshusen