Norrlandsregionerna får kritik för upphandling av Ambulansflyg

Företrädare för Norrlandsregionerna får kritik för upphandlingar, denna gång för upphandling av Ambulansflyg,, men överklaganden är den väg vi som medborgare och skattebetalare har att tillgå, när vi anser att oli,a beslut vilar på felaktiga grunder, att vi sedan har ett rättssystem och lagar som in nehåller en massa kryphål som vi som medborgare och skattebetalare inte känner tiilll och inte heller tydligen skall känna till allt i akt och mmening att göra det så lätt så möjligt för beslutsfattare och fattade beslut att vinna laga kraft är givetvis anmärkningsvärt, I Region Västernorrland har ett flertal märkliga beslut fattats som i medborgarögon är totalt vansinniga, konsulter och chefer har betalats medmiljontals kronor ,allt medan vården rasserats och allt jämt rasseras, mpnga av dessa beslut har varit föremål för rättslig prövning,m men tack vare alla kryphål i svenska lagar är det i praktiken omöjligt att få rätt mot främst Landstinget som fatttat det ena beslotet tokigare än det andra, vilket i mänskliga ögon strider både mot sunt förnuft , men ochså måste anses strida mot lagen, så det är hög tid att lagen skrrivs om så att det på ety mänskligt sätt blir lättare för oss skattebetalare och medborgare att överklaga felaktiga beslut, som det fattats gott om i Region=Landstinget Västernorrland,mbeslut som kostat oiss skattebetalare miljontals kronot genom åren till ingen nytta .