Varför har vi fortfarande politiska val Svenska kyrka?

När Nyårsklockorna ringde in ett nytt millenium 2000 var det meningen att kyrkan och staten skall gå skilda vägar, ett mer än 450 årig äktenskap är upplöst. Men politikens inflytande tycks bestå. Kyrkan väljer att behålla ett krasst jordiskt styrelseskick. Politiker av skilda övertygelser och trosuppfattningar kommer även i framtiden att spika församlingarnas budget, och andra viktiga frågor.

Och som medlem av Svenska kyrkan sedan över 50 år undrar jag varför Svenska kyrkan inte tycks vara konsekventa och välja elektorer som vill verka för församlingarnas och kyrkans bästa utan väljer efter politisk kvotering och övertygelse, när skall kyrkan bli fri från Staten ?

Undrande medlem av Svenska kyrkan sedan över 50 år.

 

Andreas Menzel