Jättefarttyg i Härnösands Hamn

Fatryget Tian En, 37 000 ton och 190 meter lång, har anlöpt Härnösands hamn. Foto: SVT
Jättebåt i Härnösands hamn
Den kinesiska båten Tian En har lagt till i Härnösands hamn. Den kommer lastad med delar till vindkraftsparken som byggs i Jenåsen utanför Liden i Sundsvalls kommun.

Jättefarttyg i Härnösands hamn

Dags för nya regler gällande Sjukresor

Dags för en ny organisation och nya regler för sjukresor.

Ringde nu på morgonen till Sam trans i Ånge för att beställa en sjukresa, vart då på ett rätt bryskt sätt upplyst om att sjukresor skall bokas minst 2 vardagar före ett besök, detta var bi det här läget omöjligt eftersom jag fick ett brev i brevlådan sent på fredag eftermiddag då jag inte längre fanns i min bostad utan hade åkt bort under helgen, jag pratade redan med Samtrans om detta under söndagen och fick då till besked att om jag ringde på måndag morgon så skulle detta ordna sig eftersom man inte får boka sådana resor annat än måndag-fredag, och när jag upptäckte att jag missat att boka körningen hade Samtrans stängt bokningen och det gick alltså inte att boka den körning jag behövde, utan jag vart lovad att om jag ringde måndag morgon så skulle det ordna sig, vilket det också gjorde, men skall jag som kund verkligen behöva höja rösten för att Samtrans skall vart till för mig som kund och inte jag som kund skall vara till för dem ? Knappast !

Det är alltså dags att samtrans ändrar sina regler för bokningar samt att om jag ringer måndag morgon svarar vänligt och tjänstvilligt att då skall vi se hur vi kan ordna det, och inte du skulle ha bokat resan 2 vardagar innan besöket denna text och dessa regler måste snarast göras om , och frågan är väl hur lång tid det tar innan vi som kunder/Patienter får till svar att vi skall boka färdtjänstresorna 1-2 veckor före en resa, men då blommar löken och det är dags för de lokala taxibolagen att återta ansvaret för så väl Färdtjänst som sjukresor, att dessa beslut är fattade av full friska människor står mig helt klart efter måndagsmorgonens samtal med Samtrans.

Sammanfattningsvis vill jag alltså ännu en gång upplysa de ansvariga på Länstrafiken och Samtrans om att det är jag som är kund och Samtrans och Länstrafiken är till för mig som kund och inget annat,avslutningsvis kan man ju fråga sig avd som hänt om detta varit en gammal dam eller herre, med svag hälsa, nu är jag en medelålders man visserligen med krånglande hälsa men huvudet i behåll, jag lät dem alltså inte köra över mig, men efter måndagsmorgonens avsnäsning är det dags att samtrans ordnar en kurs i etik vett och etikett, vill dock avsluta med att säga att detta gäller enskilda personer och inte alla, sedan måste Samtrans bilar förses med anropssystem så att jag som kund slipper att stå timmetals i mobiltelefon för att komma i kontakt med Samtrans, då jag är en av många med sjukbidrag alltså väldigt lite pengar, som skall räcka för alla utgifter och inte bara samtal till Samtrans.

Håller helt med insändaren

Fråhga till våra politiler i Härnösands Kommun

Oroligheterna i Härnösands Centrum.

Med anledning av de senaste oroligheterna i Härnösands Centrum, ställer jag följande fråga.
Vad gör ni för att stoppa dessa oroligheter och samtidigt se till att i så hög grad säkerställa säkerheten för oss medborgare, som sköter sig, och gärna rör oss i centrum även på kvällarna, vi skall förhoppningsvis inte behöva vara rädda eller behöva stanna hemma för att det finns gäng som ställer till med oroligheter, som i sin tur medför känsla av rädsla och oro hos oss medborgare

Sveriges Rikes Lag =Lagboken inte till för oss medborgare och skattebetalare

Sveriges Rikes lag alltså svensk lagbok och dess innehåll tycks inte vara till för oss medborgare och skattebetalare, detta då lagarna tycks vara skrivna så att de gynnar beslutsfattarna, men knappast oss medborgare,skattebetalare, patienter och vad allt vi är i svenskt samhälle.

Ett klart bevis är besluten i Landstinget som missgynnar oss medborgare och gång på annan överklagas, dock måste man fråga sig om lagen och sunt förnuft ständigt är på kollisionskurs med varandra Vi var några som överklagat beslutet om att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin, till stöd för vår/min talan angav jag det ända lagrum, man som medborgare kan försöka stödja sig på Kommunallagen denna lag tycks dock vara en lag med stora hål i nätet,vilket gör det omöjligt för oss medborgare och skattebetalare att påvisa myndigheters i detta fall Landstingets ständiga fel i att nedrusta vården i Västernorrland, och man undrar ju vem som skall få stop på alla korruptionsskandalerna i bunkern Landstinget, där pengarna försvinner i olika fickor, vilket kan liknas vid att kasta en banan åt en apa, apan nafsar bananen och mumsar snabbt i sig denna, Landstinget skyndar sig att göra av med våra skattemedel på en det ena en det andra, och hävdar därefter att man måste dra ner på vården för att spara pengar, men sanningen är ju den att det försvunnit miljoner på konsulter, fallskärmsavtal och nu på flera fall av chefsförmåner som måste anses direkt oskäliga, och därmed missgynnar oss som medborgare, och skall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas måste det till kraftåtgärder omgående för att komma åt alla skandalerna, hade vi som vanliga medborgare sysslat med sådant som Landstingsledningen ständigt sysslar med och som dränerar ekonomin, något som drabbar oss som skattebetalare,patienter,och vårdanställda så hade vi suttit inburade för länge sedan, men vem bär ansvaret för skandalerna i Landstinget, och vem skall buras in där ?

Trevlig helg trots allt och hoppas vi har ett 2018 att se fram emot i Västernorrland.

 

Andreas Menzel

Lagboken gör det omöjligt för oss medborgare att överklaga felaktiga beslut .

Förslag på Ny plats för allsången

Allsången final efter 15 år på Murberget
Eftersom tillgängligheten för icke bilburna försämrats radikalt tack vare att Länsmuseet i ett nafs inbillar sig att trafiken på Murbergsvägen skulle vara skadlig för miljön och farlig för barnen på Murbergets dagis,ett dagis som legat där sedan säkert 40 år, så är det av vikt att Allsången förflyttas till mer oskadlig och tillika mer tillgänglig plats.

Förslag till nya platser från sommaren 2018 är

Mellanholmen som ligger centralt och är lätt att nå för alla, som andra alternativ har vi en trevlig stadspark som lämpar sig alldeles utmärkt för ett sådant evenemang som drar så mycket folk, därmed slår man 2 flugor i en smäll Länsmuseet får ha sin miljö orörd och ostörd och Allsången blir betydligt lätt tillgängligare än hittills, och jag lyckönskar aktörerna med förslagen.

Allsången på Murberget och Spjutegårdens framtid.

Det är väl rätt vanligt att chefer antingen glömmer,förnekar eller förtränger sanningar, men att det för det mesta skall drabba den enskilde talas det inte om och när det påtalas så förnekas det,, det är dags att sätta stopp för Länsmuseets chef Jenny Samuelssons framfart, som innebär bråd död för Spjutegården ja kanske bråd död för hela Museet. ett är dock säkert och det är att med Länsmuseets inställning vad gäller tillgänglighet så är det dags att sätta punkt för Allsången på Murberget,ett uppskattat arrangemang, men med en chef som har den syn hon har på tillgänglighet så är det dags att söka en ny plats för allsången från och med sommaren 2018, och förslagen lyder Stadsparken eller Mellanholmen platser som yppar sig alldeles utmärkt för detta arrangemang och som i och med detta skulle bidra till att göra Härnösands innerstad mer levande och attraktivt sommartid.

Så snälla arrangörer och medarrangörer av Allsången sätt spaden i backen och se på nya alternativ till 2018

Det är kanske dags att skapa en grupp Spjutegårdens och Allsångens vänner.

Andreas Menzel

Sverige är fantastiskt

Sverige är fantastiskt!
Jo Sverige är ett ur många synvinklar mycket bra land att leva i. Vi har inga krig , eller i vart fall inga vapenkrig, vi får röra oss fritt tänka och tycka fritt, ja nästan d.v.s om vi tycker som mängden, har vi däremot åsikter som skiljer sig från mängden blir det snart obekvämt och besvärligt.

Sverige är fantastiskt

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin vill rasera vården i Västernorrland

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin tar strid för Sundsvalls Sjukhus, och vill lägga ner Sollefteå Akutsjukhus, och därmed har åter en person utan förstånd och sans och vett yttrat sig i en fråga som angår ca 100 000, det Magnus Sjödin inte tycks känna till är att det redan i dag råder ett mycket allvarligt kaos vid Länssjukhuset i Sundsball med ständiga överbeläggningar, omänskliga väntetider vid Akuten och på planerade läkarbesök, han tycks inte heller känna till att det är just Sundsvalls Sjukhus som är boven i dramat till att Landstingets ekonomi ser ut som den gör plus att Landstinget har en massapolitiker och tjänstemän i toppen som inte heller begriper vad de håller på med, och att allt som förstörs i vården drabbar oss som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal, d.v.s.. så länge vi har någon vårdpersonal kvar som villa arbeta åt Landstinget i Västernorrland. Det är ännu en gång dags att såga från toppen och att 5rädda det som är väsentligt vården i Västernorrland
Dags att skilja Västernorrland från Medelpad och lägga ner Landstinget

Tidigare Kommunalråd i Sundsvall tar strid för Sundsvalls Sjukhus

Vad håller på att hända med vårtat civilicerade samhälle

Reflektion över den skrämmande utveckling som vårat samhälle tycks gå i genom i allt större utsträckning. Vad håller på att hända med vårat moderna samhälle, med ett informationsflöde som knappast skådat maken ? För så där 30-40 år sedan höll man kontakt med varandra genom personliga kontakter, brev eller senare telefon, man kunde också komna överens om hur man signalerade olika händelser., man ringde varandra eller var man nära grannar kilade man in och sa hej och hade oftast en trevlig stund tillsammans . I dag tycks de sociala medierna, e-post Face Book Twister och allt va de nu heter ha övertagit rollen av de personliga kontakterna, de fasta telefonerna tycks försvinna allt mera och ersättas av mobiltelefoner, där den enskilde kan bestämma hur, när och om man överhuvudtaget vill bli nådd någon gång. Tekniken i all ära men den får inte ersätta de personliga kontakterna, med ett förfall av det svenska telenätet riskerar vi också en allt större isolering av de människor som inte har de kontaktnät som de flesta har i dag. Självupptagenheten tycks ha blivit ett gissel för många, som lätt säger nej tack en annan gång jag har så mycket att göra , och visst har de flesta mycket att göra i dag, men inte så mycket att de inte har tid med en personlig kontakt, vilket vi alla mår bra av , om denna utveckling fortsätter, så ökar risken för ensamhet och utslagning i samhället något som kommer att kosta mångmiljonbelopp i vård, en vård som står inför ett allt större tryck trots ständigt minskade resurser. Vem tar ansvar för vad som håller på att hända med vårat välfärdssamhälle?

Teatercaféet Söndag 12 Oktober

Som sann och trogen teatervän skriver jag dessa rader som svider i mitt hjärta.
Teatercaféerna på Härnösands teater har alltid och kommer förhoppningsvis även ii fortsättningen att vara något att se fram emot. Men söndagens café, måste liknas vid en ljudets fasa. Varför måste det användas så fruktansvärt mycket elektronisk utrustning så att den som, har problem med tinnitus eller för den delen även epileptiker tvingas lämna ett evenemang som i alla år har varit och förhoppningsvis även i fortsättningen kommer att förbli ett omtyckt och trevligt evenemang. Teatercaféet är inte minst en trevlig mötesplats, men att först betal 100 kr i inträde för att kort efter att programmet startat upptäcka att ljudvolymen är så outhärdlig så att man blir illamående känns inte roligt. Jag gick alltså hem och var rätt besviken och ledsen. Detta är så vitt jag förstår inte teaterföreningens mening och förhoppningsvis inte heller de agerandes avsikt. Hade man haft lite kännedom om ljud så hade man gott ut och lyssnat i lokalen hur högt det var så hade man kunnat åtgärda detta före framträdandet. Förhoppningsvis var detta en olyckshändelse. När jag skriver dessa rader är jag fortfarande rätt ledsen och besviken, men teatercaféerna kommer jag inte att överge. Ett gott råd är dock att ta reda på vad de som anmält sitt intresse för ett teatercafé har för repertoar.. då får man antingen skriva obs förenat med höga ljudvolymer eller tacka nej till sådana grupper.