Sveriges Rikes Lag =Lagboken inte till för oss medborgare och skattebetalare

Sveriges Rikes lag alltså svensk lagbok och dess innehåll tycks inte vara till för oss medborgare och skattebetalare, detta då lagarna tycks vara skrivna så att de gynnar beslutsfattarna, men knappast oss medborgare,skattebetalare, patienter och vad allt vi är i svenskt samhälle.

Ett klart bevis är besluten i Landstinget som missgynnar oss medborgare och gång på annan överklagas, dock måste man fråga sig om lagen och sunt förnuft ständigt är på kollisionskurs med varandra Vi var några som överklagat beslutet om att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin, till stöd för vår/min talan angav jag det ända lagrum, man som medborgare kan försöka stödja sig på Kommunallagen denna lag tycks dock vara en lag med stora hål i nätet,vilket gör det omöjligt för oss medborgare och skattebetalare att påvisa myndigheters i detta fall Landstingets ständiga fel i att nedrusta vården i Västernorrland, och man undrar ju vem som skall få stop på alla korruptionsskandalerna i bunkern Landstinget, där pengarna försvinner i olika fickor, vilket kan liknas vid att kasta en banan åt en apa, apan nafsar bananen och mumsar snabbt i sig denna, Landstinget skyndar sig att göra av med våra skattemedel på en det ena en det andra, och hävdar därefter att man måste dra ner på vården för att spara pengar, men sanningen är ju den att det försvunnit miljoner på konsulter, fallskärmsavtal och nu på flera fall av chefsförmåner som måste anses direkt oskäliga, och därmed missgynnar oss som medborgare, och skall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas måste det till kraftåtgärder omgående för att komma åt alla skandalerna, hade vi som vanliga medborgare sysslat med sådant som Landstingsledningen ständigt sysslar med och som dränerar ekonomin, något som drabbar oss som skattebetalare,patienter,och vårdanställda så hade vi suttit inburade för länge sedan, men vem bär ansvaret för skandalerna i Landstinget, och vem skall buras in där ?

Trevlig helg trots allt och hoppas vi har ett 2018 att se fram emot i Västernorrland.

 

Andreas Menzel

Lagboken gör det omöjligt för oss medborgare att överklaga felaktiga beslut .

Förslag på Ny plats för allsången

Allsången final efter 15 år på Murberget
Eftersom tillgängligheten för icke bilburna försämrats radikalt tack vare att Länsmuseet i ett nafs inbillar sig att trafiken på Murbergsvägen skulle vara skadlig för miljön och farlig för barnen på Murbergets dagis,ett dagis som legat där sedan säkert 40 år, så är det av vikt att Allsången förflyttas till mer oskadlig och tillika mer tillgänglig plats.

Förslag till nya platser från sommaren 2018 är

Mellanholmen som ligger centralt och är lätt att nå för alla, som andra alternativ har vi en trevlig stadspark som lämpar sig alldeles utmärkt för ett sådant evenemang som drar så mycket folk, därmed slår man 2 flugor i en smäll Länsmuseet får ha sin miljö orörd och ostörd och Allsången blir betydligt lätt tillgängligare än hittills, och jag lyckönskar aktörerna med förslagen.

Allsången på Murberget och Spjutegårdens framtid.

Det är väl rätt vanligt att chefer antingen glömmer,förnekar eller förtränger sanningar, men att det för det mesta skall drabba den enskilde talas det inte om och när det påtalas så förnekas det,, det är dags att sätta stopp för Länsmuseets chef Jenny Samuelssons framfart, som innebär bråd död för Spjutegården ja kanske bråd död för hela Museet. ett är dock säkert och det är att med Länsmuseets inställning vad gäller tillgänglighet så är det dags att sätta punkt för Allsången på Murberget,ett uppskattat arrangemang, men med en chef som har den syn hon har på tillgänglighet så är det dags att söka en ny plats för allsången från och med sommaren 2018, och förslagen lyder Stadsparken eller Mellanholmen platser som yppar sig alldeles utmärkt för detta arrangemang och som i och med detta skulle bidra till att göra Härnösands innerstad mer levande och attraktivt sommartid.

Så snälla arrangörer och medarrangörer av Allsången sätt spaden i backen och se på nya alternativ till 2018

Det är kanske dags att skapa en grupp Spjutegårdens och Allsångens vänner.

Andreas Menzel

Sverige är fantastiskt

Sverige är fantastiskt!
Jo Sverige är ett ur många synvinklar mycket bra land att leva i. Vi har inga krig , eller i vart fall inga vapenkrig, vi får röra oss fritt tänka och tycka fritt, ja nästan d.v.s om vi tycker som mängden, har vi däremot åsikter som skiljer sig från mängden blir det snart obekvämt och besvärligt.

Sverige är fantastiskt

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin vill rasera vården i Västernorrland

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin tar strid för Sundsvalls Sjukhus, och vill lägga ner Sollefteå Akutsjukhus, och därmed har åter en person utan förstånd och sans och vett yttrat sig i en fråga som angår ca 100 000, det Magnus Sjödin inte tycks känna till är att det redan i dag råder ett mycket allvarligt kaos vid Länssjukhuset i Sundsball med ständiga överbeläggningar, omänskliga väntetider vid Akuten och på planerade läkarbesök, han tycks inte heller känna till att det är just Sundsvalls Sjukhus som är boven i dramat till att Landstingets ekonomi ser ut som den gör plus att Landstinget har en massapolitiker och tjänstemän i toppen som inte heller begriper vad de håller på med, och att allt som förstörs i vården drabbar oss som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal, d.v.s.. så länge vi har någon vårdpersonal kvar som villa arbeta åt Landstinget i Västernorrland. Det är ännu en gång dags att såga från toppen och att 5rädda det som är väsentligt vården i Västernorrland
Dags att skilja Västernorrland från Medelpad och lägga ner Landstinget

Tidigare Kommunalråd i Sundsvall tar strid för Sundsvalls Sjukhus

Vad håller på att hända med vårtat civilicerade samhälle

Reflektion över den skrämmande utveckling som vårat samhälle tycks gå i genom i allt större utsträckning. Vad håller på att hända med vårat moderna samhälle, med ett informationsflöde som knappast skådat maken ? För så där 30-40 år sedan höll man kontakt med varandra genom personliga kontakter, brev eller senare telefon, man kunde också komna överens om hur man signalerade olika händelser., man ringde varandra eller var man nära grannar kilade man in och sa hej och hade oftast en trevlig stund tillsammans . I dag tycks de sociala medierna, e-post Face Book Twister och allt va de nu heter ha övertagit rollen av de personliga kontakterna, de fasta telefonerna tycks försvinna allt mera och ersättas av mobiltelefoner, där den enskilde kan bestämma hur, när och om man överhuvudtaget vill bli nådd någon gång. Tekniken i all ära men den får inte ersätta de personliga kontakterna, med ett förfall av det svenska telenätet riskerar vi också en allt större isolering av de människor som inte har de kontaktnät som de flesta har i dag. Självupptagenheten tycks ha blivit ett gissel för många, som lätt säger nej tack en annan gång jag har så mycket att göra , och visst har de flesta mycket att göra i dag, men inte så mycket att de inte har tid med en personlig kontakt, vilket vi alla mår bra av , om denna utveckling fortsätter, så ökar risken för ensamhet och utslagning i samhället något som kommer att kosta mångmiljonbelopp i vård, en vård som står inför ett allt större tryck trots ständigt minskade resurser. Vem tar ansvar för vad som håller på att hända med vårat välfärdssamhälle?

Teatercaféet Söndag 12 Oktober

Som sann och trogen teatervän skriver jag dessa rader som svider i mitt hjärta.
Teatercaféerna på Härnösands teater har alltid och kommer förhoppningsvis även ii fortsättningen att vara något att se fram emot. Men söndagens café, måste liknas vid en ljudets fasa. Varför måste det användas så fruktansvärt mycket elektronisk utrustning så att den som, har problem med tinnitus eller för den delen även epileptiker tvingas lämna ett evenemang som i alla år har varit och förhoppningsvis även i fortsättningen kommer att förbli ett omtyckt och trevligt evenemang. Teatercaféet är inte minst en trevlig mötesplats, men att först betal 100 kr i inträde för att kort efter att programmet startat upptäcka att ljudvolymen är så outhärdlig så att man blir illamående känns inte roligt. Jag gick alltså hem och var rätt besviken och ledsen. Detta är så vitt jag förstår inte teaterföreningens mening och förhoppningsvis inte heller de agerandes avsikt. Hade man haft lite kännedom om ljud så hade man gott ut och lyssnat i lokalen hur högt det var så hade man kunnat åtgärda detta före framträdandet. Förhoppningsvis var detta en olyckshändelse. När jag skriver dessa rader är jag fortfarande rätt ledsen och besviken, men teatercaféerna kommer jag inte att överge. Ett gott råd är dock att ta reda på vad de som anmält sitt intresse för ett teatercafé har för repertoar.. då får man antingen skriva obs förenat med höga ljudvolymer eller tacka nej till sådana grupper.

Härnösands Stadsfest, en fest för alla?

Undertecknad var på fredagskvällen ute i det vackra sommarvädret, och tanken var nog att man kanske kunde besöka den enligt många så populära och omtyckta stadsfesten, men pyttsan, när man närmar sig Östra Kanalgatan kan man tro att Härnösand drabbats av jordbävning, då marken skälver och volymerna allt jämt är av så plågsam karaktär så att det helt enkelt inte går att gå in på testområdet, tyvärr finns det en del som hävdar att jag skulle vara motsträvig, bakåtsträvare och gud vet allt, och frågan jag ställer till kommittén för denna tillställning är när Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla ? Epileptiker med flera kan överhuvudtaget inte vistas i dessa epileptiker och liknande kan överhuvudtaget inte vistas i dessa decibeltal på grund av anfallsrisk. Är då detta en fest för alla? Svaret är enkelt. Nej. Och frågan är vad våra beslutsfattare i fullmäktige och miljönämnd gör för att Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla? Tyvärr är detta ett problem som återkommer år från år, allt sedsedan man tycks ha efterapat efterapade Sundsvalls Gatufest, som är av samma karaktär som Härnösands nuvarande Stadsfest. Jag förväntar mig att beslutsfattare i Härnösands Kommun och stadsfest ledning tar till sig av denna kritik som är befogad och vidtar åtgärder så att detta snarast blir en verklig fes. En fest för alla. Om inte så vore det nog bra att införa skattereduktion för dem som inte kan besöka denna tillställning eftersom man betalar för något som man varken har nytta eller glädje av .
Jag vill med skärpa betona att det inte handlar om gnäll då jag gärna går ut på kvällen, men blir besviken över att inte kunna besöka ett arrangemang som sägs betyda så mycket för en stad, vilket det säkerrt också gör men då måste förändringar ske till det bättre vad gäller ljudvolymerna, visst skall det spelas musik , men då måste det också vara musik och inte skrål och vrål.
Till sist emotser jag svar från Miljö ansvariga vad ni har för kommentar och svar på uttalad

Härnösands Stadsfest

Stadsfesten i Härnösand

morgon torsdag kör Stadsfesten i gång i Härnösand.
Ja allt sedan den tidigare så omtyckta Parkfesten blev den så kallade Stadsfesten, en efterapning från Sundsvall, så är detta ju en tillställning som numera tydligen riktar sig till människor som tror sig tåla hur höga ljudvolymer som helst, frågan är bara vad miljönämnden i Härnösand säger om detta, och fråga 2 varför sätter inte miljöansvariga skarpare gränser vad gäller ljudvolymerna så att detta kan bli en fest för alla !. ?

Bert Karlssons förslag om asylboende i Härnösaands Sjukhus

Enligt uppgifter till tidningen Ångermanland Onsdag den 11 juni 2014 vill Bert Karlsson grundare av Skara sommarland starta asylboende i Härnösands Sjukhus, och frågan som osökt uppkommer är vem som skall stå för dessa kostnader ? Vi skall komma i håg att asylsökande är i de allra flesta fall en kostnad för Kommunerna. samtidigt som man skall se till att dessa lever ett så normalt liv så möjligt även under den tid som de väntar på besked i den enskilda asylfrågan. Bert Karlsson skulle istället ha kommit med ett relevant och efterfrågat förslag på drift av Härnösands Sjukhus för det som lokalerna en gång skapade nämligen för att vårda sjuka, så att vi hade sluppit långa transporter och onödig korridorvård det hade vi i Västernorrland verkligen uppskattat,. Jag vill poängtera att jag på intet sätt är emot asylsökande, men någon ordning får det lov att vara , och jag uppmanar Bert Karlsson att komma med ett efterfrågat och relevant förslag till verksamhet i Härnösands Sjukhus lokaler någon form av vård