Föreningsmäsai Härnösand svår tillgänglig

Unnder Lördagen anordnades en Föreningsmässa i Härnösand,där många förringar fick chansen att visa upp sig och presentera sin verksamhet,detta var ett mycket trevlig arrangemang. Men då Sambibliotekets plan 4 numera är avstängt, finns alltså ingen hiss som leder dit heller mera, utan alla besökarna hänvisades toll Sambibliotekets övre ingång från Universitetsbacken – Rosenbäcksallen, och med tanke på att ingen hiss leder till plan 4 i Sambiblioteket utan besökarna som skulle till mässan hänvisades till den övre ingången från Universitetsbacken-Rosenbäcksallen så var Sambiblioteket en något illa vald plats, då det står i lagen att alla offentliga tillställningar skall vara till för alla,och att denna tillgänglighet skall vara på ett säkert sätt, vilket knappast kan anses ha varit fallet, då det under lördagen rådde en halka med knagelis som gjorde det så gott som omöjligt att ta sig fram.,, jag vill dock tacka alla som arbetat med detta trevliga arrangemang, men samtidigt uppmana arrangörerna att påtala påpekade brister för ansvariga i Sambiblioteket. Vill dock tacka alla ansvariga och arrangörer för ett väl genomfört arrangemang och tillönska dem alla en god jul och ett gott nytt år

Föreningsmässa Härnösand