Landstingsledningen i Västernorrland svarar på nedrustningskritiken.

Och svaret är att man måste anpassa sjukvårdsbudget till verkligheten.
Om Landstinget skulle inse att nedrustningen av Landstinget behöver starta från toppen allts genom att skära i toppen blad chefer och direktörer och inte bland den vårdande verksamheten. Denna insändare är undertecknad av 4 direktörer, om kostar en massa pengar, till ingen nytta , popen går som skall överföras till vården.
Att förneka att Sollefteå Akutsjukhus är på väg att läggas ner är att ljuga medborgarna rakt i gonen, då förnekar ni väl även att ni slagit spiken i kistan för Rehabmediicin i Härnösand, trots ideliga . Trots ideliga löften om utveckling av just medicinska rehabiliteringen, där just medicinsk Rehab har mycket goda framgångar av rehabilitering av unga människor, som drabbats av trafikskada, hjärnskada med fler skador, dessa grupper skall ni nu trycka in i ett fack vid den Geriatriska Rehabiliteringen i S hundskall, då ni är så blåögda och dumma så att n tror att Medicinsk Rehabilitering av unga och Geriatrisk Rehabilitering av äldre skulle utgöras av samma behov och förutsättningar. Vi skall komma i håg att båda typerna av rehabilitering är viktiga, och behövs men att lägga ner en verksamhet som medicinsk Rehabilitering i Härnösand som under ca 23 år rehabiliterat tillbaka många unga människor till ett värdigt och verksamt liv är att dra undan benen för unga människor med neurologiska skador och sjukdomar och spar inga pengar.
Ni säger vidare att ni inte lagt ner Akuten i Sollefteå, detta är att ljuga oss medborgare och skattebetalare rakt i ögonen, och man frågar sig varför det stå i tidningen titt som ätt att Ambulanser tvingas köra till Sundsvall eftersom akuten i Sollefteå faktiskt är borta.
Ni fyra direktörer som undertecknad denna insändare börja tala sanning och sluta ljuga oss medborgare ,skattebetalare och patienter rakt i ögonen. Säg i stället som det är, ni vill utarma Västernorrland på vård och därmed minska befolkningsunderlaget och skatteintäkterna och de skatter som kommer in vil ni ha till löner till chefer och direktörer och inte till vårdande verksamhet som gynnar alla , Ni har genom erat agerande ljugit os medborgare rakt i ögonen och skall allihop inklusive Landstingsrådet Lövgren omgående avsättas.
Skär från toppen och gräv inte från botten heter medicinen för att komma till rätta med Landstingets vårdkaos och ekonomiska kris.
Det ni nu gör mot Sollefteå Akutsjukhus går ut på samma metod som ni använde er av när ni slog spiken i kistan för Härnösands Akutsjukhus och vårdkaoset i Västernorrland var ett första faktum som nu allt mer förvärras, genom nedläggning av Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin i Härnösand .
Om 2 år är det val och då skall vi komma ihåg de svikna löftena

Andreas Menzel

Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel
Demokratin i Landstinget i Västernorrland satt ur spel