Sveriges framtid är hotad ?

Det har sagts tidigare,menkan inte upprepas och poängteras nog att det går utför med Sverige.
Sjukvården har eller håller på att kapsejsa tack vare oförståbdiga beslutsfattare, nu är botten nådd, vi betalar Landstingsskatt för vård och vet jag inte fel är Västernorrland ett av de Landsting med högsta skatten, trots detta skall vi om vi behöver Ambulanssjukvården eller ambulanstransport betala 400 kr/gång, samtidigt som mycket av Landstingsskatten går till allt möjligt annat än vård, så som Länsmuseer,Folkhögskolor,skumrraskavtal i form av ohederliga arvoden till Konsulter, direktörer,chefer, konsulter, detta har fått katastrofala följder för så väl Sverige i Dallmänhet som Västernorrland i synnerhet, där vården trots utlovad utveckling alltyjämt genomgår en allt snabbare och kännbar nedrustning, något som givetvis de mest utsatta grupperna i samhället Äldre,handikappade,sjuka och barn får känna av först och värst, man frågar sig vart är vi på väg med vårat kära Sverige ? Svar,det går helt enkelt allt snabbare utför mmed Sverige,allt beroende på oförståndiga politiska beslut,so alltså drabbar de mest utsatta gruåpeprna i samhället. Nej vi måste vända opå trenden och det måste städas från toppen, för att klara Sveriges välfärd även i framtiden, om vi nu skall våga tro på en framtid, visserligen är folkhögskolrna viktiga i många fall, men dessa måste läggas under staten, dit vi även skll förflytta ansvaret för vården,och mycket annat som jag och säkert många med mig ser det