Telia släcker ned det fasta telenätet, Vad säger storstadsborna om detta ?

Är det någon som funderat över vad boende io storstäderna säger om att telia tänker släcka ned det fasta telefonnätet, eller är det bara i Norrland man kan ställa till med sådana dumheter ?

Om det även berör storstäderna Stckholm,Malmö,Göteborg, så skall det bli intressant att höra ramaskriet som kommer att uppstå,när de märker att det är tydt i luren, De kan ju börja att släcka ned i storstäderna,så kommer det nog snart att ge sig själv.

Trygghetslag Och Fast Telefoni

Fråga till våra Kommunpolitiker.
Vad händer med trygghetslarmen om eller när det fasta telefonnätet släcks
Det fasta telefonnätet föreslås släckas ned inom några år, men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det analoga telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen, som är beroende av fast telefoni fungerar Visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det analoga telefonnätet anses vara en ogenomtänkt skrivbordsprodukt skapad av fullt friska människor som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen vad avser övergången mellan analog och mobiltelefoni, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefonin och var kommer konsekvenserna för de som har trygghetslarm in i bilden, och kommer priserna att sjunka för mobiltelefonin till priset av fast telefoni?

Trygghetslarm

Fast telefoni Mobil Telefoni Trygghetslarmen

Fråga till våra Kommunpolitiker!
Vad händer med trygghetslarmen, när det fasta telefonnätet släcks ner ?
Det fasta telefonnätets föreslås släckas ned inom några år.Men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det fasta telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen som är beroende av att fast telefoni fungerar, visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det fasta telefonnätet anses vara en ogenomtänkt och överilad åtgärd skapad av fullt friska människor, som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen , vad avser övergång en mellan analog Fast telefoni och mobiltelefon, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefoni ?
Vidare är frågan om samtal till och från mobil telefoni kommer att sjunka till priserna av samtal med fast telefoni ?