Trafiksituationen på Härnösands gator

Svar till koka åsikter-men barn gör som vi vuxna gör i trafiken
Av svaret framgår att barn gör som vuxna gör och inte som vuxna säger, alltså är det de vuxna som måste skärpa sig i trafiken i Härnösand för att lära barm och ungdomar hur man beter sig i trafiken, kort sagt är det de vuxna som bär ansvaret för den rätt dåliga trafikmoralen i Härnösand, genom att cykla på trottoarer, och mot körriktning inte minst på Storgatan i Härnösand, och frågan är om ni som cyklar på trottoarer och mot körriktningen har ägnat en tanke åt att det finns syn och hörselskadade som inte ser eller hör er cyklister lika så finns det rörelsehindrade som inte heller hinner undan när ni brakar fram mot körriktningen, så kritiken är fullt befogad och något måste göras innan en allvarlig olycka med oskyldiga inträffar, i skolan ingår trafiklektioner i skolschemat och polisen gör även sina insatser, och i körskolan får man nog lära sig vad som gäller både som bilförare, cyklist, och som fotgängare, så det borde inte vara så svårt att få lite bättre ordning i trafiken i Härnösand.

Informationen om Busskortsbyte mycket bristfällig

Den 17 September i år har tydligen Länstrafiken i Västernorrland bytt ut sina resekort .Hur många visste det ? Inte jag i vart fall, vart totalt överrumplad i dag när jag ta en buss i Härnösand, Och får beskedet att mitt kort som bara är något år gammalt inte gällde längre. och frågan är om Länstrafik i Västernorröand tänker byta ut alla kort vart och vart annat år, och varför informationen har varit så bristfällig.

Byte av Busskort
Byte av Busskort

Trafiksäkerhet/Mörklagd E4

Mörklagd E4
Mörklagd E4
Trafikverk Regering och Riksdag beslutade en gång i tiden att man ville uppnå en nollvision vad gäller svårt skadade och döda i trafiken. Samtidigt är långa sträckor av vår E4 totalt mörklagd.
Åkte här om kvällen från Stockholm till Härnösand och fram till Stockholms norra utkanter var E4 upplyst som en julgran, men när vi hade passerat Stockholms norra utkant var hela E4 svart alltså totalt mörklagd i stort sett upp till Härnösand en sträcka på ca 450 kilometer
Hoppas på svar från ansvariga inom Trafikverk, Riksdag och Regering

Parkering en konst

Parkering i Härnösand tycks vara en konst.  Allt oftare ser man fordon parkerade på trottoarer,. Alltså där fotgängare skall ta sig fram, alltså även funktionshindrade. Och frågan är hur bilisterna i Härnösand tänker., det är inte heller ovanligt att fordon kommer körande mot enkelriktat. Av fotgängarna begärs det att man skall ta sig fram fots , Bilister däremot skall helst köra in genom butiksdörrar och helst även mellan hyllorna , om detta vore möjligt   Detta är des värre ingen engångsföreteelse utan tillhör vardagsmat, och frågan är var polisen håller hus ?  Så tack för att ni bilister börjar visa mer hänsyn mot fotgängarna och då även funktionshindrade och äldre
Parkering i Härnösand tycks vara en konst.
Allt oftare ser man fordon parkerade på trottoarer,. Alltså där fotgängare skall ta sig fram, alltså även funktionshindrade. Och frågan är hur bilisterna i Härnösand tänker., det är inte heller ovanligt att fordon kommer körande mot enkelriktat. Av fotgängarna begärs det att man skall ta sig fram fots , Bilister däremot skall helst köra in genom butiksdörrar och helst även mellan hyllorna , om detta vore möjligt
Detta är des värre ingen engångsföreteelse utan tillhör vardagsmat, och frågan är var polisen håller hus ?
Så tack för att ni bilister börjar visa mer hänsyn mot fotgängarna och då även funktionshindrade och äldre

Trafik och Miljö

I Fe flesta städer råder en lag om 1 minuts tomgångskörning, men frågan är hur det är med
reglerna för tomgångskörning i Härnösand och hur dessa efterlevs ?
I bostadsområden kan man tydligen stå på tomgång hur länge som helst?
När skall vi få en tydligare lag och böter för tomgångskörning ? Det måste ju vara känt för var enda människa att växthuseffekten axelererar i allt
högre tempo ju mer avgaser som släpps ut.

Tack alla som värnar m miljön och inte står på tomgångskörning i bostadsområden

Trafikverkets tillfart inget för tunga fordon

I dag talar vi om hur viktigt det är att på alla sätt höja trafiksäkerheten för alla svenska medborgare, men frågan man tvingas ställa sig är hur trafikverket följer tanken om en trafiksäker, miljö för alla när man har sin tillfart i Härnösand via Nattviksgatan en mycket smal och trång tillfart, där allt från personfordon till 30 meters långtradare skall passera. Bostadsområdet bebos av flera äldre och funktionshindrade , där många rör sig med hjälpmedel så som rullatorer, rullstolar permobiler, och oavsett vilken typ av människor som bor i ett bostadsområde så måste väl trafiksäkerheten för alla vara a och o Skall det verkligen först behöva hända en olycka innan åtgärder vidtas för att bygga en trafiksäker tillrat till Trafikverket?

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand

Hur efterlevs trafikreglerna i Härnösand?
Kom i måndags gående över torget då jag plötsligt kom ett fordon bakom mig som så vitt jag kan förstå kom från Västra Kyrkogatan och kör över torget mot gamla taxi, fram till Handikapparkeringarna längs med konsthallens kortsida är det ok att handikappfordon kör. Det är även ok att Centrumlinjen passerar där. Men hur kommer det sig att allt fler privatbilister inte tycks respektera gällande trafikregler och förbudskylten som står klart och synlig ¨på torget, var har polisen i Härnösand tagit vägen?

Härnösands Resecentrum bra ur många synvinklar men traffiksäkerheten måste ses över


Härnösand har ett resecentrum som ur många synviklar har blivit mycket bra efter den omfatande ombyggnaden för ca 2 år sedan. Dock tycks ett mindre men ej betydelselöst problem ha uppstått. Detta består i att resenärer som skall till bussarna inte tycks ha förstått att man som fotgängare skall ta sig in till bussplattformen via gångvägens. Utan allt oftare ser jag fotgängare passera under eller på sidan om bommarna trots att dessa är nedfällda, i det läget befinner sig fotgängarna på bussplanen, vilket kan bli direkt livsfarligt och är förbjudet.
Man behöver alltså så snabbt så möjligt ännu en gång se över situationen vad gäller hur man som fotgängare skall ta sig till och från bussplattformen på ett tryggt och säkert sätt, vilket jag tror att det handlar om en skyltning som klart talar om var fotgängarna skall ta sig till bussarna.
Bara för en kort tid sedan inträffade just beskriven situation att fotgängare befann sig på bussplanen precis i samma svep som en av Norrlandskustens bussar kör in på området, detta är som alla inte bra, men går förhoppningsvis att åtgärda innan en allvarlig olycka inträffar.
Jag vill poängtera att jag engagerat mig en del i trafikfrågor och alltså har sett en hel del olika situationer och haft en hel del intressanta samtal i denna viktiga fråga, bland annat med vår dåvarande kommunikationsminister Inez Uusmann och jag tycker att frågan är mycket viktig, och jag hoppas slippa bli vittne till någon onödig olycka.

De betalar din fortkörningsbot

Flera företag erbjuder just nu en sådan tjänst, men hur moralsikt är det ? Svaret är enkelt inte alls enligt fortkörningsexpert Sven-Erik Alhem, vilket han har rätt i. Håll gällande hastigheter och avstånd så minskar man olycksrisken en vinst för hela samhället, att erbjuda prenumeration på fortkörningsbot är ju fullständigt idiotiskt och sänder totalt felaktiga signaler vad gäller träffsäkerheten. Enligt Transportstyrelsens statistik omkom 126 personer i den Svenska trafiken under första halvåret 2014, vilket är ett dödsfall mindre än året innan. Autodafé är ett av företagen med försäkringar mot fortkörningsböter ett annat är Don’t Worry Sweden AB ett årsabonnemang hos dem kostar 485 kronor och för detta kan en bilförare få tre fortkörningsboter betald per år, och de ser inget omoralis i detta. Detta är omoraliskt så det bara sjunger om det, Enligt VD Anders Jacobsson ligger den juridiska och moraliska biten fortfarande hos kunden, men om man plockar bort betalningsansvaret från kunden så plockar man också bort det moraliska ansvaret, något som ur mänskliga ögon ses som mycket märkligt, des värre tycks detta inte heller vara olagligt och man tvingas ju fråga sig vad detta sänder för signaler till bilföraren och hur stämmer det med en nollvision vad gäller döda och skadade i trafiken ?.Var för ett antal år sedan på regeringen just med anledning av påföljder vid trafikbrott, men allt som lovades då tycks ha fallit i glömska, dvs att skärpa straffen vid trafikbrott.