Traffikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare.

 

 

 

 

Trafikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare, som det är nu så används bland annat gågatan rätt flitigt av motorfordon, inte bara för att lossa och lasta utan numera även som genomfart, vilket kan äventyra säkerheten ordentligt om man har otur, vid min promenad genom Härnösands Centrum möttes jag till exempel av denna syn, ett motorfordon stående på trottoaren som är till för fotgängare, snälla ni som parkerar så här, tänk på människor med någon form av funktionshinder eller begränsning och gör det så lätt så möjligt för denna grupp av människor att röra sig i vårat trevliga och mysiga Härnösand

Med vänlig hälsning och tillönskan om en glad påsk, och en trevlig vår.

Andreas Menzel