Trafikverkets tillfart i Västernorrland Region Mitt en livsfarlig tillfart

Trafikverkets tillfart till Region mitt med kontor i Härnösand

Sedan drygt 12 år bor jag på Nattviksgatan 5 granne med region mitts huvudkontor i Västernorrland, där ni har erat regionkontor för region mitt på Nattviksgatan 8 .

Dagligen går det tunga transporter till Trafikverket region mitts kontor i Härnösand genom en hårnålskurva, alltså en tillfart som absolut inte ägnar sig för tung trafik, inte minst med tanke på att tung trafik till just trafikverket går rakt igenom ett bostadsområd, som till största delen bebos av, äldre och eller funktionshindrade, som till största delen är beroende av hjälpmedel, för att ta sig fram,

Då Trafikverket är högsta instans för trafiksäkerheten i Sverige ter det sig mycket märkligt att man tillåter en tillfart för bland annat tunga godstransporter genom ett bostadsområde, och frågan är varför inte Trafikverket hakade på och byggde en mer trafiksäker tillfart än dagens tillfart, att detta är förbundet med kostnader är självklart, men det måste även vara en självklarhet att Trafikverket som högsta instans för Trafiksäkerheten skall värna om allas trafiksäkerhet, alltså även om trafiksäkerheten för oss fotgängare som dessutom många gånger är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram och jag förvätar mig att  man så snart så möjligt tittar på frågan och sätter spaden i backen för att förböät5ra trafiksäkerheten för alla , alltså även för oss fotgängare, som dessutom är beroende av hjälpmedel för att ta oss fram , och jag ser tacksamt fram emot svar om vad ni tänker vidta för åtgärder för att komma tillrätta med påtalade problem.

Frågan har lyfts fram flera gånger dock tråkigt nog utan resultat, och frågan är om och i så fall varför det först skall behöva hända någon tragisk olycka innan åtgärder vidtas för att värna om Trafiksäkerheten för alla

Härnösand 2019-05-15

 

Med vänlig hälsning och tacksam för snart svar

 

Andreas Menzel

 

 

Trafikverkets tillfart i Härnösand

Trafikverkets tillfart i Härnösand är en mycket trafikfarlig tillfart,eftersom den går genom ett bostadsområde som till största del bebos av äldre och funktionshindrade,många beroende av hjälpmedel, och frågan är hur detta överrensstämmer med trafikverkets säkerhetstänkande och frågan är när Trafikvettet kommer igång med projektering och byggande av en säkrare tillfart till sitt huvudkontor på Nattviksgatan i Härnösand .Man måste verkligen ifrågasätta Trafikverkets säkerhetstänkande när man låter tunga fordon däna genom bostadsområde.

Trafikverkets tillfart i Härnösand en ren trafikfara

 

I bland sker saker snabbt.

Ända till för bara några dagar sedan var gångvägen och cykelvägen mellan Landstingets parkering och spiran totalt mörklagd, eftersom det rör sig mycket folk på aktuell vägsträcka tänkte undertecknad att ett medborgarförslag kanske kan hjälpa. Och se där för att antal veckor sedan kom ett skriftigt beslut att Samhällsnämnden beslutat att bifall undertecknads förslag om att sträcka ut befintliga ljuspunkter från Landstingsparkeringen ned efter gång och Cykelvägen mellan Landstinget och Spiran,. vart mycket förvånad när jag gick till teatern på fredag kväll och såg att man satt upp dessa belysningspunkter och glad när jag gick hem och slapp gå i kosvarta natten och plötsligt kanske stå öga mot öga med någon man inte kunde se. Tack beslutsfattare och utförare för att detta arbete som måste anses utgöra en trafiksäkerhetsfråga utfördes så snabbt. Nu finns det säkert de som säger ja hos oss är det svart. Men skriv till Härnösands Kommun eller den Kommun ni tillhör och ställ era frågor och uttryck era önskemål till era beslutsfattare, de företräder oss medborgare och skall göra vad vi vill eller önskar, även om det inte alltid går igenom så lönar det sig alltid att försöka

Vänliga hälsningar Tack och lycka till

Andreas Menzel

Ny belysning

Samhällsbetalda resor och traffiksäkerhet

Vad har Länstrafik i Västernorrland och Samtrans för regler och policy för Samhällsbetalda resor?
Tisdag den 2014-05-20 var jag i reehabbassängen i Härnösand. Resan dit var det inget problem med. Men resan hem kan liknas vid djurtransport. Hur kan Länstrafik och därmed Samtrans tillåta sig att i en vanlig taxibil klämma in 3 personer i ett trångt baksäte ?
Vilket resulterade i att ingen av oss satt bältad. eftersom varken bälten eller fastsättningarna för balterna gick att komma åt eftersom 2 av personernas hade stora rörelseproblem och rullatorer som skulle in i den redan fullastade bilen. Jag riktar ingen kritik mot medpassagerna, eller taxiförare utan kritiken riktas mot Samtrans och Länstrafik i Västernorrland som i egenskap av huvudman för dessa resor måste lära sig att förstå att sjukresor och färdtjänst används av personer som av en eller annan anledning är berättigade av dessa till följd av handikapp eller skada och då skall dessa resor ske på ett betryggande och säkert sätt, vilket inte kan anses vara fallet när det är så trångt så att det inte ens går att sitta bältad, och frågan är vem som hade betalat böterna 1500 kronor för bältesförseelse vid en poliskontroll ? Själv hade jag skicka en eventuell böstesavi till ansvariga i detta fall Länstrafiken i Västernorrland. Ännu ett bevis på att funktionshindrade tycks ha blivit en handelsvara och allt mindre värda i vårat samhälle varför ? Även vi betalar skatt och har rätt kräva säkra resor. förväntar mig svar från ansvariga.
Skulle vara intressant att höra huvudmännens dvs Kommunens och Landstingets inställning i denna fråga.

Hoppas på ett snart svar

Andreas Menzel

90-åring döms för smitning

En man i 90-årsåldern från Sollefteå kommun döms till dagsböter för att ha smitit från en olycksplats.
Föraren i fråga en man i 90 års-åldern döms av tingsrätten till mycket med betong på mycket låga böter 1500 kronor för smitning från olycksplatsen, utan att lämna namn adress eller telefonnummer efter sig. Själv hävdar han att han stannat efter ett ha kört 300 meter från olycksplatsen för att se om kvinnan av den påkörda bilen skulle dyka upp, det gjorde hon inte så mannen i den påkörande bilen åkte från platsen.
Föraren av den påkörda bilen hörde hur det small och blev av förklarlig själ hysterisk, klokt nog hade hon trots det inträffade sinnesnärvaro att notera fordonets registreringsnummer.
Kvinnan i den påkörda bilen hade yrkat på 3000 kronor i skadestånd för psykiskt lidande och sveda och verk, vilket är mycket lågt. Hade jag varit den drabbade hade mitt yrkande blivit minst 10000 i skadestånd för psykiskt lidande och hade personskada uppstått hade yrkandet blivit långt mycket högre.
Men enligt tingsrätten berättigar inte psykiska lidande hon beskriver skadestånd för sveda och värk och Tingsrätten ogillar därför kvinnans yrkande, åter ett bevis på att förövaren lindas in i bomull allt medan offret jan drabbas av ett livslångt lidande såväl fysiskt som psykiskt´, något som Tingsrätten alltså sällan eller aldrig tycks ta hänsyn till, och frågan är när domstolarna skall börja se till offrens situation?
Jag skriver detta med god insikt i vad en sådan situation innebär för offret, då jag varit med om en liknande händelse för ganska precis 20 år sedan denna gång mitt i Härnösand där den skyldige dömdes till 50 dagsböter a 80 kronor och mister körkortet i fyra månader. När jag som offer frågade Länsstyrelsen allmänna ombudet vad som händer efter spärrtidens slut blir svaret att föraren får ett meddelande på posten att han kan lösa ut sitt körkort och åter börja köra, att händelsen även denna gång innebar flera års lidande var inget som tingsrätten . och lika lite Länstyreelens allmänna ombud ansåg sig kunna väga in i bedömningen, jag känner alltså precis igen situationen, och känner med den drabbade kvinnan och frågan är vad som skett vad gäller påföljderna vid trafikbrott?
Det är alltså dags att åter se över lagen för påföljder vid trafikbrott, inte minst eftersom trafiken tätnar och hastigheterna på våra vägar ökar och då måste förarna av fordon kunna bevisa att de har de omdöme som krävs för att framföra motorfordon.

Körkortet en värdehandling eller postordervara?

Man måste fråga sig hur det är ställt med bilisterna i Härnösand.
Kan man köra bil och tydligen sitta och tänka på namna, samtidigt? Ja i Härnösand tycks detta vara möjligt.
Var på torsdagsförmiddagen på väg hem till min bostad i centrala Härnösand.
Jag passerar övergångsstället vid Resecentrum när en bilist utan minsta uppmärksamhet på att det fanns fotgängare på övergångsstället höll på att köra på mig. Borde det inte vara så att när man är fordonsförare skall,man vara lika uppmärksam på trafiken som fotgängaren. Hade det varit halt vid tillfället hade det kunnat sluta illa, nu sluttade det endast med andan i halsen, men en vädjan om mera uppmärksamhet när man befinner sig i trafiken är nog på sin plats, kanske kan det även vara dags att polisen bara kollar just bilisternas beteende vid övergångsställen

Traffiksäkerhet

Läser i dagens tidningen Ångermanland att polisen i Ångermanland tagit minst 258 fortkörare i Länet under påskhelgen, och man frågar sig vad och hur dessa fortkörare tänker, tänker de inte på att oförutsedda situationer kan dyka upp i form av andra trafikanter, som inte har samma eld i baken som dessa fortkörare, eller är körkortet så litet värt så att det inte spelar någon roll om man tappar detta under någon eller ett par månader.Har vi för korta spärrtider eller är bötesbeloppen för låga ? Ja någonting är ju uppenbarligen inte tillräcklig för om vi hade regler som vore tillräckligt avskräckande så skulle ju trafiken behöva flyta mycket lugnare, och därmed kunna vara mycket säkrare för alla oskyddade medtrafikanter i form av fotgängare med flera grupper som kan komma i vägen för dessa fartdårar. Med dessa fardårar blir det också alltjämt svårt att uppnå den av Trafikverket eller tidigare Vägverkets   efterlängtade mål om en nollvisionen vad gäller skadade och döda i trafiken.