Trygghetslarm inte full trygghet

Härnösands Kommun har ett trådlöst larmsystem som inte fungerar, detta skapar mycket stor oro hos oss som brukare, och det är dag och det är mycket bråttom att Härnösands Kommun ser till att skaffa ett trygghetslarm som fungerar, och inte att jag och många med mig som brukare av trygghetslarmet skall behöva känna ständig oro,. Trygghetslarmet har en mycket viktig funktion för den som har fått detta beviljat, och får på inga villkor omfattats av så mycket tekniska problem och driftsstörningar som fallet är i dag, på 2 månader har larmet varit felande ca 1-2 veckor och nu är det felande igen, så nu är det bråttom att Härnösands Kommun ser till att skaffa ett bättre trygghetslarm som skapar trygghet och inte oro hos mig och många andra som brukare Det är även bråttom att byta teleoperatör till Telia då tele 2 tycks lågprioritera den viktiga funktion som trygghetslarmen utgör för oss brukare.