Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Fråga till Miun ledningen med rektor Anders Söderlund i Spetsen Vad sparar ni på detta ingenting. I Härnösand hade ni ändamålsenliga ljusa färdiga lokaler. Dessa dög nu uppenbarligen inte. Inte heller brydde ni er om den protestauktion som bland annat bevittnades av rektor Anders Söderlund. Man frågar sig vad vi i Härnösand skall göra för att över huvudtaget behålla någonting, före hajkäftarna med storebrorsfasoner från Sundsvall, var finns konsekvensbeskrivnings och kostnadsanalyser för allt detta ?. Förmodligen har inga sådan upprättats i detta fall heller , frustrerande och tråkigt att behöva konstatera något dylikt då det även denna gång handlar om skattepengar.

Mittuniversitetets flytt till Sundsvall

Svar till Lena Asplund Varje arbetstillfälle är viktigt

Läser på din blogg att ni Moderater anser att arbetstillfälle är viktig. Du nämner vidare den lyckade satsningen av sänkt restaurangmoms, en åtgärd som du säger att den enligt SCB Skulle ge ca 6000 nya arbetstillfällen, vilket du ser som mycket positivt, vilket det i grunden också är. Dock har jag aldrig någonsin hört hur mycket ni satsar på att få funktionshindrade personer i arbete, detta är tyvärr en grupp som kommit rätt ordentligt i kläm, sedan villkoren för lönebidrag försämrades för ett antal år sedan, vilket fick till följd att många funktionshindrade ner eller mindre tvingadses till sjukbidrag tidigare kallat förtidspension, därmed inte sagt att denna grupp av människor inte skulle vara duglig arbetskraft, utan i stället försämrades de ekonomiska förutsättningarna för en arbetsgivare som i praktiken kanske var beredd att anställa en sådan person om de fick den ekonomiska hjälpen Lönebidrag, vilket också gjorde att den funktionshindrade kunde känna sig behövd och delaktig i samhället.
Vad gäller min egen hemkommun Härnösand, så skrev jag i en insändare för några veckor sedan om hur Härnösand drabbats av nedläggningar av arbetsplatser, där jag mellan tumme och pekfinger lätt fick i hop en skrämmande summa arbetstillfällen på mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen som försvunnit under en 20-30 års period, och frågan jag ställer till dig när och varifrån får vi de nya arbetstillfällen som vi så oundgängliggen skulle behöva som ersättning för allt som försvunnit från Härnösand, genom sjukhusets nedläggning, KA 5 Convey Teknik Tobaksmonopolet och nu senast beslutet om att lägga ned Campus i Härnösand.

Jag emotser tacksamt svar ifrån dig vad och när någon förändring till det bättre skall ske för en hårt drabbad kommun som Härnösand som jag försökt belysa i min kommentar till dig .

Beslutet om Campus i Härnösand

Bo Sundqvist som sitter i Mittuniversitetets styrelse är kritisk till hur ärendet att lägga ned Mitt-Universitetets verksamhet handlagts , och det med all rätt, han påpekar bland annat att beslutsunderlagen delats ut alldeles för sent, vad man kan utläsa av Bo Sundqvists uttalande i TÅ Torsdag 7/3 är att beslutet om att lägga ned Campus i Härnösand är ett hastbeslut med dåliga underbyggnad, det verkar vidare som om allt som läggs ned i Härnösand är av underordnad betydelse, bara man kan flytta det till Sundsvall, att besluten att flytta verksamhet från Härnösand till Sundsvall för det mesta är mycket dåligt underbyggda är dess värre ingen ovanlighet, vi behöver bara titta på Landstingets ständiga nedläggningar i Härnösand, där det inte heller finns några giltiga tillika lite offentliga beslutshandlingar, och man frågar sig varför vi medborgare har så dåliga påverkansmöjligheter, detta måste ju anses utgöra en stor brist i demokratin, vad gäller beslutet om Campus kan detta liknas vid en demonstration jag tror det var på 80-talet mot nedläggningen av Härnösands sjukhus, då befolkningen 16000 gick man ur huse och man fick till och med delta på betald arbetstid för att visa vad vården i Härnösand betydde, men vem brydde sig inte Landstinget i Västernorrland i vart fall, och det samma gäller Mittuniversitetsledningen som inte heller bryr sig om vare sig att beslutet har fattats på bristande underlags grunder eller att det föregicks av en manifestation i Sambiblioteket i Härnösand för ett antal veckor sedan där flera 1000 hade samlats i Sambiblioteket i Härnösand för att visa sitt missnöje över beslutet och det hedrar ännu en gång vår tidigare stadminister Torbjörn Fälldin att han lämnade tillbaka såväl doktorshatt som stav i protest över nedläggningen av Campus i Härnösand, bara synd att få som var med vid manifestationen  tycks ha ork att fortsätta att agera mot beslutsfattarna av detta inkompetenta beslut. Man måste des värre även fråga sig vad som skall hända med Härnösand i framtiden då vi under en 25-30 års-period har förlorat mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen, des värre många gånger till Sundsvalls fördel, och jag undrar varför?Rådet till Miuns Ledning och rektor är att göra som Torbjörn Fälldin mämliggrn att kasta in hatten.

Andreas Menzel