BrainBus Utställningen med hjärnan

Brain Bus är en mobil mötesplats som ska bidra till att förbättra livet för människor med neurologiska sjukdomar och skador och deras anhöriga. Vi tror att besökaren som har lite eller måttlig kunskap om hjärnan kommer att lämna utställningen med fler insikter om hur viktigt organ hjärnan är, och vad som händer när något blir fel. Vad man själv kan göra för att motverka fördomar och engagera sig. Idén till Brainbus kommer från Schweiz och presenterades på EPDA:s Världskongress i Glasgow 2010. Parkinsonförbundets tidigare förbundsordförande Karl-Gunnar Skoog och 1:e vice ordförande George Högsander är initiativtagare till det svenska projektet.
Denna högaktuella och professionella utställning rullande utställning kunde besökas på parkeringen invid Macdonalds i Härnösand under lördagen En utställning som manar till eftertanke och det är ett måste att våra Landstingspolitiker visar sig och sitt intresse för denna allvarliga fråga som angår oss alla. Men var håller Landstingsledningen med Per Wahlberg Ingeborg Viksten Jacomina Beertema hus ? Denna utställning lämnar ingen oberörd och det den handlar om någonting som kan drabba vem som helst
Den ända Landstingspolitiker som verkar ha besökt denna utställning var Oppositionsrådet Elisabeth Strömqvist, men var höll Landstingsrådet Per Wahlberg , Ingeborg Viksten och Jaccomina Beertema hus ? De lös med sin frånvaro under hela dagen varför och vad var det som var så mycket viktigare ? Till sist undrar jag varför inte Epilepsieförbundet ingår i Neuroförbundet, eftersom vi epileptiker räknas under Neurologiska sjukdomar och symtom: Tyvärr står Neurovården inför ett stort problem, då det saknas 300 Neurologer i Sverige, och frågan är vad Landstingen i Sverige gör åt detta allvarliga problemet ?
Bakom utställningen står Neuroförbundet Parkinson Förbundet och Postkodlotteriet. Utställningen visas på 37 platser under 2,5 månader

Brain Buss
Brain Buss
Brain Buss Utställning med hjärnan
http://www.brainbus.se/parkinson-2/