Vårdskandalen uppmärksammas nu till och med i Tysk Telivissikon

SKAMDAL, men mycket bra att utändsk media tar upp det svenska vårdkaoset Så fruktansvärt tråkigt att Sverige och Västernorrland som en gång var föregångsland i bvård numera är rikskänt för sina misstag genom att nedrusta vården och därmed utsätta sina medborgare för livsfara , samtidigt är det bra att det kommer ut till andra medier och blir känt hur illa Landstinget i Västernorrland sköters sig Nu är det dags att sparka Erik Lövgren Eva Back och alla andra som är skylldiga till vårdkaoset i Västernorrland..
Till och med Tysk media tar upp Sveriges och Västernorrlands vårdskandal

Valet närmar sig med stormsteg

Valet närmar sig med stormsteg, och vården är en av de viktigaste frågorna
Därför uppmanar jag alla som värnar om en fungerande vård att omgående skriva på detta upprop och dela det vidare på Face Booksidor, Det beror på medborgarna hur en framtida vård i Västernorrland och övriga Sverige ser. Den 14 september är det medborgarna som avgör Landstingets och vårdenstillgänglighet i framtiden

Med vänlig hälsning och tack för att ni omgående skriver på detta viktiga upprop

Andreas Menzel

De ständiga överbeläggningarna vid Sundsvalls Sjukhus sliter på såväl Personal som patienter

Nu är det dags att Landstinget ser sanningen i vitögat och tar tag i de ständiga överbeläggningarna vid Sundsvalls sjukhus.
Var denna vecka tvungen att uppsöka Sundsvalls sjukhus mycket akut. Ett besök som alltid företas med viss bävan, men med en personal som trots rådande omständigheter alltid är vänliga och trevliga. Vad som är mindre trevligt är att behöva se att människor till följd av platsbrist vårdas i för vård ej avsedda utrymmen,så som sköljrum korridorer och andra olämplig utrymmen, enligt Landstingsledningen med Per Walberg i spetsen har Landstinget kontroll över situationen, vilket dock inte kan anses vara fallet med tanke på beskriven situation som sliter på såväl personal som patienter, skall dock betonas att de som arbetar i vården är beundransvärda, att de står ut med denna situation år ut och år in. Det är dock mycket förvånande att vare sig Arbetsmiljöverket, eller Socialstyrelse eller andra påtryckande faktorer tycks ha tillräcklig makt för att få Landstinget i Västernorrland att förstå att läget måste beskrivas som katastrofalt, och frågan är vad Landstinget gör för att komma till rätta med problemen och frågan är också varför vare sig Arbetsmiljöverket eller Socialstyrelsen tycks ha tillräcklig makt för att få Landstinget i Västernorrland att arbeta för att komma tillrätta med problemen? Jag förväntar mig svar från såväl Landstingsrådet Per Walberg som Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.
Det talades för en tid sedan om att Landstinget hade en ekonomi i balans, om denna situation består även i dag vet vi lite om men om så ställer man sig som medborgare och patient frågan till vilket pris, patienternas säkerhet och personalens arbetsmiljö och arbetssittuation ?

Rehabbassängen stängd i 2-3 månader i sommar.

Sedan Landstinget gjorde sig av med assistenterna och lade ansvaret för Rehabbassängen i Härnösand på Primärvården så tvingas de stänga mellan sista maj och en bra bit in i eller kanske rent av hela augusti månad. Detta då semestern rullar under denna period, vilket gör att även primärvården har begränsad personalbemanning och således måste man vidtaga sådana åtgärder. Vad detta får för konsekvenser för patientgrupper som är i behov av kontinuerlig träning är lätt att förstå, mycket eller i värsta fall allt som byggts upp under vintern raseras under den långa sommarstängningen och efter den långa sommarstängningen kan många börja om från noll. Vad har då Landstinget vunnit på detta? Inte ett dugg. Jag i likhet med många andra skulle önska att ni beslutsfattare som ständigt sitter och beslutar om dessa neddragningar skulle få känna av konsekvenserna av era egna beslut, kontinuitet är ett begrepp ni inte känner till,men det betyder att kontinuerligt kunna träna under skonsamma förhållanden, när man av någon anledning drabbats av någon skada eller sjukdom, vilket är en vinst för alla alltså även en vinst för Landstinget då de som använder rehab bassängen slipper uppsöka övrig vård när skall ni lära er att lyssna på medborgarna Pär Valberg? Förväntar mig snabbt svar.

Håller fullständigt med insändaren dörren till verkligheten är öppen välkommen in Jacomina. 2013 05 07

Håller fullständigt med insändaren Dörren till verkligheten är öppen välkommen in Jacomina. Tisdag 2013 05 07,fast jag hälsar henne och övriga i Landstingsledningen välkommen till verkligheten i egenskap av patient. Verkligheten har blivit den att våra tre ännu så länge fungerande sjukhus har drabbats av omänskliga överbelastningar till följd av alla neddragningar inom vården, vilket leder till att när en patient skall transporteras med ambulans till sjukhus, så tvingas ambulanspersonalen ringa till våra tre ännu så länge fungerande sjukhus för att höra om de har möjlighet att ta emot en sjuk människa,tala om sjuk vård. vad man har sparat på de ständiga neddragningarna inom vården finns det vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för, även om dessa efterfrågtas otaliga gånger inte minst av undertecknad.

Men en fråga kräver jag svar på har ni någonsin satt er in i hur situationen för patienter och personal blivit sedan ni totalhavererade en tidigare fullt fungerande vård i Västernorrland ? Knappast. De som är beundransvärda är vårdpersonalen och ambulanspersonalen som trots Landstingets ständiga neddragningar gör ett otroligt arbete, något som nog ingen i Landstinget förstår att uppskatta. Jag emotser snabbt svar från Pär Walberg och Jacomina Bertema

Svar till J.G. Christer Andersson.

Bäste J. G. Christer Andersson.

Du upplyste vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde om att bassängfrågan är en Landstingsfråga och inget som Kommunfullmäktige skall ägna sig åt,vilket i och för sig är helt korrekt och vilket undertecknad är fullt medveten om, men när nu inte Landstinget tycks ha förstånd och kunskap om hur denna anläggning inklusive medicinsk rehab skall drivas så måste man kunna vara beredd att samarbeta över gränserna för ds olika myndigheterna, vilket jag förutsätter att du och övriga i Kommunfullmäktige förstå allt i akt och mening att vara tillgängligg för patienterna och därmed hålla kostnaderna för Landstinget för slutenvården  men nu främst för  Rehabiliteringsvården nere.