Extern utredare lejs in av Landstinget för att utreda akutkirurgin i Västernorrland

Extern utredare lejs in för att utreda akutkirurgin i Länet, och åter ser det ut som om våra skattepengar går till en konsult som inte uträttar det inte uträttar det minsta. När skall Landstinget inse att det skall bildas förvaltningar under sjukhusen som ser till att sköta sjukhusens ekonomi och löpande verksamhet, Landstingets tid är förbi. det måste till en form av sjukvårdsorganisation som värnar om vården i Sverige och Västernorrland,och du som värnar om vården i Västernorrland uppmanas skriva under protesten stoppa nedrustningen i vården på skriva under punkt com. och skriva under protesten stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige.
Tack för ditt stöd

Andreas Menzel initiativtagare till detta upprop.
www.skrivaunder.com stoppa nedrustningen i vården